MENU TOP TITLE V A Nông nghiệp bền vữngBiến đổi khí hậuHoạt động mạng lướiVận động chính sáchSự kiện

"Lợi ích của cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng nên được ưu tiên trong các chính sách khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ" là nội dung được nhiều đại biểu đại diện cho các tổ chức xã hội nhắc đi nhắc lại trong hội thảo góp ý cho dự thảo thông tư thay thế thông tư 35/2011/TT-BNNPTNT về hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ, do mạng lưới VNGO-FLEGT tổ chức ngày 15/3/2016 tại Hà Nội.

WP 20160315 11 25 21 Pro

Ông Trương Tất Đơ - Chuyên viên Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế - Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam phát biểu tại buổi hội thảo

Trong những năm qua, thực hiện Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 về hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ cơ bản đã đáp ứng yêu cầu về quản lý trong hoạt động khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và hộ gia đình khi thực hiện các thủ tục khai thác lâm sản, phù hợp với tình hình thực tế sản xuất. Do yêu cầu về quản lý rừng bền vững, thực hiện đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp; về hội nhập quốc tế; cải cách thủ tục hành chính, một số văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, Tổng cục Lâm nghiệp chủ trì biên soạn, ban hành một thông tư mới thay thế Thông tư 35. Bản dự thảo lần thứ 5 đang trong giai đoạn lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các cá nhân và tổ chức.

1

Gần 30 đại biểu đã tham dự Hội thảo góp ý

Mạng lưới VNGO-FLEGT tập hợp nhiều tổ chức xã hội hiện đang có các hỗ trợ cho các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng, chính vì vậy việc góp ý cho dự thảo thông tư thay thế thông tư 35 là một cơ hội tốt để lợi ích của cộng đồng người dân sống phụ thuộc vào rừng được đảm bảo. Ban điều hành Mạng lưới VNGO-FLEGT đã kêu gọi các tổ chức thành viên và các đối tác của Mạng lưới tham gia góp ý cho dự thảo (trên cơ sở tham vấn các cộng đồng, các cơ quan có liên quan ở địa phương). Đã có nhiều tổ chức thành viên và đối tác gửi góp ý về cho Ban điều hành đó là: Viện trưởng Viện Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng; TT Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài Nguyên, Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh Gia Lai, TT Nghiên cứu và Phát triển nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc, TT Phát triển Khoa học Công nghệ và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên Bái, tổ chức Forest Trends...

Nguyễn Ngọc Lung - Viện trưởng Viện Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng chia se trong hoi thaoÔng Nguyễn Ngọc Lung - Viện trưởng Viện quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng - chia sẻ tại buổi hội thảo

Ngày 15/3/2016, đại diện 28 tổ chức và đối tác của Mạng lưới đã tham gia hội thảo tại Hà Nội nhằm thống nhất và hình thành bản góp ý chung gửi tới Tổng Cục Lâm Nghiệp. Tại hội thảo các đại biểu sau khi nghe các góp ý cùa các tổ chức, trao đổi với từng nội dung góp ý của các tổ chức, các đại biểu đã cùng thống nhất chung các góp ý và tổng hợp thành một bản góp ý chung.

Theo dự kiến bản góp ý sẽ được đại diện Ban điều hành mạng lưới gửi cho Tổng Cục Lâm Nghiệp vào ngày 18/3/2016. 

4-Mr Thang chia se voi hoi thao

Ông Trần Nam Thắng - Phó Giám Đốc Trung tâm nghiên cứu và quản lý tài nguyên chia sẻ trong buổi hội thảo

3-Mr Danh chia se tai hoi thao

 Ông Nguyễn Danh - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Gia Lai chia sẻ tại buổi hội thảo

-SRD-

Nguyễn Ngọc Lung - Viện trưởng Viện Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng chia se trong hoi thao
Đối tác chiến lược ngành in

in bạt