Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Hoạt động: Bản tin ngắn trên hệ thống phát thanh 3 xã

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

HOẠT ĐỘNG: Bản tin ngắn trên hệ thống phát thanh 3 xã. Mã: 2.3.2

 1. 1.Tổng quát

Nhiệm vụ:

Viết, dịch và phát thanh các bản tin ngắn trên hệ thống phát thanh 3 xã (8 tin bài mỗi xã/8 tháng x 3 xã, tổng cộng có 24 tin).

Vị trí:                         

Chuyên gia

Thời gian làm việc:

Tháng 11/2021-6/2022

Địa điểm làm việc:

Thành phố Đông Hà và Huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị

Đối tượng tham gia:

Các đối tác, tổ nhóm cộng đồng và người dân vùng có hoạt động liên quan đến bản tin truyền thông

Báo cáo cho:

Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD)

 1. 2.Thông tin chung:

Dự án “Đối thoại về Phát triển Rừng bền vững ở Việt Nam” - mã số VM067 với mục tiêu tăng cường đối thoại giữa các tổ chức xã hội (TCXH), các tổ nhóm cộng đồng và cơ quan quản lý nhà nước để tăng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong lĩnh vực Lâm nghiệp ở huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.

Dự án được điều phối và thực hiện bởi Trung tâm Phát triển nông thôn Bền vững (SRD) kết hợp cùng với Chi cục Kiểm lâm và Hội Khoa học Kỹ thuật Bảo vệ Rừng và Đa dạng Sinh học tỉnh Quảng Trị từ tháng 07/2020 đến tháng 06/2022.

Địa bàn thực hiện của dự án là tỉnh Quảng Trị, Việt Nam – tỉnh có tỷ lệ suy thoái rừng cao và các xã dự án bao gồm Ba Nang, Đakrông và Hướng Hiệp thuộc huyện Đakrông. Đối tượng hưởng lợi là các Tổ chức xã hội (TCXH) tại tỉnh Quảng Trị và huyện Đakrông, trong khi các Tổ nhóm Cộng đồng (CĐ) chủ yếu là từ các xã dự án. Người dân thuộc 3 xã được lựa chọn cũng được hưởng lợi từ dự án thông qua các hoạt động nâng cao nhận thức và chia sẻ thông tin.

Qua gần hai năm thực hiện, dự án đã nâng cao năng lực và vai trò tham gia của cộng đồng, các tổ chức xã hội trong việc áp dụng tiến trình giám sát rừng sử dụng phần mềm CFMS trên địa bàn 3 xã dự án tại huyện Đakrông. Tiếp theo kế hoạch kỳ thứ 3 của dự án, hoạt động Viết, dịch và phát thanh các bản tin ngắn trên hệ thống phát thanh 3 xã (8 tin bài mỗi xã/8 tháng x 3 xã, tổng cộng có 24 tin) sẽ được thực hiện nhằm cập nhật thông tin dự án cho 1200 người dân từ cộng đồng địa phương được tiếp cận (theo thiết kế đầu ra của dự án).

Do đó, dự án cần tuyển (nhóm) chuyên gia để thực hiện hoạt động này với các thông tin cụ thể như sau:

 1. 3.Mục đích:

Phổ biến thông tin dự án để người dân từ cộng đồng địa phương được tiếp cận và cập nhật.

 1. 4.Kết quả mong đợi

-          8 tin bài mỗi xã/8 tháng x 3 xã = tổng cộng có 24 tin đượt viết tóm tắt, dịch ra tiếng Bru-Vân Kiều và phát trên hệ thống phát thanh của 3 xã;

-          Khoảng 1200 người dân từ cộng đồng địa phương được tiếp cận và cập nhật

 1. 5.Nhiệm vụ của nhóm chuyên gia:
 • §Trao đổi với cán bộ dự án và các bên liên quan + đọc báo cáo tuần tra rừng từ các tổ công tác các xã để có thông tin;
 • §Viết tóm tắt các bản tin và dịch ra tiếng Bru-Vân Kiều;
 • §Làm việc với đài địa phương để chốt lịch phát thanh và phát trên hệ thống phát thanh của 3 xã;
 • §Gửi sản phẩm cuối cùng cho dự án.
 1. 6.Phương pháp:
 • §Đọc báo cáo dự án, có thể sử dụng tư liệu liên quan nếu cần và xin phép/dẫn nguồn cụ thể;
 • §Tham khảo các thông tin khác nếu cần;
 • §Phát thanh trực tiếp trên hệ thống sẳn có.
 1. 7.Thời gian và ngân sách:

Việc thực hiện sẽ bắt đầu từ tháng 11/2021 và kết thúc chậm nhất vào ngày 20/06/2022. Tổng ngân sách chi trả cho gói hoạt động này là 44,438,000 đ (Bốn mươi bốn triệu bốn trăm ba mươi tám ngàn đồng chẳn).

Ngân sách chi trả sẽ theo dòng ngân sách của dự án cũng như dựa trên kinh nghiệm và thỏa thuận giữa các bên.

 1. 8.Yêu cầu đối với nhóm chuyên gia:
 • Có nhiều kinh nghiệm làm trong lĩnh vực viết tin bài truyền thông;
 • Có kiến thức và am hiểu về lĩnh vực quản lý rừng dựa vào cộng đồng sẽ là lợi thế;
 • Đã từng thực hiện các hoạt động truyền thông tương tự cho các dự án Phi Chính phủ trong và ngoài nước;
 • Tối thiểu tốt nghiệp đại học với chuyên ngành liên quan.
 • Ưu tiên người tại vùng dự án và đảm trách trọn gói các hoạt động từ viết tin bài, dịch và phát thanh trên hệ thống sẳn có tại địa phương;
 • §Không có tiền sử về xâm hại và lạm dụng trẻ em;
 • §Tuân thủ qui định và ký nguyên tắc ứng về bảo vệ trẻ em của SRD.

9.    Hỗ trợ từ SRD

 • Nhóm cán bộ dự án của SRD sẽ phối hợp chặt chẽ với nhóm chuyên gia để thực hiện công việc;
 • Cung cấp đầy đủ các tài liệu cần thiết về dự án;
 • Thanh toán chi phí liên quan.

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV, thư bày tỏ quan tâm và kế hoạch sơ bộ cho hoạt động này đến địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  chậm nhất ngày 05 tháng 11 năm 2021.

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt