Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

TUYỂN CHUYÊN GIA TẬP HUẤN VỀ BẢO VỆ VÀ CHĂM SÓC TRẺ EM (VM075)

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Chuyên gia Tập huấn về Bảo vệ và chăm sóc trẻ em – CPP. Code 1.2.1.1”

1.      Tổng quát

Nhiệm vụ:

1. Xây dựng đề cương, thiết kế chương trình, nội dung

2. Thúc đẩy, hướng dẫn tập huấn

3. Viết báo cáo kết quả sau khóa tập huấn

Vị trí:                                      Chuyên gia

Thời gian làm việc:                 Quý 1-2/2023

Đối tượng học viên:               Thành viên Câu lạc bộ NKT của các xã Dự án.

Khu vực làm việc:                  Các xã dự án thuộc huyện Triệu Phong

Đơn vị tổ chức:                       Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD)

2.      Bối cảnh

Kế thừa và nhân rộng kết quả dự án “Nâng cao vị thế Người khuyết tật” được thực hiện tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-2022, Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững xây dựng dự án “Chúng ta cùng nhau ” tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị từ 07/2022 - 06/2027. Mục tiêu của dự án là: Người khuyết tật tại các xã thuộc huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam, sống độc lập, tự chủ và được thụ hưởng các quyền của mình với vị thế bình đẳng trong xã hội.

 

Và các kết quả dài hạn gồm:

1. Người khuyết tật đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái cải thiện sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần.

2. Người khuyết tật, bao gồm cả phụ nữ, có năng lực sử dụng hiệu quả các nguồn lực để cải thiện kinh tế.

3. Người khuyết tật, thân nhân và tổ nhóm người khuyết tật chủ động tham gia vào các quyết định chung của cộng đồng, xã hội ở các cấp khác nhau về những vấn đề liên quan đến người khuyết tật.

4. Các bên liên quan nâng cao chất lượng cung cấp và giám sát thực hiện các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật.

Trong khuôn khổ dự án Chúng ta cùng nhau” trên địa bàn huyện Triệu Phong tỉnh Quảng Trị năm 2022-2023 có hoạt động Tập huấn về Bảo vệ và chăm sóc trẻ em, dự án cần tuyển chuyên gia để hỗ trợ cho hoạt động này, nội dung cụ thể như sau:

  1. 3. Mục đích:

-       Cung cấp các kiến thức cơ bản về Chính sách Bảo vệ Trẻ em của SRD và nhà tài trợ, công ước LHQ về quyền trẻ em;

-       Chia sẻ về phòng ngừa tai nạn thương tích ở trẻ.

4.  Kết quả mong đợi

-       100%  người tham gia hiểu được các điều khoản thuộc Chính sách Bảo vệ trẻ em của SRD/nhà tài trợ;

-       100%  người tham gia nắm được các nội dung về quyền của trẻ em theo Luật Trẻ em 2016 của Việt nam và quyền của trẻ em theo công ước quốc tế;

-       100% người tham gia hiểu  về những rủi ro tiềm ẩn đối với trẻ em nói chung và TKT nói riêng tại vùng dự án để có thể hạn chế rủi ro và đảm bảo môi trường an toàn cho trẻ.

5.  Nhiệm vụ và trách nhiệm của tập huấn viên và hỗ trợ viên

-       Chuẩn bị chương trình và nội dung liên quan phù hợp với đối tượng tham gia;

-       Điều hành/tổ chức lớp lớp tập huấn theo đúng chương trình và kế hoạch đề ra.

6.  Thời gian và địa điểm

-       Thời gian dự kiến: Tháng 5-6/2023

6. Thời lượng: 1 lớp/xã/ngày x 3 xã = 3 ngày

7.  Chi phí:

-       Thù lao tập huấn: 2.500.000đ/ngày x 3 ngày = 7.500.000đ

-       Chuẩn bị và báo cáo: 2,500,000/ngày x 1 ngày = 2,500,000đ

Ghi chú:

-       Chi phí đi lại và tiền ăn ở tại hiện trường sẽ được thanh toán theo thực tế.

-       Chi phí cho tập huấn viên nói trên đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Trung tâm SRD có trách nhiệm thanh toán và nộp thuế TNCN cho tập huấn viên.

8. Báo cáo

-       Sau khi kết thúc tập huấn, tập huấn viên viết một báo cáo (theo mẫu SRD) với các nội dung chủ yếu bao gồm: Nội dung, phương pháp đã triển khai và tổng hợp kết quả các ý kiến thu thập được từ tập huấn

9.  Yêu cầu đối với tập huấn viên

-       Trình độ bậc đại học trở lên;

-       Có kinh nghiệm làm việc với người dân tại cộng đồng từ 5 năm trở lên;

-       Đã từng tổ chức, thúc đẩy tập huấn nội dung tương tự;

-       Có kỹ năng làm việc nhóm và làm việc với người khuyết tật;

-       Ưu tiên chuyên gia đã và đang làm việc cho các tổ chức phi chính phủ;

-       Không có tiền sử về xâm hại và lạm dụng trẻ em;

-       Tuân thủ qui định và ký nguyên tắc ứng về bảo vệ trẻ em của SRD.

-       Các chuyên gia quan tâm xin gửi CV, thư bày tỏ quan tâm đến địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  chậm nhất ngày 09 tháng 05 năm 2023.

  

          

 

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt