MENU TOP TITLE V A Nông nghiệp bền vữngBiến đổi khí hậuHoạt động mạng lướiVận động chính sáchSự kiện

 

Nhằm cập nhật cũng như lan tỏa các thông tin về Hiệp định Thương mại tự do EU – Việt Nam (EVFTA), trọng tâm về các vấn đề quản trị rừng và thương mại lâm sản bền vững, mạng lưới các tổ chức phi chính phủ Việt Nam về EVFTA (VNGO-EVFTA) tổng hợp và công bố các hoạt động đóng góp của mạng lưới thông qua ấn bản điện tử được phát hành định kỳ.

 

Vui lòng truy cập tại số đầu tiên của Bản tin VNGO-EVFTA tại ĐÂY

-----

To update and spread information about the EU - Vietnam Free Trade Agreement (EVFTA), focusing on forest governance issues and sustainable trade in forest products, the network of Vietnamese NGOs on EVFTA (VNGO-EVFTA) synthesizes and publishes the network's contributions through electronic publications that are released periodically.

 

Please click HERE for the first volume of VNGO-EVFTA’s newsletter (in Vietnamese)

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt