MENU TOP TITLE V A Nông nghiệp bền vữngBiến đổi khí hậuHoạt động mạng lướiVận động chính sáchSự kiện

Dự thảo phương pháp giám sát tác động của Hiệp định VPA/FLEGT đến các nhóm hộ gia đình trong chuỗi cung gỗ (trồng rừng, khai thác, mua bán vận chuyển, chế biến gỗ) và doanh nghiệp chế biến gỗ quy mô nhỏ do Mạng lưới VNGO-FLEGT xây dựng đã được thảo luận, góp ý trong cuộc họp Nhóm nòng cốt đa bên về hiệp định VPA/FLEGT lần thứ 3 (ngày 8/3/2018). Cơ sở của phương pháp là để xem xét tác động của Hiệp định VPA/FLEGT đến các hộ gia đình trong chuỗi cung gỗ cần xem xét các nội dung nào của Hiệp định có thể có ảnh hưởng hay gây ra các thay đổi, từ đó xác định các nội dung giám sát và chỉ số giám sát.

 

Căn cứ trên những nội dung đã được trao đổi trong cuộc họp Nhóm nòng cốt, đại diện các tổ chức tham gia Mạng lưới VNGO-FLEGT với sự hỗ trợ của TS. Hoàng Liên Sơn đã cùng nhau thảo luận, thống nhất bộ chỉ số và công cụ thu thập thông tin ban đầu về nhóm hộ gia đình trong chuỗi cung gỗ và doanh nghiệp chế biến gỗ quy mô nhỏ trong 2 ngày 9-10/3/2018 vừa qua. Dựa vào việc rà soát các quy định đối với các hộ tham gia trong chuỗi cung gỗ, các tác động có thể có liên quan đến tài sản sinh kế (bao gồm quyền tiếp cận và quyền sở hữu tài sản), giá cả nguyên liệu, chi phí sản xuất, và cơ hội tiếp cận thị trường và việc làm. Đa phần các quy định đề cập trong Hiệp định đều dựa trên khung pháp luật hiện hành vì vậy nhiều tác động gây ra chủ yếu do việc thực thi chặt chẽ hơn các quy định. Việc tăng cường thực thi luật cũng có thể tạo ra sự thay đổi về mặt quyền lực giữa các bên, cũng như các tác động gián tiếp đến các hộ do sự thay đổi hoạt động của các doanh nghiệp do sự thay đổi các hệ thống giám sát, xác minh, cấp phép, v.v.

  

Với nguyên tắc chỉ số cần có độ tin cậy hay mức độ chỉ thị cao, thông tin sẵn có hoặc dễ dàng thu thập và chi phí thu thập thông tin thấp, Mạng lưới VNGO-FLEGT đã lựa chọn được các chỉ để giám sát và xây dựng bộ công cụ thu thập thông tin ban đầu. Bộ công cụ thu thập thông tin ban đầu như là mốc tham chiếu đầu tiên trong tiến trình giám sát tác động của hiệp định VPA/FLEGT tới nhóm hộ gia đình trong chuỗi cung gỗ và doanh nghiệp chế biến gỗ quy mô nhỏ cũng đã được thảo luận lấy ý kiến.

  

Dự kiến trong năm 2018, Mạng lưới VNGO-FLEGT sẽ triển khai thu thập thông tin ban đầu về nhóm hộ gia đình trong chuỗi cung gỗ và doanh nghiệp chế biến gỗ quy mô nhỏ ở các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Nghệ An, Quảng Nam.

 

 1.Chi Ngan
Bà Nguyễn Kim Ngân, Giám đốc SRD phát biểu

 

2.a Son
TS. Hoàng Liên Sơn tư vấn hỗ trợ Mạng lưới VNGO-FLEGT xây dựng phương pháp, chỉ số, công cụ

 

 

3. A Giang

Đại diện các nhóm tham gia Mạng lưới VNGO-FLEGT chia sẻ các góp ý cho chỉ số, công cụ

 

4. Thang

 Đại diện các nhóm tham gia Mạng lưới VNGO-FLEGT chia sẻ các góp ý cho chỉ số, công cụ

 

5. E Chau

 Đại diện các nhóm tham gia Mạng lưới VNGO-FLEGT chia sẻ các góp ý cho chỉ số, công cụ

 

6. Chup chung

Các tổ chức tham gia Mạng lưới VNGO-FLEGT đã tham gia góp ý cho chỉ số, công cụ

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt