MENU TOP TITLE V A Nông nghiệp bền vữngBiến đổi khí hậuHoạt động mạng lướiVận động chính sáchSự kiện

Liên minh châu Âu (EU) với mục tiêu thúc đẩy tăng cường quản trị rừng và kiểm soát gỗ hợp pháp đã xây dựng Hiệp định Đối tác tự nguyện đối với Thực thi Lâm luật, Quản trị rừng và Thương mại Lâm sản với 15 nước trên thế giới tính đến thời điểm này. Fern là một trong những tổ chức xã hội dân sự (CSO) thuộc EU hoạt động trong lĩnh vực quản trị rừng bền vững nhận nguồn hỗ trợ từ EU nhằm thúc đẩy các hoạt động tại các nước đối tác, trong đó có Việt Nam mà SRD là đại diện CSOs nhận hỗ trợ nguồn vốn từ Fern.

Các thành viên tới kho nhập khẩu gỗ tại Bỉ

Một kho gỗ nhập khẩu tại Bỉ

Ngày 11-15/04 vừa qua, Fern tổ chức Cuộc họp thường niên Mạng lưới Quyền Cộng đồng (CRN) với sự có mặt của 20 thành viên đại diện cho 12 nước tham gia Hiệp định VPA/ FLEGT gồm có Cameroon, Cộng hòa Trung Phi (Central African Republic), Gabon, Ghana, Cộng hòa Công-gô (Republic of the Congo), Indonesia, Liberia, Malaysia, Việt Nam, Myanmar, Guyana, Bờ biển Ngà (Côte d'Ivoire).

20 thành viên đến từ 12 nước đã ký kết và đang trong tiến trình đàm phán VPA FLEGT

20 thành viên từ 12 quốc gia đã hoặc đang ký kết Hiệp định VPA-FLEGT với Liên minh châu Âu

 CRN tạo cơ hội cho các tổ chức CSO thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức trong tăng cường quản trị rừng và thúc đẩy quyền của cộng đồng thông qua VPA/ FLEGT. Đồng thời các tổ chức cùng nhau tìm ra chiến lược chung và thảo luận trực tiếp với đại diện Ủy Ban Châu Âu về vai trò, mối quan tâm và những đóng góp của CSOs tại các nước tham gia tiến trình VPA/FLEGT.

Đại diện các nước trong tiến trình VPA FLEGT tham gia thảo luận

Đại diện các nước trong tiến trình VPA-FLEGT tham gia thảo luận

Ông Trần Ngọc Tuệ, Quản lý chương trình FLEGT (SRD) và ông Trần Nam Thắng phó Giám đốc CORENARM đồng thời cũng là thành viên ban Điều hành Mạng lưới Các tổ chức phi chính phủ Việt nam về Thực thi Lâm luật, Quản trị rừng và Thương mại Lâm sản (VNGO - FLEGT) đại diện cho các tổ chức CSO Việt Nam nói chung và Mạng lưới VNGO - FLEGT nói riêng chia sẻ về sự tham gia của CSO trong tiến trình đàm phán VPA/ FLEGT giữa EU và Việt Nam tại cuộc họp CRN. Các thành viên tham gia cũng như Fern đã thống nhất một trong những điểm chính trong chiến lược chung của Mạng lưới trong năm 2016 đó là tăng cường hơn nữa các đánh giá, lưu trữ các bằng chứng cho thấy tác động của VPA/ FLEGT đối với quản trị rừng tại các quốc gia đã ký kết và đang trong tiến trình đàm phán VPA/ FLEGT.

các thành viên tham gia họp với đại diện đến từ Ủy ban Châu Âu

Các thành viên tham gia họp với đại diện đến từ Ủy ban Châu Âu

-SRD-

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt