MENU TOP TITLE V A Nông nghiệp bền vữngBiến đổi khí hậuHoạt động mạng lướiVận động chính sáchSự kiện

Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Sáng kiến sử dụng chính nhân sự hiện có để xây dựng chính sách nhân sự

"Việc áp dụng các chính sách quản lý nhân sự vào thực tế nhằm mục đích đảm bảo SRD tìm được đúng người có đủ năng lực và kỹ năng phù hợp, có thể đóng góp các giá trị bản thân và cam kết làm việc lâu dài cùng với cộng đồng nghèo khó", chị Hansani, chuyên gia quản lý nhân sự của SRD đã nhận định.

phattriennhansu1GIới thiệu các khái niệm cơ bản về phát triển nhân lực

 

Theo nhận xét của chị Hansani, trong một vài năm qua SRD đã đưa ra một số sáng kiến nhằm duy trì đội ngũ nhân viên năng động và nhiệt tình với mục đích đạt được những mục tiêu của SRD và mục tiêu của các nhân viên. SRD luôn tự hào vì có đội ngũ nhân lực mạnh, đóng vai trò nòng cốt trong những thành tựu mà tổ chức đạt được. Nhìn nhận được tầm quan trọng của đội ngũ nhân viên, phòng Nhân sự của Trung tâm đã tổ chức một hội thảo ngày 12/08/2011 về Lập kế hoạch chiến lược về nhân sự năm 2011-2012 với sự tham gia của toàn thể đội ngũ nhân viên. 
Mục tiêu của Hội thảo là nhằm chia sẻ một số kiến thức cơ bản và kinh nghiệm thực tiễn trong công tác quản lý nhân sự, nêu rõ vai trò quan trọng của quản lý nhân sự đối với mỗi tổ chức và lấy ý kiến cho hoạt động lập kế hoạch chiến lược trong quản lý nhân sự của Trung tâm trong thời gian tới. Trong Hội thảo, tập huấn viên đã áp dụng các phương pháp trực quan có sự tham gia, phương pháp chia sẻ, trò chơi và các bài trình bày.

phattriennhansu2

 Thảo luận nhóm về phân tích SWOT

Các cán bộ SRD đã thực sự có cơ hội học hỏi và chia sẻ tại Hôi thảo. Theo kế hoạch hành động tiếp theo, những ý kiến đóng góp từ phía cán bộ SRD và Ban quản lý sẽ được lồng ghép để xây dựng kế hoạch chiến lược toàn diện về quản lý nhân sự và chiến lược này sau đó sẽ được cân nhắc nhằm xây dựng Kế hoạch chiến lược của tổ chức giai đoạn 2011-2015.

-SRD-

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt