Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Dự án “Bảo vệ khí hậu và rừng ngập mặn kết hợp với cải thiện thu nhập cho các cộng đồng dễ bị tổn thương (VM069)” được thực hiện tại Vườn Quốc Gia Mũi Cà Mau, Ban QLRPH Tam Giang với mục tiêu tăng cường bảo vệ đa dạng sinh học, phát triển rừng ngập mặn góp phần thúc đẩy quá trình hấp thụ Carbon, tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu, đảm bảo sinh kế bền vững và hoà nhập xã hội cho các cộng đồng nghèo và dễ bị tổn thương ở Đồng bằng sông Cửu Long.

 

Điều tra viên thu thập thông tin vui lòng vào link dưới đây để cung cấp thông tin:

Điều tra đầu vào phần sinh kế-xã hội-giới cho dự án VM069

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt