Cơ hội làm việc cùng SRD


"Đội ngũ nhân viên SRD là một tập thể thống nhất cùng hướng tới tầm nhìn về một thế giới, trong đó, các cộng đồng sinh sống ở khu vực nông thôn được trao quyền để có thể làm chủ được sinh kế của mình một cách bền vững trong một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh".

SRD tin rằng đội ngũ nhân viên là tài sản lớn nhất của tổ chức và vì vậy, luôn cam kết hỗ trợ và đãi ngộ nhân viên. Bên cạnh đội ngũ nhân viên chính thức, SRD cũng duy trì đội ngũ các tình nguyện viên quốc tế và các thực tập sinh người Việt Nam làm việc tại Trung tâm.

Tuyển trưởng nhóm nghiên cứu chiến lược cho dự án EVFTA
Tuyển Chuyên gia thu thập thông tin về thực thi VPA
Tuyển Chuyên gia Nâng cao năng lực giám sát biến động rừng cho các CSOs
Tuyển chuyên gia thiết kế, thu thập, xử lý thông tin giám sát, đánh giá dự án
Tuyển chuyên gia xây dựng kế hoạch truyền thông và triển khai thực hiện các hoạt động truyền thông theo kế hoạch
Tuyển chuyên gia kỹ thuật đánh giá nhu cầu nâng cao năng lực về giám sát thực thi EVFTA và đóng góp hiệu quả vào đối thoại chính sách (VM066)
Tuyển chuyên gia hỗ trợ viên "Hội thảo khởi động dự án Đối thoại phát triển rừng bền vững" tại Đakrông, Quảng Trị
Tuyển Chuyên gia Thực hiện khám sàng lọc và thăm khám định kỳ tại nhà cho người khuyết tật
Tuyển Chuyên gia truyền thông nâng cao nhận thức cho cộng đồng về Phát triển rừng bền vững và phổ biến hiệu quả của Hệ thống Giám sát độc lập biến động Rừng gần thời gian thực (FCIM) tại tỉnh Quảng Trị
Tuyển chuyên gia thực hiện: Tăng cường hiệu quả giám sát và tổ chức đối thoại của các CSOs tham gia Hệ thống Giám sát độc lập biến động Rừng gần thời gian thực (FCIM) tại huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị - Dự án VM067
Đối tác chiến lược ngành in

in bạt