Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

TUYỂN CHUYÊN GIA TRUYỀN THÔNG (VM075)

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

 

Hoạt động: Truyền thông nâng cao nhận thức về phòng tránh xâm hại tình dục,

phòng ngừa tai nạn thương tích ở trẻ em, đặc biệt với trẻ em khuyết tật 

Mã 1.2.1.2

1. Tổng quát

Nhiệm vụ

Xây dựng chương trình, nội dung và thúc đẩy

Vị trí

Thúc đẩy viên

Thời gian làm việc

Tháng 10-12/2023

Địa điểm làm việc

Vùng dự án thuộc huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

Đối tượng

Thân nhân và NKT là thành viên CLB NKT ở các xã dự án

2. Bối cảnh:

Kế thừa và nhân rộng kết quả dự án “Nâng cao vị thế Người khuyết tật” được thực hiện tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-2022, Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững xây dựng dự án “Chúng ta cùng nhau ” tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Dự án đã được Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam phê duyệt theo quyết định số 404/QĐ-LHHVN ngày 12 tháng 06 năm 2023. Dự án có thời hạn từ 07/2022 - 06/2027. Mục tiêu của dự án là: Người khuyết tật tại các xã thuộc huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam, sống độc lập, tự chủ và được thụ hưởng các quyền của mình với vị thế bình đẳng trong xã hội.

Và các kết quả dài hạn gồm:

1. Người khuyết tật đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái cải thiện sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần.

2. Người khuyết tật, bao gồm cả phụ nữ, có năng lực sử dụng hiệu quả các nguồn lực để cải thiện kinh tế.

3. Người khuyết tật, thân nhân và tổ nhóm người khuyết tật chủ động tham gia vào các quyết định chung của cộng đồng, xã hội ở các cấp khác nhau về những vấn đề liên quan đến người khuyết tật.

4. Các bên liên quan nâng cao chất lượng cung cấp và giám sát thực hiện các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật.

Theo kế hoạch dự án Chúng ta cùng nhau” trên địa bàn huyện Triệu Phong tỉnh Quảng Trị năm 2023-2024 có hoạt động (1) Truyền thông nâng cao nhận thức về phòng tránh xâm hại tình dục, phòng ngừa tai nạn thương tích ở trẻ em, đặc biệt với trẻ em khuyết tật; Dự án cần tuyển thúc đẩy viên có chuyên môn và kinh nghiệm với các nội dung cụ thể ở các phần tiếp theo.

3. Mục đích:

-   Nâng cao nhận thức về an toàn giao thông và phòng ngừa tai nạn thương tích cho học sinh tiểu học (từ lớp 1 đến lớp 4);

-   Truyền thông về phòng ngừa tai nạn thương tích trong môi trường nhà trường.

4. Kết quả mong đợi

- 212 học sinh tiểu học trường TH & THCS xã Triệu Tài tham gia, chia sẻ và thực hành các hoạt động về phòng ngừa tai nạn thương tích ở trẻ em và trẻ em khuyết tật khi tham gia giao thông, đảm bảo an toàn, để có thể áp dụng và thực hành ở trường, tại nhà và tại cộng đồng;

- Các thông điệp về phòng ngừa tai nạn thương tích khi tham gia giao thông được chia sẻ, lan tỏa và thực hành trong nhà trường hướng đến một môi trường sống an toàn cho trẻ em và trẻ em khuyết tật.

5. Nhiệm vụ và trách nhiệm của thúc đẩy viên

-   Thảo luận với dự án về dự kiến hoạt động, nội dung, hình thức tổ chức;

-   Chuẩn bị chương trình và nội dung, phương pháp liên quan phù hợp với người tham gia;

-   Điều hành/thúc đẩy hoạt động theo chương trình và kế hoạch đề ra;

-   Giải đáp các câu hỏi liên quan và cung cấp thêm thông tin phù hợp khác nếu cần;

-   Viết báo cáo thực hiện sau khi hoạt động hoàn tất.

6. Thời gian và địa điểm

-   Thời gian dự kiến: ngày 29/11/2023 tại trường TH và THCS xã Triệu Tài

7. Chi phí

-   Theo định mức chi tiêu và ngân sách dự án cũng như năng lực và thỏa thuận giữa các bên nhưng không quá định mức tối đa là 2,500,000đ/ngày. Dự kiến số ngày tối đa để chuẩn bị và thực hiện hoạt động là 02 ngày.

8. Báo cáo

-   Sau khi kết thúc hoạt động, thúc đẩy viên viết một báo cáo (theo mẫu SRD) với các nội dung chủ yếu bao gồm: Nội dung, phương pháp đã triển khai và tổng hợp kết quả các ý kiến thu thập được từ tập huấn/chia sẻ/trao đổi.

9. Yêu cầu đối với thúc đẩy viên

-   Có kiến thức và kinh nghiệm phù hợp với nội dung hoạt động;

-   Có kinh nghiệm tổ chức và thúc đẩy hoạt động tương tự;

-   Linh hoạt trong nội dung và phương pháp tùy theo thực tế của người tham gia và các bên liên quan;

-   Có kỹ năng thúc đẩy tốt;

-   Có kinh nghiệm làm việc với trẻ em và cộng đồng;

-   Không có tiền sử liên quan đến các vấn đề về trẻ em.

10. Hỗ trợ từ SRD

- Nhóm cán bộ dự án của SRD sẽ phối hợp chặt chẽ với thúc đẩy viên để thực hiện các công việcnhư hỗ trợ tổ chức, liện hệ với địa phương, công tác hậu cần tại thực địa;

- Cung cấp đầy đủ các tài liệu cần thiết về dự án;

Các chuyên gia quan tâm xin gửi CV, thư bày tỏ quan tâm đến địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. chậm nhất ngày 10 tháng 11 năm 2023.

 

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt