Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

DỰ ÁN VM067 – CẬP NHẬT THÔNG TIN BIẾN ĐỘNG RỪNG CHO CÁC TỔ/NHÓM BẢO VỆ RỪNG

 

     Dự án “Đối thoại về Phát triển Rừng bền vững ở Việt Nam” - mã số VM067 với mục tiêu tăng cường đối thoại giữa các tổ chức xã hội (TCXH), các tổ nhóm cộng đồng và cơ quan quản lý nhà nước để tăng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong lĩnh vực Lâm nghiệp ở huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam. Dự án được điều phối và thực hiện bởi Trung tâm Phát triển nông thôn Bền vững (SRD) kết hợp cùng với Chi cục Kiểm lâm và Hội Khoa học Kỹ thuật Bảo vệ Rừng và Đa dạng Sinh học tỉnh Quảng Trị từ tháng 07/2020 đến tháng 06/2022. Địa bàn thực hiện của dự án là tỉnh Quảng Trị, Việt Nam – tỉnh có tỷ lệ suy thoái rừng cao và các xã dự án bao gồm Ba Nang, Đakrông và Hướng Hiệp thuộc huyện Đakrông. Đối tượng hưởng lợi là các Tổ chức xã hội (TCXH) tại tỉnh Quảng Trị và huyện Đakrông, trong khi các Tổ nhóm Cộng đồng (CĐ) chủ yếu là từ các xã dự án. Người dân thuộc 3 xã được lựa chọn cũng được hưởng lợi từ dự án thông qua các hoạt động nâng cao nhận thức và chia sẻ thông tin.

     Nhằm nâng cao năng lực của các TCXH địa phương và Tổ nhóm CĐ về sử dụng thông tin từ hệ thống dữ liệu trong việc báo cáo và phân tích các nguyên nhân thực tế dẫn tới biến động rừng, làm cơ sở trao đổi với các Cơ quan quản lý nhà nước về Lâm nghiệp, Dự án sẽ triển khai các hoạt động về sử dụng hệ thống dữ liệu tại Huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

 

     Các tổ/nhóm cộng đồng có thể tải và xem bản đồ và dữ liệu biến động rừng hàng tháng tại đây:

1. Bản đồ hiện trạng rừng cho các tổ cộng đồng:

Bản đồ hiện trạng rừng cho các tổ_nhóm - Google Drive

2. Bản đồ hiện trạng rừng cho TCXH, Uỷ ban, Kiểm lâm:

Bản đồ hiện trạng rừng cho các TCXH_xã_kiểm lâm - Google Drive

3. Cập nhật biến động rừng các tháng:

Cập nhật biến động dừng các tháng - Google Drive

Dự án “Đối thoại về Phát triển Rừng bền vững ở Việt Nam” - mã số VM067 với mục tiêu tăng cường đối thoại giữa các tổ chức xã hội (TCXH), các tổ nhóm cộng đồng và cơ quan quản lý nhà nước để tăng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong lĩnh vực Lâm nghiệp ở huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam. Dự án được điều phối và thực hiện bởi Trung tâm Phát triển nông thôn Bền vững (SRD) kết hợp cùng với Chi cục Kiểm lâm và Hội Khoa học Kỹ thuật Bảo vệ Rừng và Đa dạng Sinh học tỉnh Quảng Trị từ tháng 07/2020 đến tháng 06/2022. Địa bàn thực hiện của dự án là tỉnh Quảng Trị, Việt Nam – tỉnh có tỷ lệ suy thoái rừng cao và các xã dự án bao gồm Ba Nang, Đakrông và Hướng Hiệp thuộc huyện Đakrông. Đối tượng hưởng lợi là các Tổ chức xã hội (TCXH) tại tỉnh Quảng Trị và huyện Đakrông, trong khi các Tổ nhóm Cộng đồng (CĐ) chủ yếu là từ các xã dự án. Người dân thuộc 3 xã được lựa chọn cũng được hưởng lợi từ dự án thông qua các hoạt động nâng cao nhận thức và chia sẻ thông tin.

Nhằm nâng cao năng lực của các TCXH địa phương và Tổ nhóm CĐ về sử dụng thông tin từ hệ thống dữ liệu trong việc báo cáo và phân tích các nguyên nhân thực tế dẫn tới biến động rừng, làm cơ sở trao đổi với các Cơ quan quản lý nhà nước về Lâm nghiệp, Dự án sẽ triển khai các hoạt động về sử dụng hệ thống dữ liệu tại Huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

Các tổ/nhóm cộng đồng có thể tải và xem bản đồ và dữ liệu biến động rừng hàng tháng tại đây:

1. Bản đồ hiện trạng rừng cho các tổ cộng đồng:

Bản đồ hiện trạng rừng cho các tổ_nhóm - Google Drive

2. Bản đồ hiện trạng rừng cho TCXH, Uỷ ban, Kiểm lâm:

Bản đồ hiện trạng rừng cho các TCXH_xã_kiểm lâm - Google Drive

3. Cập nhật biến động rừng các tháng:

Cập nhật biến động dừng các tháng - Google Drive

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt