Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Research and Reports - SRD - Centre for Sustainable Rural Development

Kế hoạch chiến lược                                                                                    

 

Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận được thành lập và đăng ký là thành viên trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kĩ thuật Việt Nam; được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy phép hoạt động vào ngày 30/03/2006. SRD cam kết nỗ lực hỗ trợ những cộng đồng còn gặp nhiều khó khăn nhằm giúp họ cải thiện chất lượng cuộc sống và quản lý nguồn tài nguyên một cách bền vững. Kế thừa 28 năm kinh nghiệm từ Tổ chức Hợp tác Quốc tế vì sự Đoàn kết và Phát triển (CIDSE) tại Việt Nam, SRD đã không ngừng lớn mạnh và triển khai thành công Kế hoạch Chiến lược lần I và II của tổ chức.

Nhằm nắm bắt kịp với những thay đổi của môi trường hoạt động, Kế hoạch Chiến lược lần thứ III (2013 – 2017) của SRD được xây dựng bởi toàn thể cán bộ, nhân viên của Trung tâm như một cam kết tập thể với công cuộc chống đói nghèo và vì công bằng xã hội ở Việt Nam. Kế hoạch Chiến lược này đã nhận được những khuyến nghị và đóng góp giá trị từ Ban Cố vấn, các nhà tài trợ và đối tác của SRD. Kế hoạch này sẽ là tài liệu định hướng cho hoạt động của tổ chức trong suốt giai đoạn 2013 – 2017.

Download nội dung Kế hoạch Chiến lược giai đoạn 2013-2017:

Kế hoạch chiến lược 2013-2017 Download [Pp 36 | PDF | 1806 KB] button-lang-viet-col

 

 

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt