Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Nhằm cập nhật cũng như lan tỏa các thông tin về Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam và Liên minh Châu Âu, trọng tầm về các vấn đề quản trị rừng và thương mại lâm sản bền vững, Mạng lưới các tổ chức phi chính phủ Việt Nam về EVFTA (VNGO-EVFTA) tổng hợp và công bố các hoạt động đóng góp của Mạng lưới thông qua ấn bản điện tử được phát hành định kỳ.

(Bản tin này được sản xuất với sự hỗ trợ tài chính của Liên minh Châu Âu. Nội dung của Bản tin là trách nhiệm duy nhất của SRD và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu)  

 

Vui lòng truy cập số thứ năm của Bản tin VNGO-EVFTA tại ĐÂY

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt