Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Trưởng nhóm kỹ thuật hoạt động góp ý dự thảo Nghị định VNTLAS

 1. Thông tin chung  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đề xuất Dự thảo Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam (VNTLAS). Hiện tại dự thảo Nghị định đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để lấy ý kiến góp ý. Dự án “Rừng, Quản trị, Thị trường và Khí hậu”, do DFID tài trợ thông qua tổ chức Fern, được điều phối và thực hiện bởi Trung tâm SRD tại Việt Nam, cần tuyển 1 chuyên gia làm Trưởng nhóm soạn thảo bản đóng góp ý kiến cho nội dung của Dự thảo Nghị định này.  

2. Nhiệm vụ của chuyên gia 

· Đưa ra các góp ý cá nhân cho từng nội dung của dự thảo Nghị định VNGO; 

· Tổng hợp các góp ý của chuyên gia và của một số thành viên Mạng lưới; 

· Điều hành cuộc họp để bổ sung, thống nhất văn bản góp ý; 

· Hoàn thiện và gửi văn bản góp ý cho SRD để SRD gửi cho Cục Kiểm Lâm. 

3. Yêu cầu chuyên môn kinh nghiệm của chuyên gia 

· Có trình độ học vấn về lâm nghiệp, chế biến gỗ, quản lý tài nguyên thiên nhiên 

· Có kinh nghiệm làm trong các cơ quan nhà nước trong lĩnh vực lâm nghiệp; 

· Có hiểu biết về VPA /FLEGT, ngành chế biến gỗ, doanh nghiệp chế biến gỗ; 

· Có kinh nghiệm góp ý cho các văn bản pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp, 

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV tới cán bộ dự án Vũ Thế Thường theo email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 15/6/2019

 

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt