Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Research and Reports - SRD - Centre for Sustainable Rural Development

Báo cáo và nghiên cứu                                                                                                                        Xem thông tin và tải các Báo cáo và nghiên cứu của SRD trong phần dưới đây

Những đóng góp của SRD đối với quá trình thực hiện SDGs và NDCs Download [Pp 15 | PDF | 530KB] button-lang-eng-col
Những đóng góp của SRD đối với quá trình thực hiện SDGs và NDCs Download [Pp 15 | PDF | 538KB] button-lang-viet-col
Báo cáo đánh giá nhu cầu sinh kế ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2010-2011 Download [Pp 39 | PDF | 664KB] button-lang-eng-col
Báo cáo đánh giá nhu cầu sinh kế ứng phó với biến đổi khí hậu tại tỉnh Hòa Bình (tháng 9/2010) 
Download [Pp 33 | PDF | 422KB] button-lang-eng-col
Báo cáo đánh giá nhu cầu sinh kế ứng phó với biến đổi khí hậu tại tỉnh Quảng Ninh (tháng 9/2010)  Download [Pp 39 | PDF | 627KB] button-lang-eng-col
Báo cáo đánh giá nhu cầu sinh kế ứng phó với biến đổi khí hậu tại tỉnh Thái Nguyên (tháng 9/2010) Download [Pp 32 | PDF | 319KB] button-lang-eng-col
Báo cáo đánh giá nhu cầu sinh kế ứng phó với biến đổi khí hậu tại tỉnh Yên Bái (tháng 9/2010)  Download [Pp 26 | PDF | 254KB] button-lang-eng-col
Tổng hợp một số mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (tháng 12/2011) Download [Pp.43 | PDF | 1.2MB] button-lang-viet-col
Tài liệu hóa các mô hình tốt ứng phó với biến đổi khí hậu (tháng 12/2011)  Download [Pp 103 | PDF | 1.4MB] button-lang-eng-col
Tài liệu hóa các mô hình tốt ứng phó với biến đổi khí hậu (tháng 12/2011)  Download [Pp 103 | PDF | 1.5MB] button-lang-viet-col

Báo cáo đánh giá cuối kỳ dự án "Củng cố và phát triển hệ thống giống lúa của nông dân tỉnh Bắc Kạn" (tháng 6/2011) Download [Pp 21 | PDF | 250KB] button-lang-viet-col
Báo cáo quản lý và sử dụng đất có sự tham gia tại tỉnh Phú Thọ (tháng 3/2012) Download [Pp 50 | PDF | 774KB] button-lang-viet-col
Báo cáo đánh giá cuối kỳ dự án "Cải thiện sinh kế và vệ sinh môi trường cho cộng đồng nghèo huyện Pắc Nậm, tỉnh Bắc Kạn" (tháng 4/2011)  Download [Pp 105 | PDF | 754KB] button-lang-viet-col
Báo cáo chuỗi giá trị trên cây chè tại xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái (tháng 10/2010) 
Download [Pp.36 | PDF | 258KB] button-lang-eng-col
Báo cáo về giới trong lĩnh vực lâm nghiệp (tháng 5/2011)  Download [Pp 28 | PDF | 3.1MB] button-lang-eng-col
Báo cáo về tác động của lúa lai và lúa thuần đối với phát triển nông nghiệp tại tỉnh Bắc Kạn (tháng 12/2010) 
Download [Pp 46 | PDF | 7.8MB] button-lang-eng-col

{/slider}{slider=Thích ứng với BĐKH và Thiên tai}

Báo cáo khảo sát cơ sở "Dự án hỗ trợ người khuyết tật ở huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị" (tháng 3/2012)  Download [Pp 29 | PDF | 561KB] button-lang-viet-col
Báo cáo đánh giá cuối kỳ dự án "Hỗ trợ người khuyết tật tại tỉnh Thừa Thiên Huế" (tháng 12/2011) 
Download [Pp 29 | PDF | 1.2MB] button-lang-eng-col
Báo cáo khảo sát cơ sở về tính tổn thương và khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu của cộng đồng dân cư ở hai xã Hải Dương và Hương Phong, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế  Download [Pp 48 | PDF | 858KB] button-lang-eng-col


Đối tác chiến lược ngành in

in bạt