MENU TOP TITLE V A Nông nghiệp bền vữngBiến đổi khí hậuHoạt động mạng lướiVận động chính sáchSự kiện

Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

BẢN TIN SỐ 8&9

Trong khuôn khổ chương 13 của Hiệp định EVFTA Thương mại và Phát triển bền vững (TSD) vai trò của các tổ chức xã hội (TCXH) được khẳng định trong tiến trình giám sát thực hiện Hiệp định. Tuy nhiên năng lực các tổ chức xã hội tại Việt Nam còn yếu, do vậy Liên minh Châu Âu (EU) đã hỗ trợ Việt Nam thông qua Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) thực hiện "Dự án Thúc đẩy quản trị rừng và thương mại gỗ hợp pháp trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA)" nhằm nâng cao năng lực và thúc đẩy sự tham gia tích cực của các Tổ chức xã hội (TCXH) vào tiến trình thực hiện EVFTA tại Việt Nam. Trong Quý IV năm 2022 và Quý I năm 2023, SRD đã triển khai thực hiện các hoạt động theo kế hoạch. Thông tin một số hoạt động của Dự án và tin tức liên quan tại Bản tin số 8&9. Chi tiết bản tin TẠI ĐÂY

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt