Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Việt Nam hiện đang chuẩn bị thực hiện Thực thi lâm luật, Quản trị rừng và Thương mại Lâm sản (FLEGT) theo Thỏa thuận đối tác tự nguyện (VPA) với EU. Điều này dự kiến sẽ tạo ra lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường, đảm bảo an toàn cho các bên liên quan dễ bị tổn thương, những đối tượng có thể có năng lực hạn chế trong việc đáp ứng các yêu cầu của VPA. Với vị trí sẵn có trong ngành lâm nghiệp, phụ nữ được coi là một nhóm dễ bị tổn thương.

Việc thực thi nghiêm ngặt các tiêu chuẩn VPA có thể gây áp lực cho các doanh nghiệp nhỏ, khiến họ phải đóng cửa hoặc tiến hành tái cấu trúc. Phụ nữ thường được tuyển dụng làm lao động phổ thông ngắn hạn, vì vậy họ có thể phải đối mặt với sự gia tăng của tình trạng mất an toàn trong lao động. Lao động nam có triển vọng tốt hơn vì họ thường đảm nhận các công việc có tay nghề cao và lâu dài hơn.

Tuy nhiên, việc thực thi nghiêm ngặt cũng có thể nâng cao tiêu chuẩn an toàn, lao động và sức khỏe cho tất cả mọi người. Điều này có thể mang lại lợi ích cho những lao động ngắn hạn không có hợp đồng là phụ nữ. Hiện đại hóa chuỗi giá trị gỗ cũng có thể làm tăng lương và cơ hội đào tạo cho họ.

Sự chênh lệch giới tính trong tiêu chuẩn đất đai có thể trở nên đáng chú ý hơn sau khi thực hiện VPA. Do tập quán phân biệt đối xử ở khu vực nông thôn, phụ nữ thường không có tên đăng ký trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc triển khai VPA có thể cản trở khả năng đưa ra quyết định liên quan đến khai thác gỗ của phụ nữ.

Việc thực hiện VPA sẽ diễn ra thông qua cơ chế nhiều bên liên quan. Đây là cơ hội để giải quyết các vấn đề về giới, bằng cách cho phép các NGO Việt Nam tham gia giám sát và đánh giá các tác động của VPA đối với phụ nữ. 

Xem chi tiết nghiên cứu tại đường link bên dưới:

http://www.srd.org.vn/images/Docs/thach-thuc-va-co-hoi-vpa-voi-phu-nu-to-chuc-xa-hoi.pdf

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt