Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

TUYỂN THÚC ĐẨY VIÊN TẬP HUẤN VÀ ĐỐI THOẠI VỀ LUẬT NKT

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Hoạt động: Tập huấn và đối thoại về luật NKT, chế độ và chính sách liên quan. Mã: 3.2.2.2

  1. 1.Tổng quát

Nhiệm vụ:

Chia sẻ và trao đổi về Luật NKT

Vị trí:                         

Thúc đẩy viên

Thời gian làm việc:

Tháng 11/2023

Địa điểm làm việc:

Vùng dự án thuộc huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

Người tham gia:

Thân nhân và NKT là thành viên CLB NKT ở các xã dự án

2. Bối cảnh:

Kế thừa và nhân rộng kết quả dự án “Nâng cao vị thế Người khuyết tật” được thực hiện tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-2022, Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững xây dựng dự án “Chúng ta cùng nhau ” tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Dự án đã được Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam phê duyệt theo quyết định số 404/QĐ-LHHVN ngày 12 tháng 06 năm 2023. Dự án có thời hạn từ 07/2022 - 06/2027. Mục tiêu của dự án là: Người khuyết tật tại các xã thuộc huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam, sống độc lập, tự chủ và được thụ hưởng các quyền của mình với vị thế bình đẳng trong xã hội.

Và các kết quả dài hạn gồm:

1. Người khuyết tật đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái cải thiện sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần.

2. Người khuyết tật, bao gồm cả phụ nữ, có năng lực sử dụng hiệu quả các nguồn lực để cải thiện kinh tế.

3. Người khuyết tật, thân nhân và tổ nhóm người khuyết tật chủ động tham gia vào các quyết định chung của cộng đồng, xã hội ở các cấp khác nhau về những vấn đề liên quan đến người khuyết tật.

4. Các bên liên quan nâng cao chất lượng cung cấp và giám sát thực hiện các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật.

Theo kế hoạch dự án “Chúng ta cùng nhau” trên địa bàn huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị năm 2023-2024 có hoạt động Tập huấn và đối thoại về luật NKT, chế độ và chính sách liên quan (Mã: 3.2.2.2) cho thân nhân và thành viên CLB NKT các xã. Do đó, Dự án cần tuyển thúc đẩy viên có chuyên môn và kinh nghiệm với các nội dung cụ thể ở các phần tiếp theo.

3. Mục đích

-       Cung cấp các nội dung cơ bản về Luật NKT của Việt Nam;

-       Chia sẻ, thảo luận và trả lời một số nội dung thực hiện trong thực tế tại vùng dự án liên quan đến quyền và trách nhiệm của NKT và gia đình.

4. Kết quả mong đợi

-       100% người tham gia hiểu được các nội dung cơ bản của Luật NKT Việt Nam;

-       Những thắc mắc và câu hỏi của các thành viên tham gia được thảo luận, phản hồi và chuyển tiếp nếu cần.

5. Nhiệm vụ và trách nhiệm của thúc đẩy viên

-       Chuẩn bị chương trình và nội dung liên quan phù hợp với đối tượng tham gia;

-       Điều hành/thúc đẩy hoạt động theo chương trình và kế hoạch đề ra;

-       Giải đáp các câu hỏi liên quan và cung cấp thêm thông tin phù hợp khác nếu cần;

-       Viết báo cáo thực hiện sau khi hoạt động hoàn tất.

6. Thời gian và địa điểm

-       Thời gian dự kiến: Tháng 11/2023. Tổ chức 3 lớp tại 3 xã.

-       Địa điểm: hội trường UBND các xã dự án.

7. Chi phí

-       Sẽ thảo luận và thống nhất với chuyên gia, và theo định mức chi tiêu, ngân sách dự án (có 1 ngày chuẩn bị tài liệu và viết báo cáo, 3 ngày thúc đẩy tại hiện trường) nhưng không vượt quá 2,500,000đ/ngày.

Ghi chú:

-       Chi phí đi lại và tiền ăn ở tại hiện trường sẽ được thanh toán theo thực tế.

8. Báo cáo

-       Sau khi kết thúc hoạt động, thúc đẩy viên viết một báo cáo (theo mẫu SRD) với các nội dung chủ yếu bao gồm: Nội dung, phương pháp đã triển khai và tổng hợp kết quả các ý kiến thu thập được từ tập huấn/chia sẻ/trao đổi.

9. Yêu cầu đối với thúc đẩy viên

-       Có kiến thức về Luật NKT và công ước quốc tế về quyền của NKT;

-       Có kinh nghiệm tổ chức và thúc đẩy hoạt động tương tự;

-       Linh hoạt trong nội dung và phương pháp tùy theo khả năng của người học;

-       Có kỹ năng thúc đẩy tốt;

-       Có kinh nghiệm làm việc với người khuyết tật; hiểu rõ các khó khăn của người khuyết tật trong vấn đề tiếp nhận thông tin cũng như thực hành các kỹ năng;

-       Không có tiền sử liên quan đến các vấn đề về trẻ em.

10. Hỗ trợ từ SRD

- Nhóm cán bộ dự án của SRD sẽ phối hợp chặt chẽ với chuyên gia để thực hiện các công việc: bao gồm lập danh sách người tham gia, hỗ trợ tổ chức, liện hệ với địa phương, công tác hậu cần tại thực địa;

- Cung cấp đầy đủ các tài liệu cần thiết về dự án;

Các chuyên gia quan tâm xin gửi CV, thư bày tỏ quan tâm đến địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. chậm nhất ngày 16 tháng 11 năm 2023.

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt