Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Tuyển dụng: Tập huấn viên hỗ trợ kỹ thuật

 

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Hoạt động tập huấn kiến thức kỹ thuật nuôi ong dự án “Nâng cao vị thế người khuyết tật” 

Mã hoạt động 1.7.1

1. Tổng quát

Nhiệm vụ:

Hướng dẫn kỹ thuật nuôi ong cho thành viên nhóm sinh kế thuộc câu lạc bộ NKT xã Gio Châu

Vị trí:                          

Tập huấn viên hỗ trợ kỹ thuật 

Thời gian làm việc:

Theo thời gian của dự án từ tháng 11/2021-6/2022

Khu vực làm việc:

Xã Gio Châu

Đối tượng hưởng lợi:

Các hộ tham gia theo danh sách và CLB NKT xã Gio Châu

Báo cáo:

Trung tâm SRD

2. Bối cảnh: 

Kế thừa và nhân rộng kết quả dự án “Nâng cao vị thế Người khuyết tật” được thực hiện tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2012-2018, Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững xây dựng dự án “Nâng cao vị thế Người Khuyết tật” giai đoạn 3 tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị từ 7/2018-6/2022. Mục tiêu chung của dự án là Người khuyết tật (bao gồm cả trẻ em và người lớn) tại 7 xã của huyện Gio Linh được hỗ trợ cải thiện cuộc sống và giảm tính dễ bị tổn thương để chủ động tham gia và nâng cao vị thế trong cộng đồng cho đến năm 2022. 

Trong khuôn khổ dự án “Nâng cao vị thế người khuyết tật trên địa bàn huyện Gio Linh tỉnh Quảng Trị” năm 2021-2022 có hoạt động hỗ trợ sinh kế nhóm và tập huấn kỹ thuật. Dự án cần tìm chuyên gia để hỗ trợ và thúc đẩy nhóm sinh kế nuôi ong thuộc CLB NKT xã Gio Châu với các thông tin như ở dưới.

3. Mục tiêu cụ thể:

3.1. Mục tiêu chung

Chuyển giao kỹ thuật nuôi ong cho người khuyết tật nhằm nâng cao đời sống của người khuyết tật tại xã Gio Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

3.2. Mục tiêu cụ thể

- Các hộ hưởng lợi được hướng dẫn và nắm bắt các kiến thức kỹ thuật về nuôi ong để áp dụng vào thực tế;

- Góp phần tạo thu nhập của NKT và gia đình;

- Phát triển một nghề mới phù hợp với NKT và gia đình tại địa phương và gắn với chia sẻ, trao đổi sản phẩm của NKT.

4. Kết quả mong đợi:

- Một lớp tập huấn theo dạng FFS được tổ chức cho dự kiến 15 thành viên tham gia nhóm sinh kế;

Người khuyết tật và thân nhân áp dụng các kỹ thuật đã được học vào nuôi ong có hiệu quả góp phần tạo thu nhập thêm để cải thiện sinh kế hộ và điều kiện sống cho NKT;

Thành viên tham gia thành thạo nuôi ong và dự kiến trung bình mỗi hộ nuôi được từ 4-10 đàn ong;

- Các hộ chia sẻ và hỗ trợ cho thành viên CLB (nếu thành viên nào muồn tham gia sau đó) sau khi thu hoạch lứa/đợt đầu tiên để nhân rộng;

- Các hộ thực hiện mô hình kết hợp giữa kiến thức truyền thống và kỹ thuật, tận dụng các nguyên liệu sẳn có, vườn nhà để nuôi theo hướng thân thiện với môi trường và thích ứng với điều kiện thời tiết thay đổi.

5. Cơ quan phối hợp triển khai

- UBND và CLB NKT xã Gio Châu, Bam chỉ đạo dự án;

6. Thời gian và địa điểm triển khai

6.1 Thời gian

Khóa tập huấn dự kiến bắt đầu từ tháng 11/2021. Thời gian cụ thể sẽ được thống nhất giữa các bên tùy vào sự sắp xếp và khả năng tham gia của các thành viên nhóm.

6.2 Điạ điểm

Xã Gio Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

7. Hoạt động, phương pháp và sản phẩm

-       Xây dựng đề cương, kế hoạch và bài giảng chi tiết cho người dân và thảo luận với cán bộ dự án SRD để thống nhất;

- Bài giảng phù hợp với thành viên tham gia là NKT và thân nhân NKT;

- Phương pháp FFS, phương pháp có sự tham gia;

- Tập huấn kỹ thuật tại thực địa;

- Theo dõi, giám sát và hỗ trợ kỹ thuật trong suốt thời gian các thành viên thực hiện tại hộ;

- Viết báo cáo hoạt động: Báo cáo theo mẫu cần được hoàn tất và gửi Trung tâm SRD trong vòng 5 ngày sau khi hoạt động kết thúc (báo cáo cần có hình ảnh thực tế để minh họa).

8. Dự kiến số ngày công

Theo yêu cầu thực tế công việc, thỏa thuận giữa hai bên và định mức của dự án. Tuy nhiên, dự toán có thể tham khảo số ngày công ở dưới.

TT

Hoạt động

Số ngày làm việc dự kiến có tính phí

  1. 1.

Xây dựng đề cương, kế hoạch và bài giảng tập huấn và phát tay

1,5

  1. 2.

Tập huấn tại chỗ và hỗ trợ tại hộ

13

  1. 3.

Viết báo cáo 

0,5

 

Tổng số ngày làm việc có tính phí

12-15 ngày

Ghi chú

- Chi phí đi lại và ăn ở tại hiện trường sẽ được thanh toán theo thực tế và định mức của dự án. 

- Phí chuyên gia nói trên KHÔNG bao gồm thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo qui định. Trung tâm SRD có trách nhiệm thanh toán và nộp thuế TNCN cho chuyên gia. Phí chuyên gia sẽ được thanh toán ngay sau khi Trung tâm SRD nhận được báo cáo ở mục 7.

9. Nguồn ngân sách: Từ dự án “Nâng cao vị thế NKT” – VM064

10. Yêu cầu về trình độ chuyên môn

- Trình độ bậc đại học trở lên chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp;

- Có kinh nghiệm trong hướng dẫn, chia sẻ, thúc đẩy nuôi ong cho người dân, có kinh nghiệm nuôi ong và đã từng nuôi ong sẽ là một thuận lợi;

- Hiểu và sử dụng thành thạo phương pháp có sự tham gia; cầm tay chỉ việc;

- Có kinh nghiệm làm việc với người dân và các nhóm yếu thế tại cộng đồng;

- Không có tiền sử liên quan đến các vấn đề về trẻ em,

- Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc trực tiếp về lĩnh vực người khuyết tật, phát triển sinh kế, hoạt động tổ nhóm cộng đồng (CBO),

- Am hiểu về vùng dự án và người địa phương là một lợi thế.

11. Hỗ trợ từ SRD

- Nhóm cán bộ dự án của SRD sẽ phối hợp chặt chẽ với tập huấn viên để thực hiện công việc (bao gồm hỗ trợ tổ chức, liện hệ với địa phương, công tác hậu cần tại thực địa,);

- Cung cấp đầy đủ các tài liệu cần thiết; 

- Thanh toán các chi phí.

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV, thư bày tỏ quan tâm và một số kết quả phù hợp kinh nghiệm đến địa chỉ duyê This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  chậm nhất ngày 05 tháng 11 năm 2021.

                                                                                 

 

                                                            

                                                 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt