Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Nhân sự

SRD luôn coi đội ngũ nhân viên là tài sản lớn nhất của tổ chức. Hiện đội ngũ của SRD gồm các cán bộ dày dặn kinh nghiệm và có chuyên môn sâu trong các lĩnh vực như nông nghiệp, biến đổi khí hậu, kinh tế, xã hội học, tâm lý, giới, môi trường, truyền thông và sức khỏe cộng đồng.

Trong giai đoạn từ 2006 đến tháng 8/2014, SRD có Ban Cố vấn gồm bảy thành viên, là những cán bộ đang và/hoặc đã từng giữ các vị trí lãnh đạo trong một số cơ quan Nhà nước và các viện nghiên cứu. Họ là chuyên gia trong các lĩnh vực như môi trường, Biến đổi khí hậu, truyền thông, giới, nông nghiệp bền vững. Các thành viên trong Ban Cố vấn đã có những đóng góp tích cực giúp SRD trở thành một trong những tổ chức vững mạnh.

Từ tháng 9/2014, nhằm củng cố quản trị tổ chức và đảm bảo sự phát triển bền vững, Hội đồng Quản lý đã được thành lập với 5 thành viên là thành viên Hội đồng Sáng lập và Ban Cố vấn. Hội đồng Quản lý đầu tiên của Trung tâm có nhiệm kỳ 2 năm từ tháng 9/2014 đến tháng 9/2016.

Bên cạnh đội ngũ nhân viên chính thức, SRD còn duy trì một đội ngũ tình nguyện viên quốc tế và thực tập sinh Việt Nam. Các cán bộ này mang đến những kiến thức, kinh nghiệm từ các quốc gia khác nhau và những nét mới trong hoạt động của tổ chức.

Nhân sự

SRD luôn coi đội ngũ nhân viên là tài sản lớn nhất của tổ chức. Hiện đội ngũ của SRD gồm các cán bộ dày dặn kinh nghiệm và có chuyên môn sâu trong các lĩnh vực như nông nghiệp, biến đổi khí hậu, kinh tế, xã hội học, tâm lý, giới, môi trường, truyền thông và sức khỏe cộng đồng.

Trong giai đoạn từ 2006 đến tháng 8/2014, SRD có Ban Cố vấn gồm bảy thành viên, là những cán bộ đang và/hoặc đã từng giữ các vị trí lãnh đạo trong một số cơ quan Nhà nước và các viện nghiên cứu. Họ là chuyên gia trong các lĩnh vực như môi trường, Biến đổi khí hậu, truyền thông, giới, nông nghiệp bền vững. Các thành viên trong Ban Cố vấn đã có những đóng góp tích cực giúp SRD trở thành một trong những tổ chức vững mạnh.

Từ tháng 9/2014, nhằm củng cố quản trị tổ chức và đảm bảo sự phát triển bền vững, Hội đồng Quản lý đã được thành lập với 5 thành viên là thành viên Hội đồng Sáng lập và Ban Cố vấn. Hội đồng Quản lý đầu tiên của Trung tâm có nhiệm kỳ 2 năm từ tháng 9/2014 đến tháng 9/2016.

Bên cạnh đội ngũ nhân viên chính thức, SRD còn duy trì một đội ngũ tình nguyện viên quốc tế và thực tập sinh Việt Nam. Các cán bộ này mang đến những kiến thức, kinh nghiệm từ các quốc gia khác nhau và những nét mới trong hoạt động của tổ chức.

Ban Quản lý

 
Giám đốc  
  Tel: 043 943 6676
   
  Nguyễn Thị Hòa Phó Giám đốc  
  Tel: 043 943 6676
   
  Nguyễn Kim Ngân Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng  
  Tel: 043 943 6676 
   
Trần Ngọc Tuệ Trưởng phòng FLEGT
  Tel: 043 9436676 
   
Trần Thị Thanh Toan Quản lý chương trình miền Trung
Tel: 054 362 4332 email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Ban cố vấn (2006 - 2014)

Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Chủ tịch Liên hiệp các hội hữu nghị tỉnh Thừa Thiên Huế
 
 
Nguyên Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Giới (thuộc Học viện Hành chính Quốc gia)
   

 

 
  Vũ Văn Triệu Nguyên Trưởng đại diện IUCN
 
   

 

 
  Trần Ngọc Tuệ Trưởng phòng FLEGT  

 

 
Trần Phong  Giám đốc Trung tâm Giáo dục và Truyền thông Môi trường (thuộc Tổng Cục Môi trường - Bộ Tài nguyên Môi trường)
   
Lê Văn Sơn Điều phối viên Bình đẳng giới tại Oxfam, Nguyên Cán bộ Chương trình tại UNWomen và UNAid
   
Nguyễn Thị Bích Tâm Tập huấn viên Trung tâm Nâng cao năng lực cộng đồng (CECEM)

 

 

Chương trình

                       
Cán bộ chương trình cao cấp 
Tel: 043 943 6676   email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Nguyễn Văn Thuận Cán bộ M&E cao cấp 
Tel: 054 362 4332 email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Tel: 043 943 6676 
Cán bộ chương trình
email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    
Đới Thị Khánh Hà Cán bộ chương trình
Tel: 043 943 6676 
 
Lê Duy Khang Cán bộ chương trình miền Trung
Tel:  054 382 3026 email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
   
  Trần Văn Lợi Cán bộ chương trình
Tel: 043 943 6676 
 
Bùi Quốc Quân
Tel: 043 943 6676 email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mạnh Lộc Khoa
    
Hoàng Văn Tuấn
 
  Lê Thị Yến Nhi Cán bộ chương trình
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tài chính

Nguyễn Thị Bích Ngọc Kế toán cao cấp
Tel: 043 943 6676 
 
Nguyễn Vân Yến
Tel: 043 943 6676
Nguyễn Hải Hà Kế toán
Tel: 043 943 6676 

 

Hành chính

 
Cán bộ Nhân sự
 
Tel: 043 943 6676 
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 
Nguyễn Duy Tuyên Lái xe
Tel: 043 943 6676
 
Nguyễn Viết Thu Cán bộ IT (part - time)
Tel: 091 222 7383
 

Tình nguyện viên

James Simon Tình nguyện viên
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Thực tập sinh

Trần Khánh Ly Thực tập sinh

Tel: 043 943 6676

email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
Nguyễn Khánh Linh

Thực tập sinh

Tel:043 943 6676 email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   

Tạp vụ-Bảo vệ

 
 
 
 
Tạp vụ
  Tel: 043 943 6676 
   
Thẩm Trọng Sinh Bảo vệ
Tel: 043 943 6676 
 
Nguyễn Văn Bi Bảo vệ
Tel: 043 943 6676 

 

 

 

 

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt