Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Media News - The launch for the project "Mangrove and climate protection combine with income generation for vulnerable communities" - VM069

On April 26, 2021, the Center for Sustainable Rural Development (SRD) in collaboration with the Ca Mau Provincial Department of Agriculture and Rural Development, the Ca Mau Pronvincial Women’s Union held a launching ceremony of the project “Mangrove and climate protection combine with income generation for vulnerable communities – VM069’.The event has received local media attention, the following are some of the news that have been published:

Ca Mau Provincial Department of Agriculture and Rural Development:

Nâng cao sinh kế cho người dân ven biển (camau.gov.vn) 

Nghiên cứu trữ lượng Carbon rừng

Ca Mau Portal

Khởi động Dự án “Bảo vệ khí hậu và rừng ngập mặn kết hợp với cải thiện thu nhập cho các cộng động dễ bị tổn thương” (camau.gov.vn) 

FM news of Ca Mau Radio and Television on April 27 (4th minute

Thời sự buổi trưa 27-4-2021 (ctvcamau.vn) 

News of Ca Mau Radio and Television on April 27 (15th minute

Thời sự tối 27-4-2021 (ctvcamau.vn) 

FM news of Ca Mau Radio and Television on May 3rd  (the first minute

Thời sự buổi trưa 03-5-2021 (ctvcamau.vn) 

Noon news of Ca Mau Radio and Television on May 3rd (8th minute)

Bản tin trưa 03-5-2021 (ctvcamau.vn) 

Ca Mau Portal on Mangrove Carbon Stock Inventory

Nghiên cứu, đánh giá trữ lượng carbon rừng ngập mặn (camau.gov.vn)

 

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt