SRD Won ASEAN Leadership Award on Rural Development and Poverty Eradication
SRD was honored in “2015 Networking Event for Cooperation and Development”
SRD Executive Director Visited Winrock International and USAID Offices
SRD received the Certificate of Merit from VUSTA
Gender Mainstreaming Guideline
Sustainable Agriculture & Livelihoods
Climate & Disaster Resilience
Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT)
Research & Advocacy
Networking
Cross-Cutting Issues

 

Sustainable Climate change FLEGT Research & Advocacy Networking Cross Cutting Issues

  Videos


 

 

Read more...     

  Donors & Funding Partners


Manos UnidasCaritasDFATEUUSAIDFERNWinrockSearice  Care  Department for International Development FAO Forest Trends Cordaid apwld Panap

Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Trần Ngọc Tuệ

Tốt nghiệp khoa Kỹ Sư Kinh Tế, Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 1986. Học khóa sau đại học về Quản Trị Kinh Doanh do Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội phối hợp với Quỹ Hansel Foundation (Cộng hòa Liên bang Đức) tổ chức năm 1998. Hơn 10 năm kinh nghiệm về Kế hoạch - Tài chính tại doanh nghiệp và 15 năm kinh nghiệm làm việc cho các tổ chức phi chính phủ quốc tế trong lĩnh vực tài chính, kiểm toán và chương trình tại Việt Nam và khu vực châu Á. Hiện là Quản lý Chương trình FLEGT.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

<Trở lại trang Nhân viên

 

    

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt