Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

TUYỂN CHUYÊN GIA / BIÊN TẬP CÂU CHUYỆN THAY ĐỔI (VM075)

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU TÀI LIỆU HÓA QUA SÁCH ẢNH VM075

Mã hoạt động: 3.1.2.2 và 3.2.2.1

1.  Tổng quát

Nhiệm vụ:

Biên tập câu chuyện thay đổi

Vị trí:                         

Chuyên gia/biên tập

Thời gian làm việc:

Tháng 5-6/2023

Địa điểm làm việc:

Vùng dự án VM075

Đối tượng:

Đối tác và người tham gia dự án

Báo cáo cho:

Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD)

2.  Thông tin chung:

            Kế thừa và nhân rộng kết quả dự án “Nâng cao vị thế Người khuyết tật” được thực hiện tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-2022, Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững xây dựng dự án “Chúng ta cùng nhau ” tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị từ 07/2022 - 06/2027. Mục tiêu của dự án là: Người khuyết tật tại các xã thuộc huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam, sống độc lập, tự chủ và được thụ hưởng các quyền của mình với vị thế bình đẳng trong xã hội.

 

Và các kết quả dài hạn gồm:

1. Người khuyết tật đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái cải thiện sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần.

2. Người khuyết tật, bao gồm cả phụ nữ, có năng lực sử dụng hiệu quả các nguồn lực để cải thiện kinh tế.

3. Người khuyết tật, thân nhân và tổ nhóm người khuyết tật chủ động tham gia vào các quyết định chung của cộng đồng, xã hội ở các cấp khác nhau về những vấn đề liên quan đến người khuyết tật.

4. Các bên liên quan nâng cao chất lượng cung cấp và giám sát thực hiện các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật.

            Theo kế hoạch hoạt động năm 2022-2023 của dự án có hoạt động tài liệu hóa câu chuyện thay đổi. Do đó, Trung tâm SRD cần tuyển chuyên gia theo thông tin dưới đây.

3. Mục đích

Tổng hợp xây dựng các câu chuyện thay đổi và chia sẻ về hành trình tham gia dự án của các bên liên quan như là tổng hợp các tác động của dự án trong tiến trình dự án một năm qua 2022-2023 để chia sẻ cho các bên liên quan và là ấn phẩm truyền thông dự án.

 1. 3.Kết quả mong đợi

Khoảng 20-25 câu chuyện và ảnh được thực hiện và tổng hợp/biên tập thành sách, nội dung chia sẻ về tác động của dự án, hiệu quả và thay đổi của các bên tham gia.

 Sách được in khoảng 400 bản và chia sẻ rộng rãi trong và ngoài vùng dự án cũng như với nhà tài trợ.

Các câu chuyện của các bên được chia sẻ và lan tỏa thông điệp tích cực.

4.      Nhiệm vụ của chuyên gia

§  Nghiên cứu tài liệu dự án và câu chuyện thay đổi người hưởng lợi gửi để xây dựng đề cương sách truyền thông;

§  Thu thập thêm thông tin + biên tập các câu chuyện/chia sẻ của các bên, nếu cần;

§  Hoàn thiện đề cương chi tiết để lên maket in ấn;

§  Xin ý kiến góp ý cho bản maket đến khi hoàn thiện và thống nhất với các bên liên quan.

5.      Phương pháp

§  Phỏng vấn sâu: chuẩn bị và thống nhất các nội dung cần phỏng vấn đối với những bài viết cần bổ sung thông tin.

§  Biên tập bài viết của các thành viên tham gia.

 1. 6.Kế hoạch thực hiện: tháng 5-6/2023

7.      Yêu cầu đối với chuyên gia

 • Có nhiều kinh nghiệm làm trong lĩnh vực truyền thông, có kỹ năng biên tập kể chuyện, kỹ năng thúc đẩy và khai thác thông tin.
 • Có hiểu biết về: Người khuyết tật; phụ nữ nghèo v.v..
 • Có kinh nghiệm thực hiện tài liệu truyền thông, phát triển cộng đồng, đã thực hiện các ấn phẩm truyền thông tương tự.
 • Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành liên quan.
 • Ưu tiên ứng viên đã tham gia các hoạt động của dự án VM075 và có kinh nghiệm làm tài liệu truyền thông cho các tổ chức phi chính phủ.
 • Không có tiền sử liên quan đến các vấn đề về trẻ em.

9.    Hỗ trợ từ SRD

 • Nhóm cán bộ dự án của SRD sẽ phối hợp chặt chẽ với chuyên gia để thực hiện các công việc: bao gồm hỗ trợ tổ chức, liện hệ với địa phương, công tác hậu cần tại thực địa;
 • Cung cấp đầy đủ các tài liệu cần thiết về dự án;
 • Thanh toán chi phí.

Các chuyên gia quan tâm xin gửi CV, thư bày tỏ quan tâm và chương trình tập huấn đến địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. chậm nhất ngày 5 tháng 5 năm 2023.

             

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt