Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Suy thoái rừng là một trong những vấn đề đáng lo ngại ở Việt Nam do:1) Chuyển đổi đất lâm nghiệp cho nông nghiệp; 2) Phát triển cơ sở hạ tầng như đường giao thông và các công trình thuỷ điện; 3) Khai thác gỗ không bền vững; và 4) Cháy rừng. Các nguyên nhân cơ bản dẫn đến các vấn đề này là: Thực thi không đầy đủ các quy tắc về rừng, không có đủ thông tin về độ che phủ của rừng và giám sát rừng không chặt chẽ. Hơn nữa, nguyên nhân gốc rễ là thiếu sự minh bạch trong thông tin về rừng và trong quá trình ra quyết định, thiếu cơ hội tham gia đối với các tổ chức xã hội và cộng đồng địa phương và  thiếu trách nhiệm giải trình từ các cơ quan chính phủ.

Được sự hỗ trợ của Quỹ Dân chủ Liên Hợp Quốc (UNDEF) Dự án “Đối thoại về phát triển rừng bền vững ở Việt Nam” sẽ giải quyết các nguyên nhân sâu xa này bằng cách xây dựng Hệ thống độc lập giám sát thay đổi rừng gần thời gian thực (FCIM) sử dụng phần mềm  Giám sát rừng do cộng động thực hiện (CFMS) và có được hình ảnh vệ tinh truy cập mở Sentinel 2 để cung cấp thông tin về tình trạng thay đổi rừng. Các tổ chức xã hội sẽ sử dụng hệ thống FCIM để giám sát tình trạng mất rừng và thường xuyên tổ chức các cuộc đối thoại với chính quyền địa phương để đưa ra các giải pháp nhằm ngăn chặn rừng bị mất thêm. Một khi hệ thống giám sát dựa vào cộng đồng có thể chứng minh được hiệu quả thì sẽ có khả năng nhân rộng cho các tỉnh Bắc Trung Bộ của Việt Nam.

Để tăng cường đối thoại thường xuyên giữa các Tổ chức phi chính phủ Việt Nam, các Tổ nhóm cộng đồng và cơ quan chính phủ để tăng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong lĩnh vực lâm nghiệp ở Việt Nam và mở rộng khả năng này cho các địa phương khác dự án FGMC đã tài trợ cho việc xây dựng hướng dẫn thực hiện FCIM 

Tài liệu chi tiết, vui lòng xem tại ĐÂY

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt