Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Oct21 diendanrung

 

     Ngày 21/10/2020 tại Hà Nội, Trung tâm Phát triển Nông thôn bền vững (SRD) phối hợp cùng Tổng cục Lâm nghiệp – VNFOREST, được tài trợ bởi Liên minh châu Âu (EU) đã tổ chức diễn đàn đa bên lần III về "Giám sát Quản trị rừng và Thương mại gỗ bền vững".

Diễn đàn được tổ chức nhằm cập nhật, chia sẻ thông tin về Quản trị rừng và VPA, xác định các thách thức và cơ hội cho các Tổ chức xã hội tham gia thực thi, giám sát VPA/FLEGT.

 

    Diễn đàn đã ghi nhận 09 Bài trình bày đến từ các chuyên gia và diễn giả. Vui lòng xem các đường dẫn dưới đây để truy cập các tài liệu được sử dụng trong Diễn đàn (bao gồm Bản tin chính sách và các Bài trình bày):

 

A. Bản tin chính sách tháng 10/2020

 

B. Các Bài trình bày

1. Từ VPA đến EVFTA _ Chặng đường đi qua và cơ hội phía trước

2. Cam kết về Giám sát và Đánh giá trong Hiệp định VPA_FLEGT và Khung thực hiện chung

3. Quản trị rừng tại Việt Nam cập nhật từ quan điểm các TCXH

4. Hệ thống Giám sát Quản trị rừng Dự án V4MF

5. Hiệp định EVFTA _ Tại sao lại quan trọng đối với Quản trị rừng và làm thế nào để các tổ chức xã hội có thể tham gia

6. Rủi ro nhập khẩu gỗ_ 10 Quốc gia xuất khẩu nhiều nhất vào Việt Nam

7. Dự án VM066 _ Thúc đẩy quản trị rừng và thương mại gỗ hợp pháp thông quan EVFTA

8. Nền tảng HAWA DDS Phiên bản 1.0

9. Đánh giá nhu cầu nâng cao năng lực cho thành viên mạng lưới VNGO_FLEGT và các TCXH có liên quan về giám sát thực thi EVFTA

 

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt