Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

TUYỂN CHUYÊN GIA TẬP HUẤN (VM075)

BẢN THAM CHIẾU

DỰ ÁN: CHÚNG TA CÓ THỂ CÙNG NHAU

TẠI HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ

Tên hoạt động: Nâng cao năng lực cho nhóm cha mẹ thông qua tập huấn, chia sẻ, đối thoại và trao đổi kinh nghiệm (Mã: 1.2.2.1). 

1.Tổng quát

Nhiệm vụ

Hỗ trợ tổ chức và thúc đẩy hoạt động chia sẻ trao đổi tại Quảng Trị

Vị trí                         

Tư vấn

Thời gian làm việc

Tháng 10/2023

Địa điểm làm việc

Quảng Trị

Đối tượng tham gia

Đối tác, NKT và thân nhân

2.Thông tin chung

Kế thừa và nhân rộng kết quả dự án “Nâng cao vị thế Người khuyết tật” được thực hiện tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-2022, Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững xây dựng dự án “Chúng ta cùng nhau ” tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Dự án đã được Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam phê duyệt theo quyết định số 404/QĐ-LHHVN ngày 12 tháng 06 năm 2023. Dự án có thời hạn từ 07/2022 - 06/2027. Mục tiêu của dự án là: Người khuyết tật tại các xã thuộc huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam, sống độc lập, tự chủ và được thụ hưởng các quyền của mình với vị thế bình đẳng trong xã hội.

Và các kết quả dài hạn gồm:

1. Người khuyết tật đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái cải thiện sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần.

2. Người khuyết tật, bao gồm cả phụ nữ, có năng lực sử dụng hiệu quả các nguồn lực để cải thiện kinh tế.

3. Người khuyết tật, thân nhân và tổ nhóm người khuyết tật chủ động tham gia vào các quyết định chung của cộng đồng, xã hội ở các cấp khác nhau về những vấn đề liên quan đến người khuyết tật.

4. Các bên liên quan nâng cao chất lượng cung cấp và giám sát thực hiện các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật.

Theo kế hoạch dự án Chúng ta cùng nhau” trên địa bàn huyện Triệu Phong tỉnh Quảng Trị năm 2023-2024 có hoạt động: Nâng cao năng lực cho nhóm cha mẹ thông qua tập huấn, chia sẻ, đối thoại và trao đổi kinh nghiệm (Mã: 1.2.2.1); dự án cần tuyển chuyên gia để hỗ trợ cho hoạt động này, nội dung cụ thể như sau:

3. Mục đích

-       Tham quan và học tập cách quản lý, tổ chức sinh hoạt và điều hành lớp cộng đồng của nhóm cha mẹ TKT và cộng đồng;

-       Tìm hiểu các hoạt động giúp trẻ khuyết tật hòa nhập cộng đồng thông qua lớp học cộng đồng và/hoặc sinh kế hộ do cha mẹ TKT thực hiện.

4. Kết quả mong đợi:

Sau chuyến tham quan, các thành viên tham dự sẽ:

-       Được chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý và tổ chức sinh hoạt cho nhóm và lớp học cho TKT tại cộng đồng;

-       Các thành viên tham gia có thể áp dụng để tổ chức lớp cộng đồng tại thôn Bích La Đông, xã Triệu Thành.

5. Thời gian

-    Tháng 10/2023 (2 ngày)

6. Nhiệm vụ và trách nhiệm của hỗ trợ viên

-    Tìm hiểu các điểm đến, kết nối để sắp xếp và tổ chức, chia sẻ và thúc đẩy trong tiến trình lập kế hoạch và thực hiện, báo cáo hoạt động sau chuyến đi.

-    Lên chương trình, thảo mẫu đánh giá, lấy ý kiến tổng hợp để báo cáo.

7. Yêu cầu về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm

-      Có kiến thức và kỹ năng trong công tác tổ chức chia sẻ, học hỏi và trao đổi tổ/nhóm;

-      Có kinh nghiệm làm việc với người lớn tuổi và người khuyết tật.

-      Không có tiền sử về xâm hại trẻ em và cam kết tuân thủ qui định về bảo vệ trẻ em và phòng chống xâm hại và lạm dụng tình dục ở trẻ em (PSEAH)

-      Nắm rõ các thủ tục mua sắm và quy định của SRD.

8. Chi phí

      -       Thù lao: 2.500.000đ/ngày x 2 ngày = 5.000.000đ (đã bao gồm chuẩn bị và báo cáo)

Ghi chú:

      -       Mức phí trên đã bao gồm đi lại và tiền ăn ở tại hiện trường; thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Trung tâm SRD có trách nhiệm thanh toán và nộp thuế TNCN cho tập huấn viên.

      -      Chi phí của hoạt động được lấy từ ngân sách của dự án đã được phê duyệt.

9. Yêu cầu đối với hỗ trợ viên

-       Trình độ bậc đại học trở lên các chuyên ngành liên quan;

-       Có kinh nghiệm làm việc với người dân tại cộng đồng từ 5 năm trở lên;

-       Đã từng tổ chức, thúc đẩy hoạt động có nội dung tương tự;

-       Có kỹ năng làm việc nhóm và làm việc với người khuyết tật;

-       Ưu tiên chuyên gia đã và đang làm việc cho các tổ chức phi chính phủ;

-       Không có tiền sử về xâm hại và lạm dụng trẻ em;

-       Tuân thủ qui định và ký nguyên tắc ứng về bảo vệ trẻ em của SRD.

Các ứng viên quan tâm xin gửi CV, thư bày tỏ quan tâm đến địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. chậm nhất ngày 15 tháng 10 năm 2023.

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt