MENU TOP TITLE V A Nông nghiệp bền vữngBiến đổi khí hậuHoạt động mạng lướiVận động chính sáchSự kiện

Từ ngày 23 tới 30/5/2016, Trung tâm SRD và thành viên mạng lưới VNGO-FLEGT tiến hành nghiên cứu khả năng tuân thủ gỗ hợp pháp của hộ gia đình trồng rừng, khai thác, vận chuyển, mua bán và chế biến gỗ tại huyện Hoành Bồ và Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.

QNinh 1 

Trong 8 ngày công tác, đoàn đã tiến hành phỏng vấn 50 hộ trồng và khai thác, 50 hộ vận chuyển và chế biến tại hai huyện nêu trên. Sau đó, hoạt động thảo luận nhóm đã được tổ chức tại huyện Ba Chẽ với đại diện 10 hộ dân nhằm tìm ra nguyên nhân vấn đề và cùng đưa ra các giải pháp. Thông qua việc tiếp xúc người dân địa phương (trong đó 52% là người dân tộc Sán, Chỉ, Dao, Cao Lan), đoàn đã thấy được khó khăn của người dân trong việc đáp ứng các quy định về hồ sơ trồng rừng, khai thác, vận chuyển, mua bán và chế biến gỗ do nhiều nguyên nhân khác nhau, như: không biết chữ, khả năng tiếp cận thông tin, phụ thuộc nhiều vào cán bộ kiểm lâm và địa chính. Đồng thời, nghiên cứu cho thấy sự cần thiết của cơ chế phối hợp rõ ràng giữa kiểm lâm và chính quyền địa phương trong việc đảm bảo hồ sơ minh bạch, chính xác.

QNinh 3.1

 

QNinh 3

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt