Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Tuyển Chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật về họp trực tuyến (VM066)

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU HOẠT ĐỘNG

Cung cấp dịch vụ họp trực tuyến

 (code hoạt động 6.2)

 

 1. 1.ĐẶT VẤN ĐỀ

Trước những diến biến phức tạp và tốc độ lây lan nhanh của dịch COVID-19 đang diễn ra tại Hà Nội và các địa phương trên trên cả nước, Chính phủ và Thủ Tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị 16 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và các chỉ thị/thông báo khác. Việc tổ chức cuộc họp/hội thảo với số lượng đông đại biểu tham dự là không được phép, do vậy, tổ chức cuộc họp/hội thảo trực tuyến là giải pháp hữu hiệu nhất thực hiện các hoạt động dự án và đảm bảo tuân theo quy định phòng chống dịch của Chính Phủ

Trong khuôn khổ hoạt động dự án “Thúc đẩy quản trị rừng và thương mại gỗ hợp pháp thông qua Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU” – mã số VM066, thực hiện bởi Trung tâm Phát triển nông thôn Bền vững (SRD), SRD cần tuyển chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật về họp trực tuyến cho các chương trình hội thảo, họp trực tuyến với các điều kiện như dưới đây:

2. MỤC TIÊU VÀ KẾT QUẢ MONG ĐỢI

2.1 Mục tiêu

 • Hỗ trợ máy móc, thiết bị cần thiết cho các buổi họp trực tuyến;
 • Xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình họp liên quan đến kết nối mạng;
 • Xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình họp liên quan đến âm thanh, hình ảnh.

2.2 Kết quả mong đợi

 • Hỗ trợ kỹ thuật cho 03 buổi họp kỹ thuật lần II
 • Hỗ trợ kỹ thuật 01 cuộc hội thảo về Diễn đàn Quản trị rừng lần IV

3. CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN VÀ THỜI GIAN

3.1. Các hoạt động được thực hiện

Thời gian: 04 ngày làm việc từ tháng 16/08/2021 đến tháng 25/08/2021 được thể hiện trong bảng dưới đây:

STT

Hoạt động

Thời gian

Số ngày làm việc

1

Họp kỹ thuật lần II

16, 19, 20/08/2021

3

2

Hội thảo Diễn đàn Quản trị rừng lần IV

25/08/2021

1

Tổng

 

4

4. NHIỆM VỤ CỦA CHUYÊN GIA

Chịu trách nhiệm của chuyên gia cụ thể như sau:

 • Trao đổi thường xuyên với cán bộ dự án SRD để thống nhất thời gian thực hiện cuộc họp;
 • Hỗ trợ SRD trong vấn đề chuẩn bị máy móc, thiết bị cần thiết trong cuộc họp;
 • Hỗ trợ và khắc phục các vấn đề phát sinh trong quá trình họp..

 

5. YÊU CẦU ĐỐI VỚI CHUYÊN GIA

 • Tốt nghiệp cao đẳng, đại học ưu tiên các chuyên ngành liên quan đến CNTT, quản trị mạng, an toàn thông tin, ...
 • Chuyên môn và kinh nghiệm: có kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn, đã từng tham gia các hoạt động có nội dung tương tự;
 • Kỹ năng và phương pháp: Làm việc với các bên khác nhau;
 • Ưu tiên những ứng viên đã từng tham gia với các tổ chức phi chính phủ;
 • Không có tiền sử về xâm hại và lạm dụng trẻ em;
 • Tuân thủ qui định và ký nguyên tắc ứng về bảo vệ trẻ em của SRD.

 

6. NGÂN SÁCH

Thù lao cho chuyên gia sẽ dựa vào dòng ngân sách của dự án cũng như dựa trên kinh nghiệm và thỏa thuận giữa chuyên gia với SRD.

Thù lao cho chuyên gia sẽ được thanh toán một lần sau khi hoàn thành tất cả các nội dung công việc với số ngày công đã xác định và cung cấp đầy đủ các báo cáo, chứng từ theo yêu cầu của SRD và thỏa thuận với chuyên gia.

 

7. HỖ TRỢ TỪ SRD

- Nhóm cán bộ dự án của SRD sẽ phối hợp chặt chẽ với chuyên gia để thực hiện công việc;

- Cung cấp đầy đủ các tài liệu cần thiết;

- Thanh toán thù lao tư vấn cho chuyên gia;

Các chuyên gia quan tâm xin gửi CV, thư bày tỏ quan tâm và chương trình tập huấn đến địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. chậm nhất ngày 15 tháng 8 năm 2021.

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt