Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Tuyển Chuyên gia Hỗ trợ hiện trường (VM066)

                                             

 

Dự án Thúc đẩy quản trị rừng và thương mại gỗ hợp pháp thông qua

Hiệp định Thương mại tự doViệt Nam - EU (EVFTA)”

 

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU HOẠT ĐỘNG

Tuyển chuyên gia hỗ trợ hiện trường cho nghiên cứu "Quyền lao động trong chuỗi cung ứng gỗ trong bối cảnh thực hiện Chương 13 của Hiệp định EVFTA" tại tỉnh Thừa Thiên Huế

 

  1. 1.ĐẶT VẤN ĐỀ

Ngày 1/8/2020. EVFTA là Hiệp đinh thương mại thế hệ mới đây sẽ là cơ hội lớn cho xuất khẩu của Việt Nam, giảm thuế xuất nhập khẩu tạo lợi thế cạnh tranh, giúp đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu, đặc biệt là các mặt hàng nông, lâm, thủy sản là những mặt hàng Việt Nam vốn có nhiều lợi thế cạnh tranh. Hiệp định EVFTA sẽ tạo cơ hội cho tự do hoá thương mại các sản phẩm gỗ. Do là Hiệp định thương mại thế hệ mới nên việc thực thi hiệp định luôn đi kèm với các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội, an toàn thực phẩm tiêu chuẩn lao động…

Trong khuôn khổ chương 13 của Hiệp định EVFTA Thương mại và Phát triển bền vững (TSD) vai trò của các tổ chức xã hội (TCXH) được khẳng định trong tiến trình giám sát thực hiện Hiệp định, trong khi các tổ chức xã hội tại Việt Nam còn yếu về năng lực, do vậy Liên minh Châu Âu (EU) đã hỗ trợ Việt Nam thông qua Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) thực hiện “Dự án Thúc đẩy quản trị rừng và thương mại gỗ hợp pháp trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA)” nhằm nâng cao năng lực và thúc đẩy sự tham gia tích cực của các Tổ chức xã hội (TCXH) vào tiến trình thực hiện EVFTA tại Việt Nam.

Dự án ngoài việc có trách nhiệm hỗ trợ nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội khác đang thực hiện các nghiên cứu nhằm cập nhật, xem xét tình hình triển khai Hiệp định EVFTA tại Việt Nam như các vấn đề liên quan đến quản trị rừng, xuất khẩu lâm sản bền vững, các biện pháp chống buôn bán gỗ bất hợp pháp, và tác động của EVFTA đến môi trường xã hội tại các doanh nghiệp chế biến xuất nhập khẩu lâm sản Việt Nam để cung cấp thông tin cho Nhóm tư vấn trong nước (DAGs) của EVFTA từ góc độ các TCXH.

    Để giúp thúc đẩy tiến trình thực hiện Hiệp định, Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) cần tuyển chuyên gia hỗ trợ hiện trường cho nghiên cứu "Quyền lao động trong chuỗi cung ứng gỗ trong bối cảnh thực hiện Chương 13 của Hiệp định EVFTA" tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. MỤC TIÊU

Mục tiêu chung của nghiên cứu là đánh giá tình hình quyền lao động trong chuỗi cung ứng gỗ, phát hiện ra các vấn đề còn tồn tại và đề xuất các khuyến nghị chính sách nhằm cải thiện tình hình.

3. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

a. Liên hệ các bên liên quan: Làm việc với các doanh nghiệp sản xuất gỗ và cơ quan quản lý tại Thừa Thiên Huế.

b. Điều tra test thử bảng hỏi: Thực hiện điều tra thử nghiệm để đánh giá hiệu quả của bảng hỏi.

c. Thu thập thông tin khảo sát: Thu thập dữ liệu từ các doanh nghiệp và người lao động.

d. Nhập số liệu: Nhập dữ liệu thu thập được vào hệ thống.

e. Dịch các câu trả lời từ tiếng Việt sang tiếng Anh: Dịch toàn bộ thông tin thu thập được để phục vụ cho việc phân tích và báo cáo.

f. Góp ý cho báo cáo nghiên cứu: Cung cấp ý kiến chuyên môn để hoàn thiện báo cáo nghiên cứu.

4. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Thời gian thực hiện dự kiến từ tháng 8 đến tháng 10/2022.

5. YÊU CẦU

a. Số lượng: 2 chuyên gia.

b. Trình độ chuyên môn cho chuyên gia 1: Tối thiểu đại học chuyên ngành liên quan đến lâm nghiệp hoặc phát triển nông thôn bền vững, có kinh nghiệm trong nghiên cứu và điều tra liên quan đến quyền lao động.

c. Trình độ chuyên môn cho chuyên gia 2: Tối thiểu đại học chuyên ngành liên quan đến ngành gỗ, môi trường hoặc xã hội, có kinh nghiệm trong nghiên cứu và điều tra liên quan đến chuỗi cung ứng gỗ.

6. KỸ NĂNG VÀ KINH NGHIỆM YÊU CẦU

Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Có kinh nghiệm trong việc thu thập dữ liệu và điều tra hiện trường.

Có hiểu biết về chuỗi cung ứng gỗ và quyền lao động trong ngành gỗ.

Có kỹ năng phân tích, tổng hợp thông tin và đề xuất khuyến nghị.

Thành thạo tiếng Anh (đọc, viết, nói).

7. QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM

Được hưởng mức thù lao phù hợp với trình độ chuyên môn và kinh nghiệm.

Chịu trách nhiệm hoàn thành các công việc được giao trong thời gian đảm bảo chất lượng công việc.

8. HỖ TRỢ TỪ SRD

  • Nhóm cán bộ dự án của SRD sẽ phối hợp chặt chẽ với chuyên gia để thực hiện công việc (bao gồm hỗ trợ tổ chức, liện hệ với các bên liên quan, công tác hậu cần,…);
  • Cung cấp đầy đủ các tài liệu cần thiết;
  • Thanh toán thù lao tư vấn cho chuyên gia;

 

 

Chuyên gia quan tâm gửi sơ yếu lí lịch về địa chỉ email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 28/7/2022

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt