Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Nhân sự

SRD luôn coi đội ngũ nhân viên là tài sản lớn nhất của tổ chức. Hiện đội ngũ của SRD gồm các cán bộ dày dặn kinh nghiệm và có chuyên môn sâu trong các lĩnh vực như nông nghiệp, biến đổi khí hậu, kinh tế, xã hội học, tâm lý, giới, môi trường, truyền thông và sức khỏe cộng đồng.

Bên cạnh đội ngũ nhân viên chính thức, SRD còn duy trì một đội ngũ tình nguyện viên quốc tế và thực tập sinh Việt Nam. Các cán bộ này mang đến những kiến thức, kinh nghiệm từ các quốc gia khác nhau và những nét mới trong hoạt động của tổ chức.

 

Nhân sự

SRD luôn coi đội ngũ nhân viên là tài sản lớn nhất của tổ chức. Hiện đội ngũ của SRD gồm các cán bộ dày dặn kinh nghiệm và có chuyên môn sâu trong các lĩnh vực như nông nghiệp, biến đổi khí hậu, kinh tế, xã hội học, tâm lý, giới, môi trường, truyền thông và sức khỏe cộng đồng.

Bên cạnh đội ngũ nhân viên chính thức, SRD còn duy trì một đội ngũ tình nguyện viên quốc tế và thực tập sinh Việt Nam. Các cán bộ này mang đến những kiến thức, kinh nghiệm từ các quốc gia khác nhau và những nét mới trong hoạt động của tổ chức.

 

Hội đồng Quản lý

 
Chủ tịch hội đồng quản lý SRD
 
 Tel: 0243 943 6676
Chủ tịch mạng lưới VNGO-FLEGT
 
 
   
  Nguyễn Thị Hòa Thành viên hội đồng quản lý SRD  
  Tel: 0243 943 6676 Cố vấn kỹ thuật  
 
   
   
  Nguyễn Kim Ngân Thành viên hội đồng quản lý SRD  
  Tel: 0243 943 6676 Giám đốc điều hành  
   
   
Vũ Văn Triệu Thành viên hội đồng quản lý SRD
  Nguyên Trưởng đại diện IUCN
 
 
Trần Ngọc Tuệ
Thành viên hội đồng quản lý SRD
Tel: 0243 943 6676
 
Marko Lovrekovic
  Giám đốc Trung tâm nguồn lực phi chính phủ
VUFO-NGO
 


 

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt