Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Tuyển dụng: Chuyên gia tập huấn về Quản lý

 

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Hoạt động Tập huấn Quản lý Quỹ phát triển sinh kế”- code 1.6

1. Tổng quát

Nhiệm vụ:

Chuyên gia tập huấn về Quản lý

Vị trí:                         

Chuyên gia

Thời gian làm việc:

Tháng 10-11/2021

Địa điểm làm việc:

Huyện Gio Linh

Đối tượng:

Khoảng 60 thành viên BCN và đại diện các tổ sinh kế của các xã dự án; ưu tiên cho các xã mới.

2. Bối cảnh:
Kế thừa và nhân rộng kết quả dự án “Nâng cao vị thế Người khuyết tật” được thực hiện tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2012-2018, Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững xây dựng dự án “Nâng cao vị thế Người Khuyết tật” giai đoạn 3 tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị từ 7/2018-6/2022. Mục tiêu chung của dự án là Người khuyết tật (bao gồm cả trẻ em và người lớn) tại 7 xã của huyện Gio Linh được hỗ trợ cải thiện cuộc sống và giảm tính dễ bị tổn thương để chủ động tham gia và nâng cao vị thế trong cộng đồng cho đến năm 2022.

Trong khuôn khổ dự án “Nâng cao vị thế người khuyết tật trên địa bàn huyện Gio Linh tỉnh Quảng Trị” năm 2021-2022 có hoạt động quỹ hỗ trợ phát triển sinh kế cho người khuyết tật tại các xã Gio An, Gio Việt và Gio Quang. Để triển khai thực hiện hoạt động này dự án cần tiến hành hướng dẫn các bước thực hiện và quy trình quản lý Quỹ sinh kế. Dự án sẽ tổ chức tập huấn cho thành viên Ban chủ nhiệm và đại diện các tổ sinh kế của CLBNKT các xã. Do ảnh hưởng của dịch Covid nên số lượng tham gia giới hạn dưới 30 người lớp cũng như hạn chế đi lại ngoại tỉnh, dự án cần tuyển một chuyên gia có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý các quỹ hỗ trợ phát triển sinh kế để hỗ trợ chuẩn bị, rà soát và hoàn thiện tài liệu tập huấn.
3. Mục đích:

- Trang bị các kiến thức cơ bản trong quản lý quỹ tín dụng quay vòng như ghi chép sổ sách, theo dõi thu chi và lãi suất, trả gốc cuối kỳ;
- Giúp các CLB quản lý được nguồn quỹ vay một cách hiệu quả;
- Tài liệu và biểu mẫu phù hợp với người tham gia và hoạt động của dự án.
4. Kết quả mong đợi
- 100% các thành viên tham gia nắm được quy trình quản lý quỹ sinh kế, thực hành thành thục việc ghi chép sổ sách theo dõi nguồn quỹ;
- Các CLB chủ động tiến hành các thủ tục vay vốn nguồn quỹ sinh kế.
- Các biểu mẫu được áp dụng trong quá trình quản lý quỹ.
5. Nhiệm vụ và trách nhiệm của chuyên gia
Chuẩn bị và hoàn thiện các tài liệu sau:
- Chương trình, nội dung bài giảng và biểu mẫu thực hành;
- Hỗ trợ rà soát và góp ý các thủ tục nhận và chuyển/bàn giao vốn, hợp đồng.
6. Thời gian

- Thời gian thực hiện: từ tháng 10-11/2021
7. Báo cáo
- Sau khi kết thúc khóa tập huấn, chuyên gia hỗ trợ xem báo cáo bao gồm: Nội dung, phương pháp đã triển khai, kết quả đạt được, để đề xuất tiếp theo, nếu có.
8. Yêu cầu về trình độ chuyên môn, kỹ năng.
- Chuyên môn: Làm việc trong lĩnh vực tài chính hoặc kinh tế;
- Kinh nghiệm: 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn;
- Kỹ năng và phương pháp: có kỹ năng tiếp cận và làm việc với người khuyết tật.
- Không có tiền sử về xâm hại trẻ em.
9. Phí chuyên gia: Theo định mức của dự án, thỏa thuận giữa hai bên và kinh nghiệm thực tế nhưng không quá 2 triệu đồng/ngày.
- Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV và liên hệ theo địa chỉ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 10/10/2021.

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt