Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Dự án “Bảo vệ khí hậu và rừng ngập mặn kết hợp với cải thiện thu nhập cho các cộng đồng dễ bị tổn thương (VM069)” được trung tâm SRD thực hiện tại Vườn Quốc Gia Mũi Cà Mau, BQL RPH Tam Giang của tỉnh Cà Mau với mục tiêu tăng cường bảo vệ đa dạng sinh học, phát triển rừng ngập mặn góp phần thúc đẩy quá trình hấp thụ Carbon, tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu, đảm bảo sinh kế bền vững và hoà nhập xã hội cho các cộng đồng nghèo và dễ bị tổn thương ở ven biển.

 

Dưới đây là một số giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu được triển khai trong dự án:

SRD_Cà Mau-Mô hình thích ứng BĐKH

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt