MENU TOP TITLE V A Nông nghiệp bền vữngBiến đổi khí hậuHoạt động mạng lướiVận động chính sáchSự kiện

SRD là tổ chức phi chính phủ hàng đầu ở Việt Nam

Prof Liu and board 0 0

Giáo sư Liu Jin Long và bà Vũ Thị Bích Hợp, Giám đốc trung tâm SRD , cùng với hai thành viên Ban cố vấn

  Giáo sư Liu JinLong, đến từ Đại học Nhân dân Trung Quốc đã tới Việt Nam để học hỏi những kinh nghiệm của SRD cũng như tư vấn cho trung tâm định hướng phát triển kế hoạch chiến lược trong thời gian tới.

  Giáo sư Liu đã có một chương trình làm việc bận rộn bao gồm tham gia Hội thảo trù bị Lập kế hoạch chiến lược  tại tỉnh Yên Bái cùng với các cán bộ của SRD, thăm các địa bàn dự án nơi trồng những cây thuốc bản địa, thăm dự án Quản lý và sử dụng đất có sự tham gia ở tỉnh Phú Thọ và một dự án giảm nhẹ rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu (BĐKH) ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Giáo sư cũng đi thăm 2 văn phòng của SRD tại Hà Nội và Huế, gặp mặt với bốn phòng ban của SRD bao gồm: nhóm nông nghiệp bền vững, nhóm BĐKH, nhóm truyền thông, nghiên cứu và vận động chính sách và nhóm hành chính và nhân sự.

  Qua các đánh giá cụ thể, giáo sư Liu đã có nhìn nhận tổng quan về các công việc, văn hóa tổ chức, những điểm mạnh và điểm yếu của SRD. Ngày 28/10 vừa qua, giáo sư Liu JinLong đã trình bày về những Nghiên cứu và Khuyến nghị của ông về các chương trình của SRD trước sự tham gia đông đủ của các cán bộ SRD.

  Giáo sư Liu cho rằng SRD là một tổ chức rất mạnh và đạt được những thành công nhất định. Ông chia sẻ: "Nguồn quỹ và số lượng nhân viên của SRD ngày càng tăng, các dự án và mạng lưới đang được mở rộng trên phạm vi trong nước và quốc tế. Các bạn đã vượt mục tiêu đặt ra trong kế hoạch chiến lược 2008-2012. SRD thật sự là một tổ chức phi chính phủ hàng đầu ở Việt Nam. Văn hóa tổ chức của SRD cũng rất mạnh. Các nhân viên đều hết sức nỗ lực và tích cực. SRD của các bạn giống như là một gia đình vậy."

  Giáo sư Liu đưa ra những lời khuyến nghị chung cho tổ chức cũng như cho từng phòng ban cụ thể. Những khuyến nghị này sẽ được xem xét trong quá trình xây dựng kế hoạch chiến lược của SRD giai đoạn 2013-2017.

  Những khuyến nghị của giáo sư Liu cũng chính là những câu hỏi đặt ra cho ban quản lý và các cán bộ của SRD và xem đó là cơ sở để xây dựng kế hoạch chiến lược sắp tới. Ông nói: "Tôi muốn các bạn hãy xem xét kĩ những ý tưởng này, không phải chỉ để triển khai và đưa chúng vào kế hoạch chiến lược sắp tới."

  Ông cũng chia sẻ rằng sắp tới sẽ có những thay đổi về tình hình kinh tế và xã hội của Việt Nam. Ông cho biết:" Một tổ chức luôn luôn phải đối mặt với những thách thức. Cách thức một tổ chức đối mặt với những thách thức ấy sẽ cho thấy sức mạnh thật sự của nó." Giáo sư Liu cho biết ông hoàn toàn tin tưởng SRD có đủ năng lực để đối mặt với những thay đổi sắp tới.

   "Một trong những thách thức là làm thế nào để duy trì vị thế hàng đầu của SRD? Và làm thế nào các bạn có thể duy trì sự đi lên của SRD trong bối cảnh có nhiều thay đổi như hiện này?"

  Trước khi quay trở về Trung Quốc, giáo sư Liu sẽ hoàn tất một báo cáo cho các cán bộ, ban quản lý và ban cố vấn của SRD để trung tâm tiếp tục xem xét những khuyến nghị của ông trong quá trình xây dựng một kế hoạch chiến lược toàn diện và chi tiết thời gian tới.

  -SRD-

  Đối tác chiến lược ngành in

  in bạt