Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

VM069 - Tuyển dụng chuyên gia Tập huấn chủ đề biến đổi khí hậu

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU HOẠT ĐỘNG

Chuyên gia tập huấn: Tập huấn về đánh giá tác động BĐKH đến cộng đồng cho đại diện VFSMG, các giải pháp thích ứng BĐKH  (mã hoạt động 1.1.4)

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Biến đổi khí hậu là một vấn đề nóng được sự quan tâm của toàn thế giới. Chính phủ Việt Nam đã sớm nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề biến đổi khí hậu đối với phát triển và an sinh xã hội nên ngay từ năm 1994 đã phê chuẩn Công ước Khung của Liên Hợp quốc về biến đổi khí hậu và năm 2002 phê chuẩn Nghị định thư Kyoto.

Rừng ngập mặn có ý nghĩa quan trọng đối với việc giảm thiểu biến đổi khí hậu thông qua quá trình hấp thụ Carbon với khả năng lưu trữ cao gấp 3 đến 5 lần so với rừng trên cạn. Tuy nhiên, rừng ngập mặn trên toàn cầu đang bị đe dọa nhiều nhất, đặc biệt là ở Đông Nam Á do biến đổi khí hậu và việc khai thác quá mức phục vụ cho tăng trưởng kinh tế. Trong những thập kỷ qua, trữ lượng rừng ngập mặn bị thu hẹp hơn 35%. Trong khi đó, sự tàn phá rừng ngập mặn gây ra 10% lượng phát thải khí nhà kính.

Dự án “Bảo vệ khí hậu và rừng ngập mặn kết hợp với cải thiện thu nhập cho các cộng đồng dễ bị tổn thương (VM069)” được thực hiện tại tỉnh Cà Mau với mục tiêu tăng cường bảo vệ đa dạng sinh học, phát triển rừng ngập mặn góp phần thúc đẩy quá trình hấp thụ Carbon, tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu, đảm bảo sinh kế bền vững và hoà nhập xã hội cho các cộng đồng nghèo và dễ bị tổn thương ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo kế hoạch hoạt động dự án, để có thể tăng cường nhận thức về tác động của biến đổi khí hậu đối với tình hình sản xuất, đời sống của người dân địa phương, nhất là những người dễ bị tổn thương; hiểu rõ hơn các biện pháp thích ứng và giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu trong đó có vai trò của rừng ngập mặn tại địa phương đang và sẽ thực hiện. Qua khóa tập huấn giúp cho người dân có thêm kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn, và kỹ năng lồng ghép các vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu vào trong đời sống của mình, tăng cường bảo vệ rừng và tài nguyên thiên nhiên.

Trung tâm SRD cần tuyển 01 chuyên gia tập huấn hỗ trợ thực hiện hoạt động tập huấn về biến đổi khí hậu, vai trò của rừng ngập mặn cụ thể như sau:

 

2. MỤC TIÊU MONG ĐỢI:

2.1 Mục tiêu chung:

Tăng cường nhận thức về tác động của biến đổi khí hậu đối với tình hình sản xuất, đời sống của người dân tỉnh Cà Mau nói chung và VQG Mũi Cà Mau, BQL Rừng phòng hộ Tam Giang nói riêng, nhất là tác động đối với những người dễ bị tổn thương. Tăng cường nhận thức của người dân về vai trò của rừng ngập mặn trong ứng phó với BĐKH, vai trò của bảo vệ RNM và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên trong việc phát triển sinh kế. Nâng cao năng lực áp dụng các biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng và vai trò nữ giới trong kế hoạch thích ứng với BĐKH tại địa phương.

2.2 Mục tiêu cụ thể:

Tổ chức 07 lớp tập huấn về các chủ đề có liên quan đến: vai trò của BĐKH và đánh giá tác động BĐKH đến cộng đồng cho đại diện VFSMG tại BQL RPH Tam Giang.

Trên 80% người dân có hiểu rõ và có thể áp dụng các các nội dung đã được tập huấn. Các nội dung tập huấn lồng ghép được vai trò của nữ giới việc lập kế hoạch và thực hiện các giải pháp ở địa phương.

Tăng cường liên kết giữa cộng đồng và các bên liên quan trong việc quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ rừng ngập mặn, triển khai kế hoạch thích ứng với Biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng và cách tiếp cận hệ sinh thái.

 

3. Thời gian và nội dung thực hiện:

Các hoạt động xây dựng tài liệu, tập huấn, làm báo cáo được tiến hành vào tháng 10, 11/2023 với thời lượng thực tế là 11 ngày công, cụ thể như sau:

TT

Hoạt động

Sản phẩm bàn giao

Thời gian

1

Xây dựng bài trình bày, nội dung tập huấn

- 01 bài trình bày các nội dung tập huấn.

02 ngày

2

Thực hiện tập huấn tại BQL RPH Tam Giang theo kế hoạch

- 01 Báo cáo kết quả tập huấn

07 ngày

3

Xây dựng báo cáo kết quả tập huấn

02 ngày

TỔNG THỜI GIAN

11 ngày

 

4. Nhiệm vụ của chuyên gia

Chịu trách nhiệm chuyên môn, tư vấn kỹ thuật, tập huấn, tham gia và thúc đẩy thực hiện các hoạt động. Cụ thể:

Xây dựng nội dung chuyên tập huấn gửi PO và PM của dự án và ban giám đốc SRD xem xét phê duyệt.

Thực hiện tập huấn trực tiếp tại hiện trường hoặc trực tuyến tùy theo tình hình thực tế và kế hoạch của SRD.

Chịu trách nhiệm kết quả, tính chính xác của thông tin được sử dụng trong tập huấn.

Hoàn thiện đánh giá kết quả sau tập huấn. Hoàn thiện báo cáo hoạt động tập huấn cung cấp đầy đủ thông tin đã được triển khai và kết quả.

Trình bày kết quả báo cáo trước trung tâm SRD, đối tác của dự án theo yêu cầu.

 

5. Yêu cầu đối với chuyên gia

Chuyên môn và kinh nghiệm: 03 - 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, Lâm nghiệp, quản lý tài nguyên thiên nhiên, kinh tế lâm nghiệp, kinh tế tài nguyên, ….

Sử dụng tốt các phương pháp tiếp cận có sự tham gia, phương pháp phát triển cộng đồng.

Ưu tiên có kiến thức về ứng phó với BĐKH dựa vào cộng đồng, thích ứng với BĐKH dựa trên cách tiếp cận sinh thái, kiến thức về lâm nghiệp cộng đồng, phát triển cộng đồng, …

Ưu tiên ứng viên đã từng tham gia các hoạt động có nội dung tương tự và đã từng tham gia hợp tác với các tổ chức phi chính phủ và các chương trình dự án về biến đổi khí hậu, lâm nghiệp tại địa phương.

Không có tiền sử về xâm hại và lạm dụng trẻ em.

Tuân thủ quy định và ký nguyên tắc ứng xử về bảo vệ trẻ em của SRD.

 

6. Báo cáo kết quả thực hiện

Sau khi kết thúc các mỗi hoạt động cụ thể, chuyên gia cần bàn giao đầy đủ các tài liệu bằng tiếng Việt đầy đủ với các nội dung đã quy định tại điều 3.

Thông báo cho SRD các thuận lợi, khó khăn trong thực hiện các hoạt động và đề xuất nếu có khó khăn thách thức và kế hoạch thực hiện tiếp theo.

 

7. Ngân sách

Thù lao cho chuyên gia:

Thù lao cho chuyên gia sẽ được thanh toán sau khi kết thúc hoạt động theo số ngày công đã xác định và cung cấp đầy đủ các sản phẩm theo yêu cầu của SRD.

Tổng thù lao tối đa:

1.500.000 đồng x 11 ngày = 16.500.000 đồng. (Bằng chữ: Mười sáu triệu năm trăm nghìn đồng chẵn), đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân.

Các chi phí khác: Các chi phí ăn, ở, đi lại tại thực địa cho chuyên gia sẽ do dự án chi trả theo thực tế và quy định của Trung tâm SRD.

 

8. Hỗ trợ từ srd

- SRD sẽ phối hợp chặt chẽ với chuyên gia để thực hiện công việc (Bao gồm hỗ trợ tổ chức, liện hệ với địa phương, công tác hậu cần tại thực địa)

- Cung cấp đầy đủ các tài liệu cần thiết SRD có.

- Thanh toán thù lao tư vấn cho chuyên gia.

Các chuyên gia quan tâm xin gửi CV đến địa chỉ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (cc: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) chậm nhất trước ngày 19 tháng 10 năm 2023.

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt