Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Nhân sự

SRD luôn coi đội ngũ nhân viên là tài sản lớn nhất của tổ chức. Hiện đội ngũ của SRD gồm các cán bộ dày dặn kinh nghiệm và có chuyên môn sâu trong các lĩnh vực như nông nghiệp, biến đổi khí hậu, kinh tế, xã hội học, tâm lý, giới, môi trường, truyền thông và sức khỏe cộng đồng.

Trong giai đoạn từ 2006 đến tháng 8/2014, SRD có Ban Cố vấn gồm bảy thành viên, là những cán bộ đang và/hoặc đã từng giữ các vị trí lãnh đạo trong một số cơ quan Nhà nước và các viện nghiên cứu. Họ là chuyên gia trong các lĩnh vực như môi trường, biến đổi khí hậu, truyền thông, giới, nông nghiệp bền vững. Các thành viên trong Ban Cố vấn đã có những đóng góp tích cực giúp SRD trở thành một trong những tổ chức vững mạnh.

Từ tháng 10/2014, nhằm củng cố quản trị tổ chức và đảm bảo sự phát triển bền vững, Hội đồng Quản lý đã được thành lập với năm thành viên bao gồm ba thành viên sáng lập Trung tâm và hai cựu thành viên Ban cố vấn SRD. Hội đồng Quản lý đầu tiên của Trung tâm có nhiệm kỳ 2 năm từ 2014 đến 2016.  

Bên cạnh đội ngũ nhân viên chính thức, SRD còn duy trì một đội ngũ tình nguyện viên quốc tế và thực tập sinh Việt Nam. Các cán bộ này mang đến những kiến thức, kinh nghiệm từ các quốc gia khác nhau và những nét mới trong hoạt động của tổ chức.

Nhân sự

SRD luôn coi đội ngũ nhân viên là tài sản lớn nhất của tổ chức. Hiện đội ngũ của SRD gồm các cán bộ dày dặn kinh nghiệm và có chuyên môn sâu trong các lĩnh vực như nông nghiệp, biến đổi khí hậu, kinh tế, xã hội học, tâm lý, giới, môi trường, truyền thông và sức khỏe cộng đồng.

Trong giai đoạn từ 2006 đến tháng 8/2014, SRD có Ban Cố vấn gồm bảy thành viên, là những cán bộ đang và/hoặc đã từng giữ các vị trí lãnh đạo trong một số cơ quan Nhà nước và các viện nghiên cứu. Họ là chuyên gia trong các lĩnh vực như môi trường, biến đổi khí hậu, truyền thông, giới, nông nghiệp bền vững. Các thành viên trong Ban Cố vấn đã có những đóng góp tích cực giúp SRD trở thành một trong những tổ chức vững mạnh.

Từ tháng 10/2014, nhằm củng cố quản trị tổ chức và đảm bảo sự phát triển bền vững, Hội đồng Quản lý đã được thành lập với năm thành viên bao gồm ba thành viên sáng lập Trung tâm và hai cựu thành viên Ban cố vấn SRD. Hội đồng Quản lý đầu tiên của Trung tâm có nhiệm kỳ 2 năm từ 2014 đến 2016.  

Bên cạnh đội ngũ nhân viên chính thức, SRD còn duy trì một đội ngũ tình nguyện viên quốc tế và thực tập sinh Việt Nam. Các cán bộ này mang đến những kiến thức, kinh nghiệm từ các quốc gia khác nhau và những nét mới trong hoạt động của tổ chức.

Hội đồng Quản lý

 
Chủ tịch hội đồng quản lý SRD
 
 Tel: 043 943 6676
Chủ tịch mạng lưới VNGO-FLEGT
 
 
   
  Nguyễn Thị Hòa Cố vấn kỹ thuật  
  Tel: 043 943 6676 Quản lý chương trình  
 
   
  Nguyễn Kim Ngân Giám đốc điều hành  
  Tel: 043 943 6676    
   
   
Vũ Văn Triệu Thành viên
  Nguyên Trưởng đại diện IUCN
 
 
Trần Ngọc Tuệ
Thành viên
 
 


 

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt