MENU TOP TITLE V A Nông nghiệp bền vữngBiến đổi khí hậuHoạt động mạng lướiVận động chính sáchSự kiện

Từ ngày 11 tới 13/6/2016, Trung tâm SRD đã kết hợp với CORENARM - thành viên ban điều hành mạng lưới VNGO-FLEGT tiến hành nghiên cứu khả năng tuân thủ gỗ hợp pháp của hộ gia đình trồng rừng và khai thác gỗ, tại huyện Bố Trạch, Quảng Bình. Bà Vũ Thị Bích Hợp – Giám đốc Trung tâm SRD đã tham gia đoàn nghiên cứu này.  

Trước đó, SRD và VNGO-FLEGT đã triển khai các nghiên cứu về nội dung này tại 06 tỉnh gồm: Hòa Bình, Nghệ An, Bình Định, Kon Tum, Quảng Ninh và Quảng Nam từ tháng 6/2015.

Tại Quảng Bình, đoàn nghiên cứu đã tiến hành phỏng vấn 45 hộ dân trồng rừng và khai thác gỗ tại xã Quảng Trạch. Cũng trong thời gian này để hiểu rõ hơn thực trạng tuân thủ các quy định về trồng rừng và khai thác gỗ, đoàn nghiên cứu đã có cuộc phỏng vấn sâu với các đối tượng là người dân, kiểm lâm địa bàn và chính quyền địa phương. Kết quả các cuộc phỏng vấn sâu cùng bảng hỏi đã cho thấy sự cần thiết của việc điều tra độc lập về khả năng đáp ứng hồ sơ lưu trữ của người dân sau khi khai thác gỗ trước khi lưu thông ra thị trường. 

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt