Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

VM069 - Tuyển dụng "Chuyên gia hỗ trợ tập huấn trồng rừng ngập mặn"

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU HOẠT ĐỘNG

Chuyên gia hỗ trợ tập huấn trồng rừng ngập mặn

 (Mã hoạt động 1.1.5)

 

1.         ĐẶT VẤN ĐỀ

Dưới tác động của biến đổi khí hậu và con người khiến diện tích rừng ngập mặn tại khu vực này bị suy giảm nghiêm trọng. Theo báo cáo của Bộ Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, trong giai đoạn từ 2011 – 2016, diện tích rừng ngập mặn toàn vùng đã giảm gần 10%, từ 194.723 ha năm 2011 xuống còn 179.384 ha vào năm 2016 (tức là đã giảm khoảng 15.339 ha). Cũng theo báo cáo nêu trên, toàn vùng ĐBSCL có 24 khu vực thường xuyên bị xói lở trên tổng chiều dài khoảng 147 km. Tốc độ xói lở từ 5 – 45 m/năm (tức trung bình mỗi năm mất khoảng 500 ha đất).

Dự án “Bảo vệ khí hậu và rừng ngập mặn kết hợp với cải thiện thu nhập cho các cộng đồng dễ bị tổn thương (VM069)” được thực hiện tại tỉnh Cà Mau với mục tiêu tăng cường bảo vệ đa dạng sinh học, phát triển rừng ngập mặn góp phần thúc đẩy quá trình hấp thụ Carbon, tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu, đảm bảo sinh kế bền vững và hoà nhập xã hội cho các cộng đồng nghèo và dễ bị tổn thương ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo kế hoạch hoạt động dự án, nhằm tăng cường hiệu quả bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn cho cộng đồng dân cư các khu vực dự án, dự án tổ chức các khóa tập huấn kỹ thuật trồng rừng ngập mặn cho các hộ gia đình có diện tích trồng rừng tại BQL RPH Tam Giang. Để phục vụ cho hoạt động này, SRD cần tuyển một Chuyên gia hỗ trợ tập huấn kỹ thuật trồng rừng ngập mặn, thông tin cụ thể như sau:

 

2.         YÊU CẦU CÔNG VIỆC VÀ KẾT QUẢ MONG ĐỢI

2.1 Yêu cầu công việc

 • Hỗ trợ chuẩn bị công cụ, dụng cụ, trang thiết bị, thúc đẩy sự tham gia trong các buổi tập huấn để lớp tập huấn diễn ra thuận lợi và đạt kết quả cao nhất.
 • Hỗ trợ chuyên gia tập huấn chính hướng dẫn kỹ thuật cho các thành viên tham dự cho các buổi tập huấn, đảm bảo cho đối tượng thụ hưởng dự án có thể tham gia đầy đủ, hoàn chỉnh các hoạt động tập huấn tại BQL RPH Tam Giang.

2.2 Kết quả mong đợi

 • Hỗ trợ tổ chức thực hiện thành công 7 ngày tập huấn kỹ thuật trồng rừng tại BQL RPH Tam Giang cho các thành viên của tổ Tự quản lâm nghiệp cấp ấp.
 • Trên 80% thành viên tham gia tập huấn có thể hiều và áp dụng kỹ thuật được tập huấn vào trong thực tế, bảo vệ và phát triển rừng của hộ gia đình, diện tích rừng được giao khoán.

3.         CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN VÀ THỜI GIAN

3.1. Các hoạt động được thực hiện

Thời gian: 7.5 ngày làm việc trong tháng 09 năm 2022, tại BQL RPH Tam Giang cho các lớp tập huấn, được thể hiện trong bảng dưới đây:

STT

Hoạt động

Kết quả cần đạt

Số ngày làm việc

1

Hỗ trợ tổ chức, triển khai hoạt động tập huấn trồng rừng ngập mặn tại BQLRPH Tam Giang

Hỗ trợ tổ chức thành công 07 ngày tập huấn tại BQL RPH Tam Giang

7

2

Hoàn thiện báo cáo các kết quả đã đạt được của hoạt động, chuyên gia

01 báo kết quả thực hiện hoạt động

0.5

Tổng

 

7.5

4.         NHIỆM VỤ CỦA CHUYÊN GIA

Chịu trách nhiệm của chuyên gia cụ thể như sau:

 • Trao đổi thường xuyên với cán bộ dự án SRD để thống nhất thời gian thực hiện tập huấn.
 • Đảm bảo hoàn thành đầy đủ các yêu cầu hoạt động được nêu.
 • Đảm bảo an toàn, ổn định cho máy móc, thiết bị được giao quản lý.
 • Đảm bảo chính xác, an toàn, đầy đủ và tuân thủ đầy đủ các quy tắc tài chính.
 • Thông báo ngay cho SRD các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hoạt động.
  • Ưu tiên các ứng viên đang sinh sống, làm việc tại địa bàn tỉnh Cà Mau.
  • Tốt nghiệp cao đẳng, đại học ưu tiên các chuyên ngành lâm nghiệp, môi trường, biến đổi khí hậu, xã hội học, …
  • Chuyên môn và kinh nghiệm: có kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn, đã từng tham gia các hoạt động có nội dung tương tự.
  • Kỹ năng và phương pháp: Làm việc với các bên khác nhau.
  • Ưu tiên những ứng viên đã từng tham gia với các tổ chức phi chính phủ.
  • Không có tiền sử về xâm hại và lạm dụng trẻ em.
  • Tuân thủ qui định và ký nguyên tắc ứng về bảo vệ trẻ em của SRD.

5.         YÊU CẦU ĐỐI VỚI CHUYÊN GIA

6.         NGÂN SÁCH

Thù lao cho chuyên gia:

Thù lao cho chuyên gia sẽ được thanh toán sau khi kết thúc hoạt động với số ngày công đã xác định và cung cấp đầy đủ các thông tin, chứng từ theo yêu cầu của SRD và thỏa thuận với chuyên gia. Tổng thù lao cụ thể:

1.500.000 đồng x 7.5 ngày = 11.250.000 đồng

(Mười một triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng chẵn),

Thù lao đã bao gồm thuế TNCN.

Các chi phí khác:

Các chi phí ăn, ở, đi lại tại thực địa cho chuyên gia sẽ do dự án chi trả theo thực tế và quy định của Trung tâm SRD.

7.         HỖ TRỢ TỪ SRD

- SRD sẽ phối hợp chặt chẽ với chuyên gia để thực hiện công việc.

(Bao gồm hỗ trợ tổ chức, liện hệ với địa phương, công tác hậu cần tại thực địa);

- Cung cấp đầy đủ các tài liệu cần thiết SRD có.

- Thanh toán thù lao tư vấn cho chuyên gia.

Các chuyên gia quan tâm xin gửi CV, thư bày tỏ quan tâm đến địa chỉ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (cc: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) chậm nhất trước ngày 20 tháng 08 năm 2022.

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt