Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

TUYỂN CHUYÊN GIA TẬP HUẤN PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI CHO NKT VÀ GIA ĐÌNH

BẢN THAM CHIẾU

Tên hoạt động: Tập huấn Phòng chống thiên tai cho NKT và gia đình (Mã 1.2.3.2) 

DỰ ÁN: CHÚNG TA CÙNG NHAU

TẠI HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ

1.Tổng quát 

Nhiệm vụ:

Thiết kế nội dung chương trình, thúc đẩy tập huấn và viết báo cáo

Vị trí:                         

Tập huấn viên

Thời gian làm việc:

Tháng 10/2023

Địa điểm làm việc:

Huyện Triệu Phong

Đối tượng tham gia

NKT và thân nhân

2.Thông tin chung

Kế thừa và nhân rộng kết quả dự án “Nâng cao vị thế Người khuyết tật” được thực hiện tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-2022, Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững xây dựng dự án “Chúng ta cùng nhau ” tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Dự án đã được Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam phê duyệt theo quyết định số 404/QĐ-LHHVN ngày 12 tháng 06 năm 2023. Dự án có thời hạn từ 07/2022 - 06/2027. Mục tiêu của dự án là: Người khuyết tật tại các xã thuộc huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam, sống độc lập, tự chủ và được thụ hưởng các quyền của mình với vị thế bình đẳng trong xã hội.

Và các kết quả dài hạn gồm:

1. Người khuyết tật đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái cải thiện sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần.

2. Người khuyết tật, bao gồm cả phụ nữ, có năng lực sử dụng hiệu quả các nguồn lực để cải thiện kinh tế.

3. Người khuyết tật, thân nhân và tổ nhóm người khuyết tật chủ động tham gia vào các quyết định chung của cộng đồng, xã hội ở các cấp khác nhau về những vấn đề liên quan đến người khuyết tật.

4. Các bên liên quan nâng cao chất lượng cung cấp và giám sát thực hiện các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật.

Trong khuôn khổ kế hoạch thực hiện dự án “Chúng ta cùng nhau” trên địa bàn huyện Triệu Phong tỉnh Quảng Trị năm 2023-2024 có hoạt động tập huấn về phòng chống thiên tai cho NKT và gia đình, dự án cần tuyển chuyên gia để hỗ trợ cho hoạt động này, nội dung cụ thể như sau:

3. Mục đích

Cung cấp thông tin về hòa nhập và nâng cao kỹ năng ứng phó thiên tai của người khuyết tật và thân nhân nhằm giúp giảm thiểu rủi ro và thiệt hại có thể xảy ra với nhóm đối tượng này thông qua tập huấn và chia sẽ kinh nghiệm thực tế.

4. Kết quả mong đợi

- 90% người tham gia hiểu về hòa nhập NKT trong quản lý và giảm nhẹ rủi ro thiên tai và biết cách ứng phó và/hoặc phòng ngừa thiên tai để chủ động tốt hơn;

- 80% có thể lập được kế hoạch ứng phó thiên tai cho gia đình;

5. Thời gian:

- Tháng 10 năm 2023

- Thời lượng: mỗi xã 2 lớp x 1 ngày/lớp x 30 thành viên/lớp

- Thành phần: 180 người khuyết tật và thân nhân NKT nặng/đặc biệt nặng ở vùng nguy cơ thiên tai ở 3 xã chưa tham gia tập huấn năm thứ nhất.

- Địa điểm: UBND xã hoặc nhà văn hóa cộng đồng thôn là điểm sinh hoạt của CLB NKT.

6. Nhiệm vụ và trách nhiệm của tập huấn viên:

6.1. Tập huấn viên chính:

- Thảo luận với cán bộ dự án để chuẩn bị chương trình và nội dung liên quan phù hợp với đối tượng tham gia;

- Điều hành/tổ chức hoạt động theo đúng chương trình và kế hoạch đề ra;

- Viết báo cáo sau hoạt động.

6.2. Tập huấn viên hỗ trợ

-       Tham gia cùng tập huấn viên chính điều hành/tổ chức hoạt động theo đúng chương trình và kế hoạch đề ra.

7. Yêu cầu về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, tập huấn, chuyển giao kiến thức cho học viên.

- Có kiến thức về phát triển cộng đồng; bảo vệ trẻ em, phòng ngừa giảm nhẹ rủi ro thiên tai có hòa nhập người khuyết tật;

Có kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện các cuộc chia sẻ, trao đổi, tập huấn

- Có kỹ năng làm việc với cộng đồng và đối tác địa phương và người khuyết tật;

- Am hiểu về tình hình thực tế vùng dự án;

- Không có tiền sử về xâm hại trẻ em và cam kết tuân thủ qui định về bảo vệ trẻ em và phòng chống xâm hại và lạm dụng tình dục ở trẻ em (PSEAH);

- Nắm rõ các thủ tục mua sắm và quy định của SRD.

8. Chi phí và hỗ trợ từ SRD

8.1.Chi phí: từ ngân sách hoạt động của dự án đã được phê duyệt, cụ thể:

- Thù lao thúc đẩy cho tập huấn viên 01: 2.500.000đ/ngày x 6 ngày = 15.000.000đ

- Chuẩn bị và báo cáo cho tập huấn viên 01 (mỗi xã 1 ngày cho 2 lớp) : 2,500,000/ngày x 3 ngày = 7,500,000đ

- Thù lao cho đồng tập huấn viên (tập huấn viên 02): 2,500,000/ngày x 6 ngày = 15,000,000đ

Ghi chú:

- Chi phí đi lại và tiền ăn ở tại hiện trường sẽ được thanh toán theo thực tế.

- Chi phí cho tập huấn viên nói trên đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Trung tâm SRD có trách nhiệm thanh toán và nộp thuế TNCN cho tập huấn viên.

8.2.Hỗ trợ từ SRD

- Nhóm cán bộ dự án của SRD sẽ phối hợp chặt chẽ với nhóm tập huấn viên để thực hiện các công việc: bao gồm lập danh sách người tham gia, hỗ trợ tổ chức, liện hệ với địa phương, công tác hậu cần tại thực địa;

- Cung cấp đầy đủ các tài liệu cần thiết về dự án.

Các chuyên gia quan tâm xin gửi CV, thư bày tỏ quan tâm đến địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. chậm nhất ngày 15 tháng 10 năm 2023.

 

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt