Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

VM069 - Tuyển dụng "Chuyên gia tập huấn kỹ thuật trồng rừng ngập mặn"

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Chuyên gia tập huấn kỹ thuật trồng rừng ngập mặn

 1. 1.ĐẶT VẤN ĐỀ

Theo kết quả điều tra khảo sát của Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình cho thấy, khu vực ĐBSCL có diện tích có rừng ngập mặn là 73.372,04 ha, chiếm 50,5% diện tích rừng ngập mặn cả nước.

Tuy nhiên, dưới tác động của biến đổi khí hậu và con người khiến diện tích rừng ngập mặn tại khu vực này bị suy giảm nghiêm trọng. Theo báo cáo của Bộ Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, trong giai đoạn từ 2011 – 2016, diện tích rừng ngập mặn toàn vùng đã giảm gần 10%, từ 194.723 ha năm 2011 xuống còn 179.384 ha vào năm 2016 (tức là đã giảm khoảng 15.339 ha). Cũng theo báo cáo nêu trên, toàn vùng ĐBSCL có 24 khu vực thường xuyên bị xói lở trên tổng chiều dài khoảng 147 km. Tốc độ xói lở từ 5 – 45 m/năm (tức trung bình mỗi năm mất khoảng 500 ha đất).

Dự án “Bảo vệ khí hậu và rừng ngập mặn kết hợp với cải thiện thu nhập cho các cộng đồng dễ bị tổn thương (VM069)” được thực hiện tại tỉnh Cà Mau với mục tiêu tăng cường bảo vệ đa dạng sinh học, phát triển rừng ngập mặn góp phần thúc đẩy quá trình hấp thụ Carbon, tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu, đảm bảo sinh kế bền vững và hoà nhập xã hội cho các cộng đồng nghèo và dễ bị tổn thương ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo kế hoạch hoạt động dự án, nhằm tăng cường hiệu quả bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn cho cộng đồng dân cư các khu vực dự án, dự án tổ chức các khóa tập huấn kỹ thuật trồng rừng ngập mặn cho các hộ gia đình có diện tích trồng rừng tại BQL RPH Tam Giang. Để phục vụ cho hoạt động này, SRD cần tuyển một Chuyên gia tập huấn kỹ thuật trồng rừng ngập mặn, thông tin cụ thể như sau:

 1. 2.MỤC TIÊU CỦA HOẠT ĐỘNG

Mục tiêu chung:

- Nâng cao hiệu quả của cộng đồng dân cư trong việc bảo vệ, phát triển và quản lý rừng bền vững.

- Tăng cường bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu tại khu vực dự án và nhân rộng đến toàn bộ khu vực ĐBSCL.

- Tăng cường khả năng hợp tác, giữa các Cơ quan quản lý nhà nước về Lâm nghiệp, với người dân trong việc nâng cao hiệu quả phát triển rừng ngập mặn tại địa phương.

Mục tiêu cụ thể:

 • Các thành viên của Tổ tự quản lâm nghiệp cấp ấp (VSFMG) cùng người dân tại vùng dự án hiểu rõ và có thể áp dụng kỹ thuật trồng và chăm sóc rừng ngập mặn vào hoạt động phục hồi rừng.
 • Tăng cường phục hồi và phát triển rừng ngập mặn, đặc biệt các diện tích rừng tại BQL RPH Tam Giang và VQG Mũi Cà Mau.
 • Tăng cường năng lực bảo vệ, phát triển rừng ngập mặn để góp phần ứng phó với BĐKH.
 1. 3.THỜI GIAN, NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ SẢN PHẨM BÀN GIAO

Thời gian thực hiện là 15 ngày trong tháng 08, 09 năm 2022, tuỳ theo tình hình và điều kiện bố của đối tác địa phương, cụ thể như sau:

TT

Hoạt động

Sản phẩm bàn giao

Thời gian

1

Xây dựng tài liệu kỹ thuật trồng rừng ngập mặn phù hợp cho BQL RPH Tam Giang và điều kiện Cà Mau

- 1 Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng ngập mặn dự án VM069 bao gồm tối thiểu các nội dung sau:

- điều kiện trồng,

- thu hái và bảo quản giống,

- kỹ thuật trồng,

- chăm sóc và bảo vệ rừng.

05 ngày

2

Thực hiện tập huấn tại tại BQLRPH Tam Giang theo kế hoạch được thống nhất giữa SRD và đối tác địa phương

- 01 Báo cáo sau tập huấn trong đó chỉ rõ kết quả đã đạt được, đánh giá tập huấn, khuyến nghị,...

07 ngày

3

Viết báo cáo kết quả tập huấn.

01 ngày

TỔNG

13 ngày

 1. 4.NHIỆM VỤ CỦA CHUYÊN GIA

Chịu trách nhiệm chuyên môn, tư vấn kỹ thuật, tập huấn, tham gia và thúc đẩy thực hiện các hoạt động. Cụ thể:

 • Xây dựng tài liệu tập huấn theo nội dung công việc đề xuất.
 • Thực hiện tập huấn tại hiện trường. Chịu trách nhiệm kết quả, tính chính xác của thông tin được sử dụng trong tập huấn. Đánh giá kết quả trước và sau tập huấn.
 • Viết báo cáo nghiên cứu và báo cáo kết thúc hoạt động cung cấp đầy đủ thông tin đã được triển khai và kết quả.
 • Trình bày, chia sẻ kết quả báo cáo trước trung tâm SRD, đối tác của dự án nếu được yêu cầu.
 1. 5.YÊU CẦU ĐỐI VỚI CHUYÊN GIA
 • Chuyên môn và kinh nghiệm: ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: Lâm nghiệp, quản lý tài nguyên thiên nhiên, kinh tế lâm nghiệp, kinh tế tài nguyên, biến đổi khí hậu, phát triển bền vững …
 • Sử dụng tốt các phương pháp tiếp cận có sự tham gia, phương pháp phát triển cộng đồng.
 • Ưu tiên ứng viên đã từng tham gia các hoạt động có nội dung tương tự và đã từng tham gia hợp tác với các tổ chức phi chính phủ và các chương trình dự án về biến đổi khí hậu, lâm nghiệp tại địa phương.
 • Không có tiền sử về xâm hại và lạm dụng trẻ em.
 • Tuân thủ quy định và ký nguyên tắc ứng xử về bảo vệ trẻ em của SRD.
 1. 6.BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Sau khi kết thúc các mỗi hoạt động cụ thể, chuyên gia cần bàn giao đầy đủ các tài liệu bằng Tiếng Việt đầy đủ với các nội dung đã quy định tại điều 3.

Thông báo cho SRD các thuận lợi, khó khăn trong thực hiện các hoạt động và đề xuất nếu có khó khăn thách thức và kế hoạch thực hiện tiếp theo.

 1. 7.NGÂN SÁCH

Thù lao cho chuyên gia:

Thù lao cho chuyên gia sẽ dựa vào dòng ngân sách và định mức của dự án cũng như dựa trên kinh nghiệm và thỏa thuận giữa chuyên gia với SRD.

Thù lao cho chuyên gia sẽ được thanh toán sau khi kết thúc mỗi hoạt động cụ thể với số ngày công đã xác định và cung cấp đầy đủ các báo cáo, chứng từ theo yêu cầu của SRD và thỏa thuận với chuyên gia. Tổng thù lao cụ tối đa:

1.800.000 đồng x 13 ngày = 23.400.000 đồng (Hai mươi ba triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn)

* Thu lao đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân.

Các chi phí khác:

Các chi phí ăn, ở, đi lại tại thực địa cho chuyên gia sẽ do dự án chi trả theo thực tế và quy định của Trung tâm SRD.

1.         HỖ TRỢ TỪ SRD

- Cán bộ dự án của SRD sẽ phối hợp chặt chẽ với chuyên gia để thực hiện công việc

(Bao gồm hỗ trợ tổ chức, liện hệ với địa phương, công tác hậu cần tại thực địa).

- Cung cấp đầy đủ các tài liệu cần thiết SRD có.

- Thanh toán thù lao tư vấn cho chuyên gia.

Các chuyên gia quan tâm xin gửi CV, thư bày tỏ quan tâm đến địa chỉ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (cc: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) chậm nhất trước ngày 15 tháng 08 năm 2022.

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt