Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Tuyển Chuyên gia Tập huấn về Khảo sát đa dạng sinh học và phân tích carbon trong đất

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Tâp huấn về khảo sát đa dạng sinh học và phân tích các bon trong đất

 

 1. 1.Tổng quát

Nhiệm vụ:

 1. 1.Soạn thảo chương trình và tài liệu tập huấn;
 2. 2.Trực tiếp hướng dẫn, tập huấn theo kế hoạch;
 3. 3.Viết báo cáo tập huấn.

Vị trí:                                      Tư vấn/chuyên gia trong nước

Thời gian làm việc:                 Tháng 9 và 10/2021.

Tổng số lớp tập huấn:             02 lớp, với thời lượng là 1 ngày/tập huấn

Khu vực làm việc:                  Địa điểm: Hà Nội

Đơn vị:                                    Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD)

Báo cáo:                                  Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD)

 

 1. 2.Bối cảnh

Dự án Tăng cường hỗ trợ, xây dựng năng lực cộng đồng và hợp tác để loại bỏ thuốc trừ sâu độc hạithúc đẩy sinh thái nông nghiệp cho một Châu Á không có hóa chất độc hại” được tài trợ bởi mạng lưới hành động về hóa chất trừ sâu khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (PAN-AP) từ năm 2018 đến 2021. Các hoạt động của dự án được thực hiện tại hai xã gồm Muổi Nọi và Bon Phặng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Trong năm 2021, từ tháng 7 đến tháng 8, dự án đã tiến hành một số hoạt động hưởng ứng tuần lễ không hóa chất BVTV, hoạt động 16 ngày hành động vì một môi trường không hóa chất BVTV độc hại, khảo sát SICA về thực trạng kinh tế - xã hội của các cộng đồng nông nghiệp tại các xã thực hiện dự án tại huyện Thuận Châu.

Tiếp theo kế hoạch và tiến độ của năm 2021, dự án sẽ tiến hành tiếp hai hoạt động gồm: Khảo sát đa dạng sinh học nông nghiệp và Tiến hành đo, phân tích các bon trong đất tại các nương ruộng, trang trại của người dân tại các xã, bản dự án. Hai hoạt động này dự kiến sẽ được triển khai thực hiện trong tháng 9 và tháng 10/2021.

Để chuẩn bị và thực hiện 2 hoạt động nêu trên, Trung tâm SRD cần tuyển một chuyên gia về nông nghiêp để thực hiện hoạt động tập huấn kỹ thuật và phương pháp điều tra khảo sát. Thông tin cụ thể như sau:

 1. 3.Mục tiêu và kết quả mong đợi của hoạt động
  1. a)Các tài liệu tập huấn sẽ được chuyên gia soạn thảo và hoàn thiện;
  2. b)Thực hiện tập huấn cho những người có liên quan;
  3. c)Một báo cáo về kết quả tập huấn kèm các đề xuất (nếu có) để giúp hoạt động khảo sát tại hiện trường được thuận lợi và thu được kết quả cao nhất.
  4. 4.Nhiệm vụ và trách nhiệm của chuyên gia

Để thực hiện được các mục tiêu và mong đợi trên, tư vấn/chuyên gia cần phải thực hiện những hoạt động sau:

 1. a)Phối hợp cùng cán bộ, quản lý dự án để thống nhất nội dung, phương pháp, cách thức thực hiện các ngày tập huấn;
 2. b)Soạn thảo tài liệu tập huấn;
 3. c)Trực tiếp tập huấn cho những cán bộ liên quan;
 4. d)Viết báo cáo kết quả tập huấn.

5. Phương pháp

-          Sử dụng phương pháp thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin;

-          Tập huấn và giải đáp các thắc mắc của nhóm khảo sát để hoàn thiện công cụ và kỹ năng, phương pháp khi khảo sát tại thực địa.

6. Chương trình làm việc và kinh phí

6.1 Chương trình làm việc dự kiến.

Chương trình làm việc của chuyên gia gồm 2 hoạt động tập huấn, với số ngày công của chuyên gia như sau:

TT

Hoạt động

Số ngày làm việc cho chuyên gia

 1. 1.

Xây dựng tài liệu tập huấn cho hai hoạt động nêu trên

04 ngày

 1. 2.

Thực hiện tập huấn cho các cán bộ liên quan

02 ngày

 1. 3.

Viết báo cáo sau khi kết thúc tập huấn

02 ngày

 

Tổng số ngày làm việc có tính phí

08 ngày

6.2 Kinh phí

Tư vấn sẽ làm việc trong tháng 9 và 10 năm 2021 và cung cấp báo cáo kết quả cuối cùng cho SRD chậm nhất vào ngày 31/10/2021.

Tổng thời gian làm việc của tư vấn/ chuyên gia dự kiến là 08 ngày với thù lao là 2,500,000đ/ ngày (đã bao gồm thuế TNCN).

Ghi chú:

-          Ăn, ở, đi lại tại thực địa sẽ do dự án chi trả theo thực tế và qui định của Trung tâm SRD.

7. Yêu cầu đối với Chuyên gia:

 • Trình độ bậc đại học trở lên chuyên ngành liên quan;
 • Ưu tiên người có kinh nghiệm tập huấn cho các dự án phát triển;
 • Có kinh nghiệm làm việc với người dân tại cộng đồng từ 5 năm trở lên, đặc biệt là làm việc với người dân tộc thiểu số;
 • Có kỹ năng làm việc nhóm cũng như khả năng làm việc độc lập;
 • Không có tiền sử về xâm hại và lạm dụng trẻ em và Tuân thủ qui định và ký nguyên tắc ứng về bảo vệ trẻ em của SRD;
 • Có khả năng phân tích, tổng hợp và viết báo cáo;
 • Ưu tiên tư vấn đã và đang làm việc cho các tổ chức phi chính phủ.

8. Hỗ trợ từ SRD

 • Cán bộ, quản lý dự án của SRD sẽ phối hợp chặt chẽ với chuyên gia và trợ lý chuyên gia để thực hiện công việc (bao gồm thảo luận, thống nhất nội dung, phương pháp thực hiện, hỗ trợ tổ chức, liên hệ với địa phương, công tác hậu cần tại thực địa);
 • Cung cấp đầy đủ các tài liệu cần thiết;
 • Thanh toán thù lao cho chuyên gia và trợ lý chuyên gia.
Đối tác chiến lược ngành in

in bạt