Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Tuyển chuyên gia góp ý báo cáo nghiên cứu Phục hồi rừng và NDC ở Việt Nam

1. Thông tin chung

Trong khuôn khổ dự án “Rừng, Quản trị, Thị trường và Khí hậu - FGMC”, do DFID tài trợ thông qua tổ chức Fern và được điều phối và thực hiện bởi Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) từ tháng 7 năm 2018 đến tháng 3 năm 2021, nghiên cứu Phục hồi rừng và NDC ở Việt Nam sẽ được thực hiện nhằm: i) Sự cần thiết thiết kế một NDC minh bạch và thông qua tiến trình có sự tham gia để tăng mức đóng góp mong muốn, cải thiện sinh kế và tạo cơ hội cho cộng đồng tham gia vào quá trình giám sát thực hiện NDC; ii) Các giải pháp hướng tới đảm bảo phục hồi rừng tăng cường cơ chế quản trị rừng hiệu quả và đảm bảo quyền lợi của cộng đồng nhận giao khoán rừng. Dự thảo Báo cáo nghiên cứu phiên bản tiếng Anh đã được chuyên gia tư vấn xây dựng cùng với SRD. SRD cần tuyển chuyên gia góp ý cho Dự thảo báo cáo trước khi xuất bản.

2. Công việc

Chuyên gia góp ý trực tiếp vào file dự thảo báo cáo (comments và track changes) với các đầu mục như: tên báo cáo; phần giới thiệu; phần mục tiêu và phạm vi; phần phương pháp; phần kết quả và thảo luận; phần kết luận và khuyến nghị, phần tài liệu tham khảo.

3. Thời gian: thực hiện các hoạt động từ ngày 20-25 tháng 8 năm 2019

4. Yêu cầu chuyên môn, kinh nghiệm

· Có trình độ học vấn về lâm nghiệp, quản lý tài nguyên từ thạc sỹ trở lên;

· Có kinh nghiệm làm trong các hoạt động đánh giá, nghiên cứu về lĩnh vực lâm nghiệp,

· Có hiểu biết về giảm phát thải từ mất rừng và suy thoái rừng,

· Viết và nói tiếng Anh tốt;

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV tới Mr. Vũ Thế Thường theo email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 20/8/2019

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt