Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Tuyển Chuyên gia tập huấn ToT

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Tập huấn ToT cho những nông dân chủ chốt trong các nhóm sở thích

tại 4 xã Muổi Nọi, Bon Phặng, Chiềng Pha và Nậm Lầu

 

 1. 1.Tổng quát

Nhiệm vụ:

 1. 1.Soạn thảo đề cương, nội dung, phương pháp, chương trình và các tài liệu tập huấn;
 2. 2.Trực tiếp giảng, hướng dẫn thực hành và thúc đẩy học viên tại 4 xã dự án;
 3. 3.Viết báo cáo kết quả tập huấn.

Vị trí:                                      Giảng viên/ chuyên gia ToT

Thời gian làm việc:                 Tháng 6/2021.

Tổng số ngày làm việc            16 ngày làm việc cho giảng viên về kỹ thuật nông nghiêp và 06 ngày

cho giảng viên về phương pháp, kỹ năng tập huấn

Khu vực làm việc:                  Địa điểm tổ chức tập huấn: 01 lớp ở Thị trấn Thuận Châu và 01 lớp ở xã Muổi Nọi.

Đơn vị:                                    Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD).

Báo cáo:                                  Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD).

 

 1. 2.Bối cảnh

Sơn La là một tỉnh miền núi nghèo thuộc vùng Tây Bắc Việt Nam, giáp biên giới với Lào. Sơn La cách Hà Nội 350 km với dân số khoảng 1,2 triệu người, trong đó 87% là ở khu vực nông thôn và khoảng 94% là người dân tộc thiểu số. Sơn La có khí hậu nhiệt đới gió mùa, có mùa đông lạnh, khô và mùa hè nóng bức, lượng mưa cao. Tỉnh này có địa hình rất đa dạng với nhiều tiểu vùng khí hậu, hệ sinh thái động thực vật đa dạng, và nguồn gen quý hiếm.

Huyện Thuận Châu nằm ở phía tây tỉnh Sơn La với dân số khoảng 147.100 người sinh sống tại 1 thị trấn và 29 xã. Người dân trong huyện chủ yếu là đồng bào thiểu số sống và các hoạt động sản xuất phụ thuộc rất nhiều vào các sản phẩm nông nghiệp và lâm nghiệp.

Dự án “Giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực nông lâm nghiệp tại vùng núi cao Tây Bắc” do tổ chức Bánh mỳ cho Thế giới tài trợ, đã được thực hiện từ tháng 1/2021 bởi Trung tâm SRD cùng sự phối hợp bởi UBND huyện Thuận Châu, Chi cục TT & BVTV, Chi cục Kiểm lâm tỉnh. Sau 04 tháng thực hiện, một số hoạt động của dự án đã được tổ chức gồm: hoạt động điều tra cơ bản; thành lập và vận hành các nhóm sở thích; thành lập và vận hành các nhóm VSLA. Bên cạnh đó, những lớp tập huấn của mảng nông – lâm nghiệp đã và đang được tổ chức, những hội thảo/ diễn đàn về quản lý bảo vệ rừng cũng đã được tổ chức tại các bản thuộc 4 xã dự án.

Nhằm xây dựng và tăng cường năng lực cho những nông dân trẻ có tiềm năng trở thành giảng viên/ trợ giảng để có thể tham gia hỗ trợ các hoạt động tập huấn của dự án tại cộng đồng, dự án sẽ thực hiện hoạt động “Tập huấn ToT cho 60 nông dân trẻ tiềm năng tại các bản thực hiện dự án thuộc 04 xã dự án”. Trong khuôn khổ của hoạt động này, Trung tâm SRD sẽ tìm 02 Giảng viên/chuyên gia để thực hiện hoạt động này, trong đó gồm 1 giảng viên để tập huấn những nội dung về kỹ thuật nông nghiệp và 01 giảng viên tập huấn về các phương pháp, kỹ năng trong tập huấn. Thông tin cụ thể về hoạt động như sau:

 1. 3.Mục tiêu và kết quả mong đợi
  1. a)Lựa chọn được 60 học viên trẻ tại 16 bản đang thực hiện hoạt động dự án, có đủ khả năng để tham gia tập huấn;
  2. b)100% học viên được chọn sẽ tham gia đầy đủ trong các ngày tập huấn;
  3. c)Sau khi tập huấn, có ít nhất 80% học viên đủ khả năng để có thể làm trợ giảng hoặc giảng viên tại cộng đồng khi thực hiện các lớp tập huấn về nông – lâm nghiệp của dự án;
  4. d)Những học viên trở thành trợ giảng hoặc giảng viên sẽ tiếp tục được thúc đẩy, tạo điều kiện để hoàn thiện những kiến thức kỹ thuật cũng như những phương pháp, kỹ năng tập huấn trong các năm 2022 và 2023;
  5. e)Các giảng viên xây dựng được 01 bộ tài liệu, chương trình tập huấn cũng như hoàn thiện một báo cáo tập huấn cho dự án. Các sản phẩm này sẽ được nhóm dự án sử dụng để có kế hoạch bồi dưỡng, thúc đẩy và hỗ trợ tốt hơn cho những giảng viên/ trợ giảng trẻ này sau đào tạo.
  6. 4.Nhiệm vụ và trách nhiệm của Giảng viên

Để thực hiện được các mục tiêu và mong đợi trên, các giảng viên cần thực hiện những hoạt động sau:

 1. a)Lập kế hoạch, chương trình, xây dựng nội dung, tài liệu phát tay, phương pháp, kỹ năng tập huấn;
 2. b)Phối hợp cùng cán bộ, quản lý dự án để thống nhất kế hoạch, chương trình và nội dung tập huấn;
 3. c)Hoàn thiện chương trình, nội dung, tài liệu tập huấn;
 4. d)Trực tiếp thực hiện tập huấn tại địa bàn dự án;
 5. e)Viết và hoàn thiện báo cáo tập huấn.
 6. 5.Phương pháp

-          Sử dụng phương pháp tập huấn có sự tham gia, vừa chia sẻ, trao đổi, thực hành và sắm vai.

 1. 6. Chương trình và kinh phí dự kiến

6.1 Chương trình làm việc dự kiến.

Chương trình làm việc dự kiến cho 2 giảng viên như sau:

TT

Hoạt động

Số ngày làm việc cho giảng viên về kỹ thuật nông nghiệp

Số ngày làm việc cho giảng viên về phương pháp, kỹ năng

 1. 1.

Chuẩn bị kế hoạch, chương trình, tài liệu, phương pháp tập huấn

02 ngày

01 ngày

 1. 2.

Tập huấn tại thực địa

10 ngày

06 ngày

 1. 3.

Viết báo cáo tập huấn

02 ngày

01 ngày

 

Tổng số ngày làm việc có tính phí

14 ngày

08 ngày

 

6.2 Thời gian và kinh phí

Các giảng viên sẽ làm việc trong tháng 06 năm 2021 và cung cấp báo cáo kết quả cuối cùng cho SRD vào ngày 30/06/2021.

Tổng thời gian làm việc của hai giảng viên dự kiến là 22 ngày với thù lao cho giảng viên về kỹ thuật nông nghiệp tối đa là 1,500,000đ/ ngày và giảng viên về phương pháp tập huấn tối đa là 3,000,000đ/ngày (đã bao gồm thuế TNCN).

Ghi chú:

-          Ăn, ở, đi lại tại thực địa sẽ do dự án chi trả theo thực tế và theo qui định của Trung tâm SRD.

 1. 7.Yêu cầu đối với Giảng viên:
 • Trình độ bậc đại học trở lên chuyên ngành Trồng trọt hoặc BVTV;
 • Trình độ đại học trở lên, chuyên ngành Xã hội, Phát triển cộng đồng, phát triển nông thôn (đối với giảng viên về phương pháp, kỹ năng);
 • Ưu tiên người có kinh nghiệm đã thực hiện các dự án phát triển;
 • Có kinh nghiệm giảng dạy/ tập huấn từ 05 năm trở lên và làm việc với người dân tại cộng đồng từ 5 năm trở lên, đặc biệt là làm việc với người dân tộc thiểu số;
 • Có kỹ năng làm việc nhóm cũng như khả năng làm việc độc lập;
 • Không có tiền sử về xâm hại và lạm dụng trẻ em và Tuân thủ qui định và ký nguyên tắc ứng về bảo vệ trẻ em của SRD;
 • Có khả năng phân tích, tổng hợp và viết báo cáo;
 • Ưu tiên chuyên gia đã và đang làm việc cho các tổ chức phi chính phủ.
 1. 8.Sản phẩm giao nộp

    1/ Báo cáo tập huấn.

 1. 9.Hỗ trợ từ SRD
 • Cán bộ, quản lý dự án của SRD sẽ phối hợp chặt chẽ với chuyên gia để thực hiện công việc (bao gồm thảo luận, thống nhất nội dung, phương pháp thực hiện, hỗ trợ tổ chức, liên hệ với địa phương, công tác hậu cần tại thực địa);
 • Cung cấp - các tài liệu cần thiết;
 • Thanh toán thù lao cho chuyên gia.
 • Tài liệu, VPP phục vụ tập huấn.
 1. 10.Thông tin liên hệ

Chuyên gia quan tâm xin gửi hồ sơ đến: Bùi Quốc Quân theo email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 20 tháng 05 năm 2021

Hồ sơ chuyên gia gồm:

 • CVs;
 • Kế hoạch, nội dung, phương pháp tập huấn;

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt