Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Tuyển thực tập sinh chương trình văn phòng Huế

    1. I.TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BỀN VỮNG

Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận Việt Nam. Chúng tôi cam kết hoạt động vì sự phát triển của các cộng đồng nông thôn khó khăn, hỗ trợ họ nâng cao đời sống và quản lý nguồn tài nguyên bền vững.

Các giá trị của tổ chức: Tự chủ, Bền vững, Bình đẳng, Trách nhiệm / Minh bạch, Hiệu quả.

II.CHƯƠNG TRÌNH

Dựa trên kế hoạch chiến lược giai đoạn 2018 – 2022 của tổ chức, Chương trình của SRD được thực hiện tại các cộng đồng nghèo, chịu nhiều thiệt thòi ở vùng miền Núi và miền Trung của Việt Nam và tập trung vào các mảng hoạt động chính: Nông nghiệp bền vững và Phát triển Sinh kế; Biến đổi khí hậu; Nghiên cứu và Vận động chính sách, Lâm nghiệp; và Dịch vụ. Các can thiệp trong chương trình nhằm xóa đói nghèo, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng, đồng thời nâng cao năng lực quản trị cho người dân để họ quản lý tốt hơn quá trình phát triển của mình.

III.TÓM TẮT CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ chính của vị trí này là hỗ trợ Quản lý Chương trình, Cán bộ Chương trình văn phòng miền Trung tại Huế thực hiện các công việc liên quan đến hành chính văn phòng và hoạt động thực địa tại các vùng dự án.

IV.CÁC MỐI QUAN HỆ CÔNG VIỆC CHÍNH

Bên trong: Văn phòng SRD tại Huế, Bộ phận chương trình, Phòng Tài Chính – Hành chính

Bên ngoài: người hưởng lợi và các đối tác địa phương tại vùng dự án

V.CÁC CÔNG VIỆC CHÍNH ĐẢM NHIỆM

Các trách nhiệm chính

1.Hỗ trợ các công việc hành chính văn phòng:

+ Trực điện thoại, photo, scan, fax; nhận/gửi công văn, giấy tờ, thư báo;

+ Hỗ trợ công tác chuẩn bị tổ chức hội thảo, tập huấn của Dự án;

+ Hỗ trợ công tác mua sắm vật phẩm, dụng cụ, trang thiết bị của văn phòng/dự án;

+ Hỗ trợ liên hệ với các đối tác liên quan;

+ Sắp xếp, quản lý các file tài liệu theo đúng quy cách và trình tự;

2.Hỗ trợ hoàn thiện, thu thập các chứng từ thanh toán;

3.Hỗ trợ chụp ảnh các hoạt động tại hiện trường; ghi biên bản các cuộc họp, tổng hợp ý kiến trong tập huấn;

4.Hỗ trợ thực hiện các hoạt động tại hiện trường; thu thập các thông tin và viết bài cho truyền thông cũng như thông tin cho các hoạt động
                điều tra, khảo sát;

5.Hỗ trợ các cán bộ dự án trong việc điều tra phát triển dự án mới; thu thập số liệu dự án; tham gia vào quá trình PRA, M&E;

6.Hỗ trợ các cán bộ dự án trong việc chuẩn bị và dịch các tài liệu dự án; các tài liệu tập huấn khi có yêu cầu;

7.Hỗ trợ các cán bộ dự án trong hoạt động kiểm tra giám sát dự án; tập huấn cho đối tác dự án, nhằm mục đích học hỏi nâng cao kiến thức
               chuyên môn cũng như các kiến thức xã hội khác.

8.Hỗ trợ thu thập thông tin và bằng chứng theo khung giám sát và đánh giá (M&E) của dự án;

9.Thực hiện các công việc khác khi được phân công.

VI.  YÊU CẦU

-    Tốt nghiệp đại học hoặc tương đương các ngành kinh tế, luật, nông nghiệp, khoa học xã hội, khoa học phát triển hoặc các ngành liên quan; hiện đang sinh sống tại thành phố Huế và các địa bàn lân cận;

-    Tiếng Anh cơ bản dịch được tài liệu và giao tiếp tốt là một lợi thế;

-    Cẩn thận, chi tiết, có trách nhiệm và có tinh thần làm việc nhóm;

-     Sẵn sàng đi công tác thực địa theo yêu cầu công việc;

-     Trách nhiệm, hoà đồng, tích cực trong công việc.

-     Đã từng làm việc tại một Tổ chức phi chính phủ (NGO), có kỹ năng tổng hợp, phân tích và tổ chức là một lợi thế;

-     Không có tiền sử về xâm hại trẻ em.

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV và Cover Letter về địa chỉ email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Mrs.Hòa) và cc   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (Mrs Toan)  trước ngày 20/8/2019.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng click vào đây.

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt