Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Tuyển dụng cán bộ chương trình miền Trung tại Huế

 

BẢN CÔNG VIỆC

 

Chức danh:                                   Cán bộ Chương trình

Phòng ban / Bộ phận:                   Chương trình

Địa điểm làm việc:                       Huế, Quảng Trị

Loại hợp đồng:                              Toàn thời gian, xác định thời hạn

Báo cáo cho:                                 Quản lý chương trình miền Trung tại Huế

Các vị trí báo cáo cho:                  Không

 1. I.TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BỀN VỮNG

Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận Việt Nam. Chúng tôi cam kết hoạt động vì sự phát triển của các cộng đồng nông thôn khó khăn, hỗ trợ họ nâng cao đời sống và quản lý nguồn tài nguyên bền vững.

Các giá trị của tổ chức: Tự chủ; Trách nhiệm giải trình/Minh bạch; Chia sẻ và học hỏi; Chú trọng vào kết quả/tác động; và Thúc đẩy sự tham gia.

 1. II.CHƯƠNG TRÌNH

Theo kế hoạch chiến lược giai đoạn 2018-2022 của tổ chức, chương trình của SRD được thực hiện tại các cộng đồng nghèo, chịu nhiều thiệt thòi ở các tỉnh miền núi phía Bắc và miền Trung của Việt Nam và tập trung vào 4 lĩnh vực chính: Củng cố tổ chức, đa dạng hóa các nguồn tài chính, tác động và thúc đẩy doanh nghiệp xã hội, tiên phong và phối hợp giải quyết các vấn đề môi trường và xã hội ở Việt Nam. Các can thiệp trong chương trình hướng đến tầm nhìn “Các cộng đồng dễ bị tổn thương có quyền kiểm soát nguồn lực và làm chủ cuộc sống của họ trong một môi trường lạnh mạnh, bền vững và một xã hội được quản trị tốt”.

 1. III.TÓM TẮT CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ chính của vị trí này là cùng với đối tác thực hiện và quản lý dự án “Nâng cao vị thế người khuyết tật” -VM075 theo kế hoạch thực hiện và kinh phí được duyệt. Ngoài ra, khi có yêu cầu và tùy theo kinh nghiệm có thể được phân công hỗ trợ các dự án khác, đồng thời có trách nhiệm tham gia vào mọi hoạt động chung của tổ chức.

 1. IV.CÁC MỐI QUAN HỆ CÔNG VIỆC CHÍNH

Bên trong: Ban Quản lý, bộ phận chương trình, Quản lý Hành chính - Tài chính;

Bên ngoài: Các nhà tài trợ, các đối tác, các cơ quan chính phủ, các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước hoạt động trong cùng lĩnh vực, cộng đồng, người hưởng lợi.

 1. V.CÁC CÔNG VIỆC CHÍNH ĐẢM NHIỆM

1.      Thực hiện khảo sát xây dựng dự án trong phạm vi chương trình của tổ chức khi được phân công (có thể dự án trong hoặc ngoài nhóm);

2.      Viết một phần đề xuất dự án theo khả năng kiến thức chuyên môn (khi được phân công (có thể dự án trong hoặc ngoài nhóm);

3.      Lập kế hoạch hoạt động của dự án VM075 theo các giai đoạn: tháng, quí, 6 tháng, năm để triển khai hoặc phối hợp với đối tác triển khai;

4.      Hỗ trợ xây dựng và duyệt kế hoạch chi tiết các hoạt động thuộc dự án VM075 do đối tác gửi đến, nếu có;

5.      Kiểm tra, lập dự trù & duyệt kế hoạch ngân sách dự án VM075 hàng quí;, rà soát báo cáo chi tiêu hàng tháng của dự án do phòng Tài chính gửi;

6.      Trực tiếp thực hiện và hỗ trợ đối tác thực hiện các hoạt động hiện trường trong phạm vi dự án VM075 từ lập kế hoạch dự án, tập huấn, hội thảo, truyền thông, ấn phẩm truyền thông đến giám sát các hoạt động và chi phí;

7.      Viết báo cáo tiến độ dự án VM075 theo thời gian qui định của tổ chức, cơ quan quản lý và nhà tài trợ (quí, 6 tháng, năm, kết thúc dự án);

8.      Soạn bản tham chiếu, quảng cáo tìm chuyên gia, chuẩn bị tài liệu, giám sát chất lượng của chuyên gia, đóng góp vào báo cáo và thanh toán cho chuyên gia theo quy định;

9.     Theo dõi tiến độ thực hiện của dự án và tổng hợp thông tin, số liệu để báo cáo khi cần;

10.   Tham gia đánh giá kết quả thực hiện của dự án, khi cần;

 1. VI.CÁC CÔNG VIỆC KHÁC

1.      Đóng góp xây dựng chiến lược phát triển chương trình;

2.      Tham gia xây dựng kế hoạch cho nhóm chương trình;

3.      Góp phần thiết lập mối quan hệ tốt với các nhà tài trợ, với các tổ chức, với các chương trình của chính phủ và đối tác;

4       Cung cấp tài liệu, thông tin, ảnh dự án cho Cán bộ truyền thông;

5       Tham dự các hội thảo, mạng lưới nhằm học hỏi chia sẻ kinh nghiệm với các tổ chức, đơn vị khác trong các hoạt động liên quan tới chương trình và dự án của tổ chức;

6.      Phối hợp với các thành viên khác trong nhóm chương trình kiểm tra chéo và nâng cao năng lực thông qua tập huấn, hội thảo cho đối tác và người dân ở vùng dự án.

 1. VII.THẨM QUYỀN ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Cán bộ chương trình là người có đủ thẩm quyền quyết định chính trong các công việc sau: Thực hiện, kiểm tra, giám sát và đánh giá tiến độ dự án, viết báo cáo dự án.

Cùng với Quản lý chương trình  khảo sát phát triển dự án mới và cùng các bộ phận phòng ban tham gia xây dựng các chính sách, các hoạt động chung của tổ chức.

 1. VIII.CÁC YÊU CẦU VỀ HỌC VẤN, KỸ NĂNG, KINH NGHIỆM
  1. 1.Kiến thức chuyên môn

-       Kiến thức cơ bản về phát triển cộng đồng.

-       Giới và lồng ghép giới trong các hoạt động của dự án.

-       Kiến thức về quản lý rủi ro thiên tai, Biến đổi khí hậu và về làm việc với người khuyết tật

-       Phát triển và quản lý dự án.

-       Am hiểu về vùng dự án, các nội dung dự án can thiệp và tình hình kinh tế, chính trị, xã hội liên quan.

-       Nắm bắt, phân tích các nhu cầu và lĩnh vực quan tâm của nhà tài trợ.

 1. 2.Kỹ năng

-       Lập kế hoạch công việc.

-       Thu thập, phân tích, viết báo cáo.

-       Làm việc với bên/cấp khác nhau.

-       Điều phối, kiểm tra giám sát các hoạt động của dự án.

-       Giao tiếp, nắm bắt thông tin.

-       Làm việc nhóm.

-       Quản lý tài chính, kế toán cơ bản.

Tiêu chuẩn tuyển dụng

-       Tốt nghiệp đại học hoặc tương đương các ngành kinh tế, luật, nông nghiệp, khoa học xã hội, khoa học phát triển hoặc các ngành liên quan;

-       Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, kinh nghiệm làm việc tại tổ chức quốc tế là một lợi thế;

-       Có kỹ năng đám phán, thuyết trình, phân tích và tổ chức tốt;

-       Hiểu biết các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội;

-       Có kỹ năng quản lý dự án, viết báo cáo, viết một phần đề xuất dự án theo sự phân công;

-       Có khả năng nói và viết tiếng Anh;

-       Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm;

-       Sẵn sàng đi công tác thực địa theo yêu cầu công việc;

-       Trách nhiệm, hoà đồng, tích cực trong công việc.

-       Không có tiền sử về xâm hại trẻ em và cam kết tuân thủ các qui định về Bảo vệ trẻ em của Trung tâm SRD.

MỨC LƯƠNG

-       Mức lương thỏa thuận tùy thuộc vào trình độ, kinh nghiệm và thỏa thuận.

-       Các quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo Chính sách của Trung tâm SRD.

LOẠI HÌNH HỢP ĐỒNG: Toàn thời gian, thời gian hợp đồng là từ 01-02 năm

HỒ SƠ DỰ TUYỂN:

-       Đơn xin dự tuyển bằng Tiếng Anh hoặc tiếng Việt

-       Sơ yếu lý lịch

-       Bằng tốt nghiệp và các văn bằng khác (nếu có)

HÌNH THỨC NỘP HỒ SƠ: Hồ sơ vui lòng gửi email tới địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 15/10/2021.

Lưu ý: Những ứng viên qua vòng hồ sơ sẽ được liên hệ phỏng vấn. Hồ sơ dự tuyển sẽ không được hoàn trả. Ưu tiên các hồ sơ đến sớm.

Để biết thêm thông tin về Trung tâm SRD xin xem chi tiết tại website: www.srd.org.vn

Theo qui định về Chính sách Bảo vệ Trẻ em của Trung tâm SRD, nhằm đảm bảo lợi ích tốt nhất cho trẻ đồng thời cũng bảo vệ quyền lợi của tất cả các bên, bao gồm cả các đại diện và chuyên gia bên ngoài làm việc theo hợp đồng với SRD, Trung tâm SRD có quyền thực hiện các thủ tục sàng lọc hồ sơ đối với tất cả các ứng viên khi tuyển dụng.

 

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt