Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Tuyển Chuyên gia Hỗ trợ tổ chức và thúc đẩy cuộc họp

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU HOẠT ĐỘNG

Tuyển chuyên gia Hỗ trợ tổ chức và thúc đẩy cuộc họp về chia sẻ kết quả ứng dụng công nghệ trong theo dõi biến rừng và cộng đồng

 

1.ĐẶT VẤN ĐỀ

Dự án “Đối thoại phát triển rừng bền vững ở Việt Nam” – VM067 được Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) phối hơp với Chi cục Kiểm lâm cùng với Hội Khoa học Bảo vệ rừng và Đa dạng Sinh học tỉnh Quảng Trị thực hiện trên địa bàn 3 xã Ba Nang, Đakrông, Hướng Hiệp của huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị. Dự án đã sử dụng phần mềm CFMS thông qua tổ công tác FCIM để giám sát biến động rừng. Với mục tiêu tăng cường đối thoại giữa các tổ chức xã hội (TCXH) và cơ quan quản lý nhà nước để tăng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong lĩnh vực Lâm nghiệp ở huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.

Sau một thời gian vận hành phần mềm CFMS thông qua tổ công tác FCIM trong giám sát rừng, cộng đồng, các tổ chức xã hội và các cơ quan quản lí nhà nước cấp xã, huyện đã tham gia tích cực. Nhằm nâng cao hiệu quả của việc áp dụng phần mềm CFMS trong giám sát biến động rừng và mở rộng khả năng ứng dụng phần mềm Dự án tổ chức Hội thảo với mục đích “Giới thiệu kết quả thực hiện FCIM và CFMS trong giám sát biến động rừng, xem xét cân nhắc khả năng áp dụng vào chương trình giảm phát thải”.

 

2. MỤC TIÊU VÀ KẾT QUẢ MONG ĐỢI

2.1. Mục tiêu

Mục tiêu chung:

Giới thiệu kết quả thực hiện FCIM và CFMS trong giám sát biến động rừng, xem xét cân nhắc khả năng áp dụng vào chương trình giảm phát thải

Mục tiêu cụ thể:

 • Tham gia và phối hợp với cán bộ chuyên môn của SRD xây dựng chương trình cho hội thảo;
 • Phối hợp xây dựng chương trình cuộc họp;
 • Thúc đẩy trao đổi tại cuộc họp.

2.2 Kết quả mong đợi

 • Thúc đẩy các đại biểu trao đổi và góp ý kiến cho các bài trình bày;
 • Cuộc họp diễn ra thuận lợi và đạt kết quả tốt.

3. CÁC HOẠT ĐỘNG THỜI GIAN THỰC HIỆN

Các hoạt động được thực từ tháng 13 - 21/10/2021, thời gian dự kiến hoàn thành từng hoạt động được thể hiện trong bảng dưới đây:

STT

Các hoạt động thực hiện

Thời gian

1

Phối hợp với cán bộ SRD lên kế hoạch và chương trình hội thảo

1,5 ngày

2

Tham gia và thúc đẩy hội thảo

1 ngày

Thực hiện việc phản biện và góp ý chuyên môn cho các kết quả nghiên cứu với mức tối đa 2.000.000VNĐ/ngày x 2,5 ngày. Mức phí trên chưa bao gồm thuế TNCN.

4. YÊU CẦU ĐỐI VỚI CHUYÊN GIA

 • Chuyên gia có chuyên môn và kinh nghiệm trên 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn, đã từng tham gia các hoạt động có nội dung tương tự;
 • Có kinh nghiệm và chuyên môn trong xây dựng chính sách, nghiên cứu, có hiểu biết về quản lý và giám sát rừng, kinh nghiệm làm việc với công đồng...;
 • Có kỹ năng thúc đẩy cuộc họp;
 • Có mối kinh nghiệm và quan hệ với các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức...
 • Có kỹ năng làm việc với các bên liên quan khác nhau;
 • Tham gia vào các hội đồng khoa học và phần biện các đề tài nghiên cứu các cấp;

 

5. HỖ TRỢ TỪ SRD

 • Nhóm cán bộ dự án của SRD sẽ phối hợp chặt chẽ với chuyên gia để thực hiện công việc (bao gồm hỗ trợ tổ chức, liện hệ với các bên liên quan, công tác hậu cần,…);
 • Cung cấp đầy đủ các tài liệu cần thiết;
 • Thanh toán thù lao tư vấn cho chuyên gia;
Đối tác chiến lược ngành in

in bạt