Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Tư liệu dự án

 Lựa chọn tư liệu muốn xem trong thư viện ấn phẩm hoặc xem trực tiếp dưới đây.

 

 

 

 

Báo cáo tổng hợp đánh giá Luật Bảo vệ và Phát triển Rừng 2004 Download   [Pp103 | PDF | 356 KB]   Vietnamese Language
Bản tin tóm tắt những vấn đề thực hiện Luật Bảo vệ và Phát triển Rừng 2004 Download  [Pp103 | PDF | 5MB]  Vietnamese Language
Báo cáo tác động tiềm tàng của VPA đến sinh kế của nhóm đối tượng dễ bị tổn thương Download  [Pp103 | PDF | 506KB]  Vietnamese Language

Tài liệu đào tạo tập huấn viên về biến đổi khí hậu  Download    Vietnamese Language
Sách hỏi đáp về biến đổi khí hậu   Download [Pp 300 | PDF | 33.9MB]  button-lang-viet-col
Hướng dẫn tập huấn về biến đổi khí hậu  Download [Pp103 | PDF | 20.5MB]  button-lang-viet-col
Good Practices in Response to Climate Change  Download [Pp103 | PDF | 1MB]  button-lang-eng-col
Các mô hình tốt ứng phó với biến đổi khí hậu  Download [Pp10337 | PDF | 1.2MB]  Vietnamese Language
Truyền thông cộng đồng về biến đổi khí hậu  Download [Pp103 | PDF | 37.5MB]  button-lang-viet-col

Bản tin khôi phục vùng nguyên liệu cây thuốc nam- Yêu cầu cấp thiết cần được đáp ứng Download [Pp300 | PDF | 988KB button-lang-viet-col
Tài liệu tập huấn kỹ năng VĐCS (Phần 1)  Download [Pp300 | PDF | 940KB]  Vietnamese Language
Tài liệu tập huấn kỹ năng áp dụng VĐCS (Phần 2)  Download [Pp300 | PDF | 373KB]  button-lang-viet-col
Bản tin dự án VM037 (8/2012 - 1/2013)  Download [Pp103 | PDF | 6.12MB]  button-lang-viet-col
Giải pháp phát triển sản xuất lúa bền vững  Download [Pp103 | PDF | 5.43MB] button-lang-viet-col

Ước mơ cho em Download [Pp300 | PDF | 15.5MB] Vietnamese Language
Bài học từ những trải nghiệm (Dự án VM031)  Download [Pp300 | PDF | 14.57MB]  Vietnamese Language
Chuyện của chúng tôi (Dự án VM041)  Download [Pp300 | PDF | 14.28MB]  button-lang-viet-col
Kỷ yếu hội thảo "Cùng hành động ứng phó với BĐKH và giảm nhẹ thiên tại tại Thừa Thiên Huế 2013"  Download [Pp103 | PDF | 12.65MB]  button-lang-viet-col

Bản Tin Phát Triển Cộng Đồng 1 (6/2012)

 Download

[Pp 300 | PDF | 22701KB]

 Vietnamese Language

Bản Tin Phát Triển Cộng Đồng 2 (10/2013)

 Download

[Pp103 | PDF | 2503KB]

 button-lang-viet-col

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt