Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

VM069 - tuyển dụng: Chuyên gia tư vấn khảo sát và thiết kế trồng rừng ngập mặn

 

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Chuyên gia tư vấn khảo sát và thiết kế trồng rừng ngập mặn

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Bên cạnh những cánh rừng nhiệt đới trên cạn, rừng ngập mặn và đầm lầy là những sinh cảnh tự nhiên có giá trị đa dạng sinh học phong phú, có tiềm năng cung cấp các dịch vụ sinh thái cho con người và thiên nhiên. Rừng ngập mặn cung cấp lương thực và tạo thu nhập, đặc biệt là cho người dân nghèo ở phía Nam bán cầu, đóng vai trò rất quan trọng để bảo vệ bờ biển và chống xói mòn. Rừng còn có ý nghĩa quan trọng đối với việc giảm thiểu biến đổi khí hậu thông qua quá trình hấp thụ Carbon với khả năng lưu trữ cao gấp 3 đến 5 lần so với rừng trên cạn. Tuy nhiên, rừng ngập mặn trên toàn cầu đang bị đe dọa nhiều nhất, đặc biệt là ở Đông Nam Á do biến đổi khí hậu và việc khai thác quá mức phục vụ cho tăng trưởng kinh tế. Trong những thập kỷ qua, trữ lượng rừng ngập mặn bị thu hẹp hơn 35%. Trong khi đó, sự tàn phá rừng ngập mặn gây ra 10% lượng phát thải khí nhà kính.

Dự án “Bảo vệ khí hậu và rừng ngập mặn kết hợp với cải thiện thu nhập cho các cộng đồng dễ bị tổn thương (VM069)” được thực hiện tại Vườn Quốc Gia Mũi Cà Mau, Ban QLRPH Tam Giang với mục tiêu tăng cường bảo vệ đa dạng sinh học, phát triển rừng ngập mặn góp phần thúc đẩy quá trình hấp thụ Carbon, tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu, đảm bảo sinh kế bền vững và hoà nhập xã hội cho các cộng đồng nghèo và dễ bị tổn thương ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Với mục tiêu tăng cường trữ lượng carbon rừng ngập mặn thông qua phát triển và bảo vệ rừng ngập mặn phòng hộ, đặc dụng. Dự án VM069 phối hợp cùng đối tác địa phương triển khai hoạt động trồng rừng ngập mặn tại BQL RPH Tam Giang.

Theo kế hoạch hoạt động dự án nhằm có những thông tin, khảo sát dữ liệu đầu vào và thiết kế kỹ thuật phù hợp để triển khai trồng rừng ngập mặn, dự án cần tuyển 01 chuyên gia tư vấn khảo sát và thiết kế trồng rừng ngập mặn để thực hiện các hoạt động trên, thông tin cụ thể như sau:

 

2. MỤC TIÊU VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

- Mục tiêu:

Tư vấn phối hợp với SRD và các đối tác địa phương để: Khảo sát hiện trạng khu vực trồng rừng, thiết kế kỹ thuật trồng rừng ngập mặn, và hỗ trợ quá trình thực hiện kỹ thuật trồng rừng ngập mặn phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của Bộ NN&PTNT, yêu cầu của dự án và nhà tài trợ trong bối cảnh của địa phương.

- Kết quả

  • 01 báo cáo thiết kế, dự toán: Trồng rừng mới năm 2023; chăm sóc, bảo vệ rừng các năm 2043 – 2027 tại diện tích rừng phòng hộ của BQL RPH Tam Giang.
  • Hỗ trợ triển khai hoạt động trồng rừng đúng kỹ thuật, yêu cầu trong thiết kế kỹ thuật trồng rừng ngập mặn của BQL RPH Tam Giang.

 

3. THỜI GIAN, NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thời gian thực hiện là 11 ngày công làm việc trong tháng 9 năm 2023, tuỳ theo điều kiện thực tế và bố trí thời gian của đối tác địa phương.

Thời gian và nội dung công việc cụ thể như sau:

STT

Hoạt động

Sản phẩm bàn giao

Thời gian

1

Khảo sát thu thập thông tin tại thực địa phục vụ thiết kế, lập báo cáo

01 báo cáo thiết kế trồng rừng mới năm 2023; chăm sóc, bảo vệ rừng các năm 2043 – 2027.

02 ngày

2

Thiết kế, lập báo cáo kỹ thuật trồng rừng mới 5 ha tại BQL RPH Tam Giang

09 ngày

TỔNG

11 ngày

 


4. YÊU CẦU ĐỐI VỚI CHUYÊN GIA

  • Chuyên môn và kinh nghiệm: ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Lâm nghiệp, tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên chuyên ngành lâm sinh, quản lý tài nguyên rừng, quản lý tài nguyên thiên nhiên, kinh tế lâm nghiệp, kinh tế tài nguyên.

  • Kỹ năng và phương pháp: điều tra, quy hoạch lâm nghiệp, sử dụng tốt các công cụ giám sát rừng, bản đồ lâm nghiệp.

  • Ưu tiên ứng viên đã từng tham gia các hoạt động có nội dung tương tự và đã từng tham gia hợp tác với các tổ chức phi chính phủ và các chương trình dự án về lâm nghiệp tại địa phương.

  • Không có tiền sử về xâm hại và lạm dụng trẻ em.

  • Tuân thủ quy định và ký nguyên tắc ứng xử về bảo vệ trẻ em của SRD.

 

5. SẢN PHẨM

Sau khi hoàn thành công việc, chuyên gia cần bàn giao các sản phẩm theo yêu cầu tại mục 3 cho SRD.

 

6. NGÂN SÁCH

Thù lao cho chuyên gia:

1.500.000 Đồng x 11 ngày công = 16.500.000 đồng (Mười sáu triệu năm trăm nghìn đồng chẵn)

Thù lao cho chuyên gia sẽ được thanh toán sau khi kết thúc mỗi hoạt động cụ thể với số ngày công đã xác định và cung cấp đầy đủ các báo cáo, chứng từ theo yêu cầu của SRD và thỏa thuận với chuyên gia.

Các chi phí ăn, ở, đi lại tại thực địa cho chuyên gia sẽ do dự án chi trả theo thực tế và qui định của Trung tâm SRD.

 

7. HỖ TRỢ TỪ SRD

- Cán bộ dự án của SRD sẽ phối hợp chặt chẽ với chuyên gia để thực hiện công việc

(Bao gồm hỗ trợ tổ chức, liện hệ với địa phương, công tác hậu cần tại thực địa).

- Cung cấp đầy đủ các tài liệu cần thiết SRD có.

- Thanh toán thù lao tư vấn cho chuyên gia.

Các chuyên gia quan tâm xin gửi CV đến địa chỉ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (cc: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) chậm nhất trước ngày 05 tháng  09  năm 2023.

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt