Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Giá trị của SRD

 

Tự chủ- Mỗi cá nhân đều có quyền tự chủ phát triển. SRD đề cao tinh thần tự chủ ở mỗi cá nhân và tuân thủ tính tự chủ, tự quyết ở cấp độ tổ chức.


Minh bạch và trách nhiệm giải trình- Trong mỗi hoạt động của tổ chức luôn đảm bảo một môi trường làm việc, hợp tác chuyên nghiệp và hiệu quả. SRD cam kết trách nhiệm giải trình với các cộng đồng, với đối tác và nhà tài trợ.


Chia sẻ và học hỏi- Chia sẻ và học hỏi là tiên đề để phát triển. Chúng tôi cam kết tạo môi trường chia sẻ và học hỏi một cách cởi mở trong tổ chức cũng như với đối tác.


Chú trọng hiệu quả và tác động- Kết quả và tác động là thước đo cao nhất để đánh giá hành động. Mọi hoạt động của cá nhân và tổ chức đều hướng đến những kết quả rõ ràng, nhằm mang lại tác động tích cực nhất đối với cuộc sống của các cộng đồng nghèo.


Sự tham gia- Sự tham gia là tiền đề để đảm bảo rằng các bên liên quan được đóng góp trách nhiệm và chia sẻ quyền lợi một cách công bằng. SRD cam kết thúc đẩy sự tham gia của tất cả các bên liên quan, đặc biệt là những người yếu thế trong mọi quá trình ra quyết định.

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt