Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Tuyển dụng: Cán bộ dịch thuật Việt - Anh cho nghiên cứu (VM069)

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Dự án “Bảo vệ khí hậu và rừng ngập mặn kết hợp với cải thiện thu nhập cho các cộng đồng dễ bị tổn thương (VM069)” được thực hiện tại Vườn Quốc Gia Mũi Cà Mau, Ban QLRPH Tam Giang với mục tiêu tăng cường bảo vệ đa dạng sinh học, phát triển rừng ngập mặn góp phần thúc đẩy quá trình hấp thụ Carbon, tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu, đảm bảo sinh kế bền vững và hoà nhập xã hội cho các cộng đồng nghèo và dễ bị tổn thương ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Tại tỉnh Cà Mau, tính đến ngày 31/08, có 147.794 đối tượng bị ảnh hưởng đại dịch Covid19 cần được hỗ trợ, trong đó có 65.666 người dân khó khăn đề nghị được cung cấp gạo, nhu yếu phẩm. Tại khu vực dự án (xã Đất Mũi và xã Tam Giang Đông) là 2 xã đặc biệt khó khăn của tỉnh, đời sống của người dân càng trở lên khó khăn do bị cấm đi lại khiến cho việc canh tác, sản xuất bị đình trệ, tiêu thụ thủy sản ế ẩm, các hỗ trợ thiếu hụt và không đến được người dân. Quá trình triển khai các hoạt động để đạt được các mục tiêu của dự án, đặc biệt là việc triển khai các mô hình sinh kế đang bị ảnh hưởng nặng. Nhận thấy vấn đề trên, Trung tâm Phát triển Nông thôn bền vững (SRD) đề xuất thực hiện hoạt động “Khảo sát Đánh giá tác động của COVID đến đối tượng thụ hưởng dự án N-VNM-2021-0013”. Theo kế hoạch thực hiện nghiên cứu, dự án cần tuyển 01 cán bộ dịch thuật Việt - Anh để hỗ trợ dịch tài liệu, báo cáo nghiên cứu sang tiếng Anh.

 2. MỤC TIÊU và KẾT QUẢ CỦA NGHIÊN CỨU

Mục tiêu:

Khảo sát đánh giá rủi ro, khó khăn gặp phải của đối tượng thụ hưởng dự án khi đại dịch Covid-19 diễn ra và các hậu quả có thể xuất hiện trong tương lai gần.

Tham vấn các bên liên quan về các kết quả khảo sát trên, để điều chỉnh kế hoạch, phương thức triển khai hoạt động dự án phù hợp với tình hình mới, đảm bảo đạt được mục tiêu dự án đã đề ra.

Kết quả dự kiến:

Báo cáo “Đánh giá tác động của COVID-19 đến đối tượng thụ hưởng dự án “Bảo vệ khí hậu và rừng ngập mặn kết hợp với cải thiện thu nhập cho các cộng đồng dễ bị tổn thương – VM0699” và kế hoạch điều chỉnh hoạt động dự án phù hợp với bối cảnh mới.

3. THỜI GIAN

Thời gian thực hiện hoạt động trong tháng 09 năm 2021 tuỳ thuộc vào tiến độ thực hiện nghiên cứu.

4. NHIỆM VỤ CỦA CHUYÊN GIA

Chịu trách nhiệm dịch báo cáo: Khảo sát đánh giá tác động của COVID19 đến đối tượng thụ hưởng dự án “Bảo vệ khí hậu và rừng ngập mặn kết hợp với cải thiện thu nhập cho các cộng đồng dễ bị tổn thương – VM069” từ tiếng Việt sang tiếng Anh và hiệu đính tài liệu theo yêu cầu của trưởng nhóm nghiên cứu.

5. YÊU CẦU ĐỐI VỚI CHUYÊN GIA

  • Nam, nữ, tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành tiếng Anh, có kinh nghiệm dịch thuật Tiếng anh, có khả năng và kinh nghiệm dịch tài liệu thuộc chuyên ngành xã hội, lâm nghiệp.
  • Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc tại các công ty dịch thuật, tốt nghiệp các trường Đại học kỹ thuật, xã hội như: Đại học Bách Khoa, Ngoại Thương, Kinh tế ...
  • Sử dụng thành thạo phần mềm vi tính văn phòng và Internet.
  • Không có tiền sử về xâm hại và lạm dụng trẻ em.
  • Tuân thủ quy định và ký nguyên tắc ứng xử về bảo vệ trẻ em của SRD.

6. THÙ LAO

Thù lao cho chuyên gia sẽ thanh toán dựa vào số trang tài liệu mà chuyên gia thực hiện dịch thuật sau khi kết thúc mỗi hoạt động cụ thể với mức thù lao tối đa: 220.000 đồng/trang tài liệu (*Bao gồm thuế TNCN nếu có phát sinh)

7. HỖ TRỢ TỪ SRD

  • Cán bộ dự án của SRD sẽ phối hợp chặt chẽ và cung cấp đầy đủ các tài liệu cần thiết với chuyên gia để thực hiện công việc.
  • Thanh toán thù laocho chuyên gia.

Các chuyên gia quan tâm xin gửi CV đến địa chỉ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (cc: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) chậm nhất trước ngày  15  tháng  09  năm 2021.

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt