Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Tuyển dụng: Chuyên gia xây dựng bảng hỏi, xử lý thông tin cho nghiên cứu (VM069)

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Chuyên gia xây dựng bảng hỏi, xử lý thông tin:

Khảo sát đánh giá tác động của COVID19 đến đối tượng thụ hưởng dự án “Bảo vệ khí hậu và rừng ngập mặn kết hợp với cải thiện thu nhập cho các cộng đồng dễ bị tổn thương – VM069”

1.         ĐẶT VẤN ĐỀ

Dự án “Bảo vệ khí hậu và rừng ngập mặn kết hợp với cải thiện thu nhập cho các cộng đồng dễ bị tổn thương (VM069)” được thực hiện tại Vườn Quốc Gia Mũi Cà Mau, Ban QLRPH Tam Giang với mục tiêu tăng cường bảo vệ đa dạng sinh học, phát triển rừng ngập mặn góp phần thúc đẩy quá trình hấp thụ Carbon, tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu, đảm bảo sinh kế bền vững và hoà nhập xã hội cho các cộng đồng nghèo và dễ bị tổn thương ở Đồng bằng sông Cửu Long. Dự án sẽ giới thiệu và tăng cường sự tham gia của các cộng đồng trong đồng quản lý rừng, tạo điều kiện phát triển rừng ngập mặn bền vững qua đó tăng cường khả năng hấp thụ Carbon và bảo vệ bờ biển. Giới thiệu và tăng cường các hoạt động sinh kế bền vững kết hợp bảo vệ hệ sinh thái rừng ngập mặn đến với cộng đồng dân cư sống gần rừng, tạo điều kiện gia tăng việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần ổn định xã hội.

Tại tỉnh Cà Mau, tính đến ngày 31/08, có 147.794 đối tượng bị ảnh hưởng đại dịch Covid19 cần được hỗ trợ, trong đó có 65.666 người dân khó khăn đề nghị được cung cấp gạo, nhu yếu phẩm. Tại khu vực dự án (xã Đất Mũi và xã Tam Giang Đông) là 2 xã đặc biệt khó khăn của tỉnh, đời sống của người dân càng trở lên khó khăn do bị cấm đi lại khiến cho việc canh tác, sản xuất bị đình trệ, tiêu thụ thủy sản ế ẩm, các hỗ trợ thiếu hụt và không đến được người dân. Quá trình triển khai các hoạt động để đạt được các mục tiêu của dự án, đặc biệt là việc triển khai các mô hình sinh kế đang bị ảnh hưởng nặng. Nhận thấy vấn đề trên, Trung tâm Phát triển Nông thôn bền vững (SRD) đề xuất thực hiện hoạt động “Khảo sát Đánh giá tác động của COVID đến đối tượng thụ hưởng dự án N-VNM-2021-0013”. Theo kế hoạch thực hiện nghiên cứu, dự án cần tuyển 02 chuyên gia xây dựng bảng hỏi, xử lý thông tin để tiến hành các hoạt động điều tra, nghiên cứu.

2.          MỤC TIÊU và KẾT QUẢ CỦA NGHIÊN CỨU

Mục tiêu:

Khảo sát đánh giá rủi ro, khó khăn gặp phải của đối tượng thụ hưởng dự án khi đại dịch Covid-19 diễn ra và các hậu quả có thể xuất hiện trong tương lai gần.

Tham vấn các bên liên quan về các kết quả khảo sát trên, để điều chỉnh kế hoạch, phương thức triển khai hoạt động dự án phù hợp với tình hình mới, đảm bảo đạt được mục tiêu dự án đã đề ra.

Kết quả dự kiến:

Báo cáo “Đánh giá tác động của COVID-19 đến đối tượng thụ hưởng dự án “Bảo vệ khí hậu và rừng ngập mặn kết hợp với cải thiện thu nhập cho các cộng đồng dễ bị tổn thương – VM0699” và kế hoạch điều chỉnh hoạt động dự án phù hợp với bối cảnh mới.

3.         THỜI GIAN

Thời gian thực hiện hoạt động: 12 ngày làm việc thực tế, từ ngày 10 tháng 09 đến ngày 30 tháng 09 năm 2021, tuỳ thuộc vào tiến độ hoàn thành nghiên cứu.

4.         NHIỆM VỤ CỦA CHUYÊN GIA

Chịu trách nhiệm tư vấn chuyên môn, kỹ thuật cho nghiên cứu, khảo sát đánh giá tác động của COVID19 đến đối tượng thụ hưởng dự án “Bảo vệ khí hậu và rừng ngập mặn kết hợp với cải thiện thu nhập cho các cộng đồng dễ bị tổn thương” – dự án VM069, thực hiện hoạt động cụ thể như sau:

 • Phối hợp với trưởng nhóm nghiên cứu xây dựng bảng hỏi định lượng và định tính cho đối tượng hộ gia đình, các cơ quan liên quan để thu thập thông tin cho nghiên cứu.
 • Mã hóa các thông tin cần thu thập để phục cho việc xử lý thông tin và viết báo cáo nghiên cứu.
 • Xử lý các thông tin đã mã hóa và đã thu thập được hỗ trợ chuyên gia trưởng nhóm xây dựng báo cáo nghiên cứu.

5.         YÊU CẦU ĐỐI VỚI CHUYÊN GIA

 • Chuyên môn: Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên các chuyên ngành quản lý tài nguyên rừng, lâm sinh, lâm học, kinh tế, xã hội học, quản lý,
 • Kinh nghiệm: Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lâm nghiệp, quản lý tài nguyên rừng, kinh tế, xã hội học.
 • Có kinh nghiệm trong việc chủ trì, chủ nhiệm đề tài, nghiên cứu đánh giá, điều tra về trữ lượng rừng, nông nghiệp, nông thôn, kinh tế, xã hội cho các dự án.
 • Kỹ năng và phương pháp: điều tra, quy hoạch lâm nghiệp, sử dụng tốt các công cụ giám sát rừng, bản đồ lâm nghiệp.
 • Có kinh nghiệm làm việc và mối quan hệ tốt với cơ quan quản lý nhà nước.
 • Ưu tiên ứng viên đã từng tham gia các hoạt động có nội dung tương tự và đã từng tham gia hợp tác với các tổ chức phi chính phủ và các chương trình dự án về lâm nghiệp tại địa phương.
 • Không có tiền sử về xâm hại và lạm dụng trẻ em.
 • Tuân thủ quy định và ký nguyên tắc ứng xử về bảo vệ trẻ em của SRD

6.         THÙ LAO

Thù lao cho chuyên gia sẽ dựa vào dòng ngân sách và định mức của dự án cũng như dựa trên kinh nghiệm và thỏa thuận giữa chuyên gia với SRD.

Thù lao cho chuyên gia sẽ được thanh toán sau khi kết thúc toàn bộ hoạt động với số ngày công đã xác định và cung cấp đầy đủ các báo cáo, chứng từ theo yêu cầu của SRD và thỏa thuận với chuyên gia.

Tổng số ngày công thanh toán 12 ngày với mức thù lao tối đa 2.500.000 đồng/ngày.

7.         HỖ TRỢ TỪ SRD

 • Cán bộ dự án của SRD sẽ phối hợp chặt chẽ và cung cấp đầy đủ các tài liệu cần thiết với chuyên gia để thực hiện công việc.
 • Thanh toán thù lao tư vấn cho chuyên gia.

Các chuyên gia quan tâm xin gửi CV đến địa chỉ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (cc: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) chậm nhất trước ngày 09 tháng  09  năm 2021.

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt