Representatives and members of farmer interest groups of Son La project visit sustainable custard apple planting model in Yen Chau district, Son La province
Representatives of Manos Unidas visit the project in Son La
The 2nd Forest Governance Monitoring Forum
Gender Mainstreaming Guideline
SRD attended “The world philanthropy forum” held in China
Sustainable Agriculture & Livelihoods
Workshop on Social organizations in Vietnam towards the National Adaptation Plan on Climate Change
Cross-Cutting Issues
The communication event on the occasion of the Vietnamese Traditional Day on Natural Disaster Prevention (May 22)
SRD responses to The 16 Days of Global Action on Agroecology
The Vietnam Union of Science and Technology (VUSTA), has continued to recognize SRD as one of thirteen Vietnamese organizations which has stood out for its positive contributions to sustainable development
“Action Month for Children”
Climate Smart Agriculture (CSA)
Drills responding to natural disaster

 

Sustainable Climate change FLEGT Research & Advocacy Networking Cross Cutting Issues

  Videos


 

 

Read more...     

  Donors & Funding Partners


Manos UnidasCaritasDFATEUUSAIDFERNWinrockSearice  Care  Department for International Development FAO Forest Trends Cordaid apwld Panap

Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Hoàng Văn Tuấn

Cán bộ phát triển cộng đồng tỉnh Thanh Hóa

“SRD là một tổ chức phi chính phủ hoạt động vì sự phát triển bền vững của cộng đồng, đặc biệt cộng đồng vùng sâu, vùng xa, cộng đồng dễ bị tổn thương bởi thiên tai, biến đổi khí hậu. Sứ mệnh và tầm nhìn của tổ chức phù hợp với xu thế phát triển kinh tế - xã hội của chính phủ Việt Nam và cộng đồng Quốc tế. Đây là môi trường tốt để tôi phát triển và cống hiến.”

Anh Hoàng Văn Tuấn tốt nghiệp trường ĐH lâm nghiệp Việt Nam, chuyên ngành Lâm sinh tổng hợp. Anh bắt đầu làm việc tại SRD từ tháng 1/2014 với vị trí Cán bộ phát triển cộng đồng tại tỉnh Thanh Hóa của dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam - dự án do Cơ quan Phát triển Quốc tế (USAID) tài trợ với đối tác chính là Winrock International, trong đó SRD là một trong số các đối tác phối hợp triển khai dự án. Anh từng là Cán bộ kỹ thuật kiểm lâm (Cục kiểm lâm) và Cán bộ phát triển công đồng tại tổ chức Care International.

Quá trình học tập và công tác đã giúp anh tích lũy nhiều kinh nghiệm về hỗ trợ lập kế hoạch quản lý rừng dựa vào cộng đồng và triên khai các mô hình sinh kế thích ứng với Biến đổi Khí hậu

Các khóa tập huấn, chương trình đào tạo quan trọng đã tham gia:

  • Thúc đẩy viên dự án phát triển, CARE;
  • Mô hình hợp tác quốc tế, CIDEAL.

 

 <Trở lại trang Nhân viên

    

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt